O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo 1276 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

VILNIAUS VAIVADIJOS PARAMOS LENKŲ AKADEMINIAM JAUNIMUI KOMITETO FONDĄ NR. 1276

2005-12      Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Vilniaus vaivadijos paramos lenkų akademiniam jaunimui komitetas (Wojewódzki Komitet Wileński Pomocy Polskiej Młodzieży Akademickiej (1923-05-05–1934 m. gruodžio mėn.)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Vilniaus vaivadijos paramos lenkų akademiniam jaunimui komitetas 1923-05-05 buvo įrašytas į Vyriausybės delegato Vilniaus žemei įstaigos Vilniuje I registrą (reg. Nr. 80). [1]

Pakeitus įstatus, komitetas buvo perregistruotas Vilniaus vaivadijos valdybos Draugijų ir sąjungų registre 1928-04-05 (reg. Nr. 782) ir 1932-03-23 (reg. Nr. 1555). [2]

Komitetas derino savo veiklą su Akademinio jaunimo aukščiausiąja taryba Varšuvoje ir Visos šalies paramos akademiniam jaunimui vaivadijų komitetų suvažiavimais. Komitetą valdė visuotinis narių susirinkimas, komiteto vykdomasis skyrius, prezidiumas ir revizijos komisija. Jis veikė Vilniaus žemės, vėliau Vilniaus vaivadijos teritorijoje. [3]

Vilniaus vaivadijos paramos lenkų akademiniam jaunimui komitetas baigė veiklą 1934 m. gruodžio mėn. [4]

 

Sudarytojo veiklos sritis

 

Komiteto nariais buvo fiziniai ir juridiniai asmenys, politikai, dvasininkai ir kiti įžymūs valstybės veikėjai, visuomeninių organizacijų ir valstybinių įstaigų atstovai, nusipelnę komitetui asmenys.

Komitetas teikė materialinę paramą neturtingam lenkų akademiniam jaunimui, steigė studentų bendrabučius, sanatorijas, stovyklas, rūpinosi studentų nemokamu maitinimu, bendradarbiavo su Stepono Batoro universiteto lenkų akademinio jaunimo broliškosios paramos organizacija (Bratnia Pomoc Polskiej Młodzieży Akademickiej Uniwersytetu Stefana Batorego), pagalbą studentams teikusiomis institucijomis, steigė Studentų bičiulių būreliais (Koła Przyjaciół Akademika) vadinamus skyrius, kurie organizavo piniginių lėšų rinkliavos savaites bei prižiūrėjo jų veiklą. [5]

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Vilniaus vaivadijos paramos lenkų akademiniam jaunimui komiteto dokumentų perdavimo Lietuvos TSR centriniam valstybiniam archyvui data nenustatyta. Dokumentų perėmimo akto fondo byloje nėra.

1965 m. rastos 23 neaprašytos bylos. 3 bylos atrinktos naikinti. Sutvarkius dokumentus, 1966 m. sudarytas apyrašas Nr. 1, į kurį įrašyta 20 apskaitos vienetų.

Iš viso fonde Nr. 1276 yra 1 apyrašas, 20 apskaitos vienetų. Dokumentų chronologinės ribos 1924–1939 m. Dokumentai lenkų kalba.

Fonde yra Vilniaus vaivadijos akademinio jaunimo bičiulių draugijos komiteto (Komitet Wojewódzki Towarzystwa Przyjaciół Młodzieży Akademickiej w Wilnie) 1934–1939 m. veiklos dokumentų.

Vilniaus vaivadijos paramos lenkų akademiniam jaunimui komiteto 1929–1934 m. veiklos bylų yra Vilniaus krašto visuomeninių organizacijų fonde Nr. 1269.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti susirašinėjimo lėšų rinkliavos savaičių organizavimo klausimais dokumentai, aukų rinkliavos lapai, studentų prašymai suteikti pašalpą, pasižadėjimai laiku grąžinti paskolą, komiteto plakatai ir atsišaukimai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos chronologine tvarka, metų ribose – pagal dokumentų svarbumą.

Iš viso fondo Nr. 1276 apyraše Nr. 1 įrašyta 20 apskaitos vienetų. Dokumentų chronologinės ribos 1924–1939 m. Dokumentai lenkų kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji archyvistė   Elžbieta Šimelevičienė

 


[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA), F. 51, ap. 15, b. 2711, l. 6.
[2] LCVA, F. 53, ap. 23, b. 2144, l. 11; b. 1687, l. 33.
[3] Ten pat, F. 53, ap. 23, b. 1687, l. 21, 30 - 31.
[4] Ten pat, F. 175, ap. 15, b. 100, l. 136.
[5] Ten pat, F. 53, ap. 23, b. 1687, l. 21 - 32.
 
 
 
Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-18 08:15