O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo 1273 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

KRIKŠČIONIŲ LIAUDIES NAMŲ DRAUGIJOS VILNIUJE FONDĄ NR. 1273

2005-12-      Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Krikščionių liaudies namų draugija Vilniuje (Towarzystwo Chrześcijańskie Domu Ludowego w Wilnie) (1926-10-20–1936-03-05)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Krikščionių liaudies namų draugija Vilniuje 1926-10-20 buvo įregistruota Vilniaus vaivadijos valdybos Draugijų ir sąjungų registre (reg. Nr. 529). Ją valdė visuotinis narių susirinkimas, susirinkimo išrinkta valdyba, revizijos komisija. Draugija veikė Vilniaus vaivadijoje.[1]

Vilniaus vaivadijos valdybos 1936-03-05 nutarimu Krikščionių liaudies namų draugija Vilniuje buvo uždaryta.[2]

 

Sudarytojo veiklos sritis

 

Krikščionių liaudies namų draugijos Vilniuje nariais galėjo būti visi pilnamečiai lenkų tautybės katalikai.

Draugijos tikslas buvo sudaryti sąlygas lenkų ir katalikų visuomeninių organizacijų veiklai ir ją remti, inicijuoti naujų katalikų organizacijų steigimą.

Draugija rūpinosi katalikų organizacijų centro - Liaudies namų Vilniuje įkūrimu, rinko lėšas pastatui įgyti. Nupirko pastatą, kuris buvo vadinamas Liaudies namais, Katalikų namais. Šiame pastate draugija subūrė daugelį visuomeninių organizacijų, nedidelėmis kainomis joms nuomojo patalpas; įsteigė biblioteką, skaityklą, organizavo kursus, paskaitas, koncertus, spektaklius, nebrangų maitinimą ir kt.[3]

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Tiksli Krikščionių liaudies namų draugijos Vilniuje dokumentų perdavimo Lietuvos TSR centriniam valstybiniam archyvui data nenustatyta. Dokumentų perėmimo akto fondo byloje nėra.

Sutvarkius rastus neaprašytus dokumentus (8 kg pabirų), 1966 m. sudarytas apyrašas Nr. 1, į kurį įrašyti 27 apskaitos vienetai.

Iš viso fonde Nr. 1273 yra 1 apyrašas, 27 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1926–1935 m. Yra 1881 m., 1885 m., 1922 m. žemės sklypo ir pastato planų. Dokumentai lenkų ir rusų kalbomis.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti Krikščionių liaudies namų draugijos Vilniuje įstatai, valdybos posėdžių ir narių susirinkimų protokolai, susirašinėjimo dėl draugijos ir jos skyrių steigimo, paramos teikimo organizacijoms, patalpų nuomos ir kitais klausimais dokumentai, narių sąrašai, finansų dokumentai, žemės sklypo ir pastato brėžiniai ir kt.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos chronologine tvarka, metų ribose – pagal dokumentų svarbumą.

Iš viso fondo Nr. 1273 apyraše Nr. 1 įrašyti 27 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1881 m., 1885 m., 1922 m., 1926–1935 m. Dokumentai lenkų ir rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, yra žemės sklypo ir pastato planų.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji archyvistė   Elžbieta Šimelevičienė[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA), F. 1273, ap. 1, b. 1, l. 7 - 8.
[2] LCVA, F. 53, ap. 23, b. 1845, l. 2.
[3] Ten pat, F. 1273, ap. 1, b. 1, l. 6.
 
 
 
Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-18 08:15