O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo 1306 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

BUVUSIŲ ŠIAULIŲ GIMNAZIJŲ AUKLĖTINIŲ SAVIŠALPOS DRAUGIJOS FONDĄ NR. 1306

2005-12-      Nr. SA -

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Buvusių Šiaulių gimnazijų auklėtinių savišalpos draugija (1938-12-20–1940-07-29)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Buvusių Šiaulių gimnazijų auklėtinių savišalpos draugija 1938-08-20 įrašyta į Vidaus reikalų ministerijos Draugijų registrą, Nr. 8681. Draugiją valdė visuotinis narių susirinkimas, susirinkimo išrinkta valdyba.[1]

Vidaus reikalų ministras 1940-07-29 nutarimu draugiją uždarė.[2]

 

Sudarytojo veiklos sritis

 

Buvusių Šiaulių gimnazijų auklėtinių savišalpos draugijos nariais galėjo būti visi pilnamečiai Lietuvos piliečiai.

Draugijos tikslas buvo suvienyti visus buvusius Šiaulių gimnazijų auklėtinius savišalpai ir šelpimui. Draugija šelpė Šiaulių gimnazijų mokinius, Lietuvos aukštųjų mokyklų studentus, baigusius Šiaulių gimnazijas, buvusius Šiaulių gimnazijų auklėtinius ir jų šeimas. Draugija skyrė vienkartines pašalpas neturtingiems moksleiviams, stipendijas studentams, steigė bendrabučius, valgyklas, sanatorijas, šelpė ir gydė susirgusius moksleivius.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Kauno filialas 1969-11-25 perdavė archyvui 13 Buvusių Šiaulių gimnazijų auklėtinių savišalpos draugijos bylų, įrašytų apyraše Nr.1.

Iš viso fonde Nr. 1306 yra 1 apyrašas, 13 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1937–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti draugijos įstatai ir jų rengimo dokumentai, visuotinių narių susirinkimų, valdybos posėdžių, Šiaulių valstybinių vyrų ir mergaičių gimnazijų bendrų tėvų komitetų posėdžių protokolai, statistinės žinios apie draugiją, susirašinėjimo su vidaus reikalų ministru ir Šiaulių gimnazijų tėvų komitetais veiklos ir finansų klausimais dokumentai, narių mokesčio kortelės, kasos knygos, valdybos narių, gimnazijų auklėtinių sąrašai, balansai, narių ir narių rėmėjų pareiškimai apie sumokėtus nario mokesčius ir aukas, narių adresai, asmens pasižadėjimo grąžinti paskolą byla.

Bylos į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso fondo Nr. 1306 apyraše Nr.1 įrašyta 13 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1937–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas – rankraštis, mašinraštis.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyresnioji archyvistė   Audronė Bakanaitė[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau–LCVA), F. 402, ap. 5 b. 245, 1. 1-7.
[2] LCVA, F. 402, ap.5, b. 245 l. 15.
 
 
 
Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-18 08:18