O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo 1278 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

KAUNO LENKŲ DARBININKIŲ IR TARNAIČIŲ ROMOS KATALIKŲ DRAUGIJOS VARDU „DIEVO MOTINOS GLOBA“ FONDĄ NR. 1278

2007-04-       Nr. SA -

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJUS

 

Sudarytojo pavadinimų pasikeitimai

 

Kauno darbininkių ir tarnaičių katalikų draugija vardu „Dievo motinos globa“ (1920-07-28–1937-08-18)

Kauno lenkų darbininkių ir tarnaičių Romos katalikų draugija vardu „Dievo motinos globa“ (1937-08-19–1940-08-10)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Kauno darbininkių ir tarnaičių katalikų draugijos vardu „Dievo motinos globa“ įstatai 1920-07-28 įregistruoti Kauno miesto ir apskrities viršininko įstaigoje, rejestro Nr. 56. Draugiją valdė visuotinis narių susirinkimas, valdyba, revizijos komisija.

Draugija pakeitė įstatus ir persiregistravo: 1925-12-05 - rejestro Nr. 642, 1927-01-15 - rejestro Nr.908, 1929-02-07 - rejestro Nr. 1203.[1]

Draugija pakeitė įstatus, pavadinimą ir 1937-08-19 perregistruota bei į Vidaus reikalų ministerijos Draugijų registrą įrašyta Nr. 5235. Draugija pavadinta Kauno lenkų darbininkių ir tarnaičių Romos katalikų draugija vardu „Dievo motinos globa“.

Vidaus reikalų ministro 1940-08-10 nutarimu draugija uždaryta.[2]

 

Sudarytojo veiklos sritis

 

Kauno darbininkių ir tarnaičių katalikų draugijos vardu „Dievo motinos globa“ narėmis galėjo būti kiekviena darbininkė bei tarnaitė katalikė, o nariais rėmėjais - visi katalikai.

Kauno lenkų darbininkių ir tarnaičių Romos katalikų draugijos vardu „Dievo motinos globa“ tikromis narėmis galėjo būti kiekviena katalikė lenkė darbininkė bei tarnaitė, nariais rėmėjais – visi katalikai.

Draugija rūpinosi darbininkių ir tarnaičių morale, materialine padėtimi, tarpininkavo sprendžiant nesutarimus su darbdaviais, turėjo teisinių patarimų biurą, teikė pašalpas, steigė nariams nakvynės prieglaudas ir darbo namus, kursus, rengė paskaitas, leido moterims skirtus leidinius ir kt.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti. Lietuvos TSR valstybinio archyvo Kauno filialo apskaitos dokumentuose Kauno lenkų darbininkių ir tarnaičių Romos katalikų draugijos vardu „Dievo motinos globa“ fondo dokumentai įrašyti 1952-10-07.

Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas Kauno lenkų darbininkių ir tarnaičių Romos katalikų draugijos vardu „Dievo motinos globa“ dokumentus 1969-05-15 perėmė iš Lietuvos TSR Kauno valstybinio archyvo. Buvo perimti 2 apskaitos vienetai, įrašyti apyraše Nr.1.

Iš viso fonde Nr. 1278 yra 1 apyrašas, 2 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1936-1940 m. Dokumentai lietuvių kalba.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyta valdybos posėdžių protokolai, prašymai leisti organizuoti susirinkimus, renginius, skirti pašalpas, narių sutikimai būti draugijos valdybos nariais.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 2 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1936-1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai - rankraštis, mašinraštis.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji archyvistė   Karolina Kazakevičiūtė[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau - LCVA). F. 402, ap. 4, b. 56, l. 2-27.
[2] LCVA. F. 1367, ap. 1, b. 174, l. 20, 44.
  
 
 
Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-18 08:16