O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo 1174 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

LIETUVOS VASAROS RYTŲ PARTIZANŲ BROLIJOS FONDĄ NR. 1174

2007-12-         Nr. SA -

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Lietuvos vasaros rytų partizanų brolija (1927-07-23–1937-11-30)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Lietuvos vasaros rytų partizanų brolijos įstatai 1927-07-23 įregistruoti Biržų apskrities viršininko įstaigoje, rejestro Nr. 343.

Broliją valdė kongresas, taryba, centro komitetas ir revizijos komisija.

Biržų apskrities viršininko 1937-11-30 nutarimu Lietuvos vasaros rytų partizanų brolija uždaryta.[1]

 

Sudarytojo veiklos sritis

 

Lietuvos vasaros rytų partizanų brolijos tikraisiais nariais galėjo būti Joniškėlio ir aplinkinių apskričių gyventojai, įstoję į partizanų organizaciją iki 1919-05-24 ir aktyviai dalyvavę krašto gynime, o nariais rėmėjais – visi Lietuvos piliečiai.

Brolijos tikslas buvo saugoti ir ginti Lietuvos laisvę ir nepriklausomybę, ugdyti narių tautinę sąmonę, rūpintis narių ekonomine padėtimi, žuvusių partizanų pagerbimu, kariniu narių pasirengimu, steigė ir išlaikė knygynus, skaityklas, informacijos biurus, rengė ekskursijas, paskaitas, kursus, leido leidinius.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Šaltinis, perdavęs dokumentus valstybės archyvų sistemai, nenustatytas.

Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo apskaitos dokumentuose Lietuvos vasaros rytų partizanų brolijos fondo dokumentai įrašyti 1951 m. Dokumentų perdavimo akto nėra.

1953-12-30 sudarytas Lietuvos vasaros rytų partizanų brolijos fondo Nr. 1174 apyrašas Nr. 1, į kurį buvo įrašyta 20 apskaitos vienetų.

1969-02-24 į apyrašą Nr. 1 papildomai įrašytas 21 apskaitos vienetas, perkeltas iš pertvarkyto Krašto apsaugos ministerijos fondo Nr. 384.

Sutvarkius rastus neaprašytus dokumentus, 1979 m. papildomai įrašytas 1 apskaitos vienetas.

Iš viso fonde Nr. 1174 yra 1 apyrašas, 42 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1918–1919 m., 1926–1937 m. Dokumentai lietuvių kalba.

Partizanų būrių veiklos dokumentai yra įrašyti ir fondo Nr. 561 apyraše Nr. 5.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti centro komiteto aplinkraščiai, tarybos susirinkimų ir centro komiteto posėdžių protokolai, susirašinėjimo veiklos klausimais dokumentai, žinios apie partizanus, narių prašymai skirti savanorio medalį, partizanų būrių narių, partizanams išduotų pažymėjimų sąrašai.

Valsčių komitetų posėdžių protokolai, susirašinėjimo mobilizacijos paskelbimo, maisto produktų rekvizavimo, vokiečių plėšikavimo bei jų padarytų nuostolių apskaičiavimo ir kitais veiklos klausimais dokumentais, asmenų, įtariamų komunistine veikla, tardymo protokolai, partizanų būrių veiklos dienynai, žinios apie partizanus, partizanų, milicininkų, kareivių, žuvusių kariškių, buvusių komunistų, raudonarmiečių, areštuotų asmenų, mokytojų sąrašai, partizanų anketos, uniformos projektas.

Bylos į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 42 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1918–1919 m., 1926–1937 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis, yra nuotraukų.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji archyvistė   Karolina Kazakevičiūtė[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. 400, ap. 2, b. 233, 1. 3 - 20.
 
 
 
Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-17 16:41