O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo 1328 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

LIETUVOS GALVIJŲ AUGINIMO IR KONTROLĖS RATELIŲ SĄJUNGOS IR GYVULIŲ AUGINTOJŲ DRAUGIJŲ FONDĄ NR. 1328

2008-05-      Nr. SA -

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJUS

 

Sudarytojų pavadinimo pasikeitimai

 

1. Avių augintojų draugija Lietuvoje (1927-05-22–1940 m. birželio mėn.)

2. Kiaulių augintojų draugija Lietuvoje (1926 m.–1939 m.)

3. Lietuvos centralinė galvijų kontrolės sąjunga (1926-10-12–1934-03-09)

Lietuvos galvijų kontrolės ratelių sąjunga (1932-05-23–1933-04-07)

Lietuvos galvijų auginimo ir kontrolės ratelių sąjunga (1933-04-08–1940 m.)

 

Sudarytojų įsteigimas, pavaldumas

 

1. Avių augintojų draugijos Lietuvoje steigiamasis susirinkimas įvyko 1927-05-22.[1] Draugijos veiklą prižiūrėjo Žemės ūkio rūmai.

Tiksli data, kada Avių augintojų draugija Lietuvoje nutraukė veiklą, nenustatyta. 1940 m. birželio mėn. draugija dar veikė.

2. Tiksli data, kada Kiaulių augintojų draugija Lietuvoje įsteigta, nenustatyta. Draugija 1926 m. vasario mėn. jau veikė.[2] Draugijos veiklą prižiūrėjo Žemės ūkio rūmai. Draugija buvo Lietuvos žemės ūkio kooperatyvų sąjungos narė.

Tiksli data, kada Kiaulių augintojų draugija Lietuvoje nutraukė veiklą,nenustatyta. 1939 m. draugija dar veikė.

3. Lietuvos centralinės galvijų kontrolės sąjungos įstatai 1926-10-12 įregistruoti Kauno miesto ir apskrities viršininko įstaigoje, rejestro Nr. 833.[3] Sąjungą valdė visuotinis įgaliotinių susirinkimas, valdyba ir revizijos komisija. 1931 m. sąjunga turėjo 143 ratelius.[4]

Komisijos klausimams apie draugijas spręsti 1934-03-09 nutarimu Lietuvos centralinė galvijų kontrolės sąjunga už įstatų nesilaikymą uždaryta, jos turtas perduotas veikiančiai Lietuvos galvijų auginimo ir kontrolės ratelių sąjungai.

Lietuvos galvijų kontrolės ratelių sąjungos įstatai 1932-05-23 įregistruoti Finansų ministerijos Viešojo atsiskaitymo įstaigų ir įmonių inspekcijoje, rejestro Nr. 30.[5]

1933-04-08 sąjunga pavadinta Lietuvos galvijų auginimo ir kontrolės ratelių sąjunga.

Tiksli data, kada Lietuvos galvijų auginimo ir kontrolės ratelių sąjunga uždaryta, nenustatyta. Sąjunga 1940 m. dar veikė.

 

Sudarytojų veiklos sritys

 

1. Avių augintojų draugijos tikslas buvo veisti ir platinti iš užsienio atvežtas bei Lietuvoje auginamas avis.

2. Kiaulių augintojų draugijos tikslas buvo skatinti kiaulių auginimą, tarpininkauti perkant ir parduodant kiaules. Draugija steigė veislinių kiaulių auginimo ūkius, skerdyklas, konservų fabrikus, mėsos parduotuves, registravo veislines kiaules, rengė paskaitas, kursus, ekskursijas, parodas, kovojo su kiaulių ligomis, samdė agronomus, veterinarus, instruktorius, teikė nariams kreditą ir kt.

3. Lietuvos centralinės galvijų kontrolės sąjungos nariais galėjo būti galvijų kontrolės rateliai ir veislinių galvijų augintojų sąjungos. Sąjungos tikslas buvo vienyti galvijų auginimo ir kontrolės ratelius, gerinti galvijų veisles, platinti žinias apie galvijų priežiūrą. Sąjunga rėmė ir steigė galvijų auginimo ir kontrolės ratelius, organizavo kontrolasistentų, šėrikų ir melžėjų kursus, rengė paskaitas.

Lietuvos galvijų kontrolės ratelių sąjungaLietuvos galvijų auginimo ir kontrolės ratelių sąjunga steigė, rėmė bei vienijo galvijų kontrolės ir auginimo ratelius ir jiems atstovavo, skyrė rateliams kontrolasistentus. Sąjunga registravo sveikus galvijus, kontroliavo bandas, tarpininkavo perkant ir parduodant galvijus, rengė galvijų parodas ir konkursus, steigė bandymų ir gyvulių auginimo stotis bei centrus, ruošė gyvulininkystės specialistus, rinko ir skelbė statistines žinias apie galvijus, leido leidinius.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Kauno filialo apskaitos dokumentuose Lietuvos galvijų auginimo ir kontrolės ratelių sąjungos, Kiaulių augintojų draugijos ir Avių augintojų draugijos fondai įrašyti 1950 m.

1967-06-13 Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas (toliau – LCVA) iš Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Kauno filialo perėmė Lietuvos galvijų auginimo ir kontrolės ratelių sąjungos, Kiaulių augintojų draugijos ir Avių augintojų draugijos fondus. LCVA minėti fondai sujungti į vieną jungtinį Lietuvos galvijų auginimo ir kontrolės ratelių sąjungos ir draugijų fondą Nr. 1328. Fonde buvo 3 apyrašai, 383 apskaitos vienetai.

1975-08-04 į apyrašą Nr. 1 papildomai buvo įrašyti 5 apskaitos vienetai.

2008 m. patikslintas fondo pavadinimas. Fondas pavadintas ,,Lietuvos galvijų auginimo ir kontrolės ratelių sąjunga ir gyvulių augintojų draugijos“.

Iš viso fonde Nr. 1328 yra 3 apyrašai, 388 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1925–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba.

 

Lietuvos galvijų auginimo ir kontrolės ratelių sąjungos veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti Lietuvos centralinės galvijų kontrolės sąjungos bei Lietuvos galvijų auginimo ir kontrolės ratelių sąjungos įstatai, sąjungos ir ratelių steigiamųjų, visuotinių susirinkimų ir valdybos posėdžių protokolai, susirašinėjimo su Žemės ūkio rūmais, rateliais kontrolasistentų, specialistų paskirstymo į rajonus, nario mokesčio mokėjimo ir kitais veiklos klausimais dokumentai, kontrolasistentų, ratelių instruktorių darbų, galvijų bandų ir kaimenių apyskaitos, žinios apie tarnautojus, ratelių, narių, specialistų sąrašai, asmenų prašymai priimti į sąjungą, kontrolasistentų mokyklą, finansų dokumentai.

Bylos į apyrašą įrašytos pagal svarbumą.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyta 270 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1925–1939 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Kiaulių augintojų draugijos Lietuvoje veiklos bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašytos draugijos skyrių steigimo ir veikimo laikinosios taisyklės, Kiaulių ūkio Lietuvoje klausimams tyrinėti komisijos posėdžių protokolai, susirašinėjimo su Žemės ūkio rūmais, agronomais veislinių kiaulių auginimo, pirkimo ir pardavimo, ūkininkams pašalpų skyrimo ir kitais veiklos klausimais dokumentai, veislinių kuilių pirkimo aktai, žinios apie paršelių siuntimą į kiaulių bandymo stotį, kiaulių surašymą, registracijos lapai veisliniams kuiliams parduoti, veislinių kuilių augintojų, ūkių sąrašai, asmenų prašymai priimti į draugiją, skolintojų ir skolininkų, kuilių kilmės registracijos knygos, finansų dokumentai.

Bylos į apyrašą įrašytos pagal dokumentų svarbumą ir chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 2 įrašyti 107 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1926–1939 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Avių augintojų draugijos Lietuvoje veiklos bylų apyrašas Nr. 3

 

Apyraše įrašyti draugijos steigiamojo ir visuotinių narių susirinkimų, revizijos komisijos posėdžių protokolai, susirašinėjimo su Žemės ūkio rūmais pašalpų ūkininkams skyrimo klausimais dokumentai, žinios apie veislines avis ir avinus, veislinių avių pirkimo–pardavimo aktai, asmenų prašymai priimti į draugiją, narių sąrašai, finansų dokumentai.

Bylos į apyrašą įrašytos pagal dokumentų svarbumą ir chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 3 įrašyta 11 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1927–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Karolina Kazakevičiūtė[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. 1328, ap. 3, b. 1, 1. 3.
[2] LCVA. F. 1328, ap. 2, b. 102, l. 70.
[3] LCVA. F. 402, ap. 4, b. 424, l. 2 – 40.
[4] LCVA. F. 377, ap. 10, b. 107, l. 4.
[5] LCVA. F. 1328, ap. 1, b. 6, l. 7.
 
 
 
Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-18 08:19