O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo 1329 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

JAUNŲJŲ ŪKININKŲ RATELIŲ SĄJUNGOS FONDĄ NR. 1329

2007-06-         Nr. SA -

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Jaunųjų ūkininkų rateliai (1929 m. gruodžio mėn.–1936-03-27)

Jaunųjų ūkininkų ratelių sąjunga (1936-03-28–1940 m.)

Jaunųjų valstiečių rateliai (1940 m. gruodžio mėn.–1941 m.)

Jaunųjų ūkininkų rateliai (1941 m. liepos mėn.–1944 m.)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Jaunųjų ūkininkų rateliai pradėjo steigtis 1929 m. gruodžio mėn. Rateliai apskrityse buvo steigiami Žemės ūkio ministerijos ir Žemės ūkio rūmų iniciatyva.

Jaunųjų ūkininkų rateliai savo veikloje vadovavosi 1931-02-19 Jaunųjų ūkininkų rateliams steigti ir tvarkyti taisyklėmis.[1]

Vadovaujantis 1936-03-28 Jaunųjų ūkininkų ratelių sąjungos įstatymu įkurta Jaunųjų ūkininkų ratelių sąjunga.[2] Sąjungą valdė Globos taryba ir Vyriausiasis vadovas. Jaunųjų ūkininkų ratelių sąjungos veiklai vadovavo Žemės ūkio ministerija.

Sąjunga savo veikloje vadovavosi 1936-03-28 Jaunųjų ūkininkų ratelių sąjungos įstatymu, Jaunųjų ūkininkų ratelių sąjungos statutu, kitais teisės aktais.

Tiksli data, kada 1940 m. Jaunųjų ūkininkų ratelių sąjunga buvo uždaryta, nenustatyta. Jaunųjų ūkininkų rateliai apskrityse veiklą tęsė.

Lietuvos TSR žemės ūkio liaudies komisariatas 1940-12-03 raštu kreipėsi į Liaudies Komisarų Tarybą dėl Jaunųjų ūkininkų ratelių pavadinimo pakeitimo. Tiksli data, kada Jaunųjų ūkininkų rateliai pavadinti Jaunųjų valstiečių rateliais, nenustatyta.[3] Jaunųjų valstiečių rateliai buvo pavaldūs Lietuvos TSR žemės ūkio liaudies komisariatui.

Lietuvos TSR Liaudies Komisarų Tarybos 1941-04-18 nutarimu Nr. 380 Jaunųjų valstiečių rateliai tapo pavaldūs Lietuvos TSR švietimo liaudies komisariatui.[4]

Laikinosios Lietuvos Vyriausybės 1941-07-07 nutarimu atkurta Žemės ūkio veikla. Tiksli data, kada 1941 m. liepos mėn. atkurta Jaunųjų ūkininkų ratelių veikla, nenustatyta.

Remiantis 1941-08-04 Lietuvos žemės ūkio rūmų įstatymu, Jaunųjų ūkininkų rateliams vadovavo Žemės ūkio rūmai.[5] Jaunųjų ūkininkų rateliai veikė iki 1944 m. Tiksli data, kada 1944 m. Jaunųjų ūkininkų rateliai baigė veiklą, nenustatyta.

 

Sudarytojo veiklos sritis

 

Jaunųjų ūkininkų ratelių nariais galėjo būti 12–20 m. amžiaus asmenys.

Jaunųjų ūkininkų ratelių tikslas buvo vienyti kaimo jaunimą, skatinti ūkinę veiklą, ugdyti patriotiškumą.

Jaunųjų ūkininkų ratelių sąjunga vadovavo Jaunųjų ūkininkų rateliams, propagavo gyvulininkystės ir augalininkystės pasiekimus, rengė parodas, paskaitas, konkursus.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Dokumentus valstybės archyvų sistemai perdavęs šaltinis nenustatytas.

Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Kauno filialo apskaitos dokumentuose 1950-12-26 įrašyti Jaunųjų ūkininkų ratelių sąjungos dokumentai. 1951-10-28 sudarytas apyrašas Nr. 1, kuriame buvo įrašytos 96 bylos.

Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas 1967-06-13 perėmė iš Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Kauno filialo 96 Jaunųjų ūkininkų ratelių sąjungos fondo bylas, įrašytas apyraše Nr. 1.

1994 m. buvo patikslintos bylų antraštės, papildomai įrašyta 14 apskaitos vienetų, bylos peršifruotos, sudaryta bylų šifrų pakeitimo lentelė.

Iš viso fonde Nr. 1329 yra 1 apyrašas, 112 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1929–1944 m. Dokumentai lietuvių kalba. Yra nuotraukų.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyta Jaunųjų ūkininkų ratelių sąjungos įstatymas, Jaunųjų ūkininkų ratelių įstatai, Jaunųjų ūkininkų rateliams organizuoti instrukcija, Jaunųjų ūkininkų rateliams steigti ir tvarkyti, paskoloms, pašalpoms ir premijoms duoti, Jaunųjų ūkininkų ratelių sąjungos fondo taisyklės, Žemės ūkio rūmų įsakymai ir aplinkraščiai apie ratelių steigimą, Žemės ūkio rūmų valdybos, Švietimo komisijos, ekspertų komisijų, Globos tarybų posėdžių, ratelių steigiamųjų, instruktorių, vadovų susirinkimų protokolai, susirašinėjimo su Žemės ūkio rūmais ir apskričių agronomais ratelių steigimo, premijų skyrimo, konkursų organizavimo ir kitais veiklos klausimais dokumentai, ekspertų komisijų aktai, ratelių 1930–1931 m. veikimo ir instruktorių 1939 m. darbų apyskaitos, 1936–1937 m. sąjungos veiklos apžvalgos, statistinės žinios apie ratelių veiklą, pranešimai apie ratelių veiklą, ratelių vadovų anketos, ratelių, narių, rankdarbių kursų klausytojų ir konkursų dalyvių sąrašai, referatai, finansų dokumentai.

Bylos į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyta 112 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1929–1944 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji archyvistė   Karolina Kazakevičiūtė[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. 1329, ap. 1, b. 1, 1. 38 - 46.
[2] Vyriausybės žinios. 1936 m., Nr. 528–3669.
[3] LCVA. F. R-764, ap. 1a. b.13, l. 92.
[4] LCVA. F. R-754, ap. 3, b. 334, l. 52, b. 527, l. 129.
[5] LCVA. F. 1075, ap. 2, b. 5, l. 33.
 
 

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

JAUNŲJŲ ŪKININKŲ RATELIŲ SĄJUNGOS FONDĄ NR. 1329

2007-06-         Nr. SA -

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Jaunųjų ūkininkų rateliai (1929 m. gruodžio mėn.–1936-03-27)

Jaunųjų ūkininkų ratelių sąjunga (1936-03-28–1940 m.)

Jaunųjų valstiečių rateliai (1940 m. gruodžio mėn.–1941 m.)

Jaunųjų ūkininkų rateliai (1941 m. liepos mėn.–1944 m.)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Jaunųjų ūkininkų rateliai pradėjo steigtis 1929 m. gruodžio mėn. Rateliai apskrityse buvo steigiami Žemės ūkio ministerijos ir Žemės ūkio rūmų iniciatyva.

Jaunųjų ūkininkų rateliai savo veikloje vadovavosi 1931-02-19 Jaunųjų ūkininkų rateliams steigti ir tvarkyti taisyklėmis.[1]

Vadovaujantis 1936-03-28 Jaunųjų ūkininkų ratelių sąjungos įstatymu įkurta Jaunųjų ūkininkų ratelių sąjunga.[2] Sąjungą valdė Globos taryba ir Vyriausiasis vadovas. Jaunųjų ūkininkų ratelių sąjungos veiklai vadovavo Žemės ūkio ministerija.

Sąjunga savo veikloje vadovavosi 1936-03-28 Jaunųjų ūkininkų ratelių sąjungos įstatymu, Jaunųjų ūkininkų ratelių sąjungos statutu, kitais teisės aktais.

Tiksli data, kada 1940 m. Jaunųjų ūkininkų ratelių sąjunga buvo uždaryta, nenustatyta. Jaunųjų ūkininkų rateliai apskrityse veiklą tęsė.

Lietuvos TSR žemės ūkio liaudies komisariatas 1940-12-03 raštu kreipėsi į Liaudies Komisarų Tarybą dėl Jaunųjų ūkininkų ratelių pavadinimo pakeitimo. Tiksli data, kada Jaunųjų ūkininkų rateliai pavadinti Jaunųjų valstiečių rateliais, nenustatyta.[3] Jaunųjų valstiečių rateliai buvo pavaldūs Lietuvos TSR žemės ūkio liaudies komisariatui.

Lietuvos TSR Liaudies Komisarų Tarybos 1941-04-18 nutarimu Nr. 380 Jaunųjų valstiečių rateliai tapo pavaldūs Lietuvos TSR švietimo liaudies komisariatui.[4]

Laikinosios Lietuvos Vyriausybės 1941-07-07 nutarimu atkurta Žemės ūkio veikla. Tiksli data, kada 1941 m. liepos mėn. atkurta Jaunųjų ūkininkų ratelių veikla, nenustatyta.

Remiantis 1941-08-04 Lietuvos žemės ūkio rūmų įstatymu, Jaunųjų ūkininkų rateliams vadovavo Žemės ūkio rūmai.[5] Jaunųjų ūkininkų rateliai veikė iki 1944 m. Tiksli data, kada 1944 m. Jaunųjų ūkininkų rateliai baigė veiklą, nenustatyta.

 

Sudarytojo veiklos sritis

 

Jaunųjų ūkininkų ratelių nariais galėjo būti 12–20 m. amžiaus asmenys.

Jaunųjų ūkininkų ratelių tikslas buvo vienyti kaimo jaunimą, skatinti ūkinę veiklą, ugdyti patriotiškumą.

Jaunųjų ūkininkų ratelių sąjunga vadovavo Jaunųjų ūkininkų rateliams, propagavo gyvulininkystės ir augalininkystės pasiekimus, rengė parodas, paskaitas, konkursus.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Dokumentus valstybės archyvų sistemai perdavęs šaltinis nenustatytas.

Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Kauno filialo apskaitos dokumentuose 1950-12-26 įrašyti Jaunųjų ūkininkų ratelių sąjungos dokumentai. 1951-10-28 sudarytas apyrašas Nr. 1, kuriame buvo įrašytos 96 bylos.

Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas 1967-06-13 perėmė iš Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Kauno filialo 96 Jaunųjų ūkininkų ratelių sąjungos fondo bylas, įrašytas apyraše Nr. 1.

1994 m. buvo patikslintos bylų antraštės, papildomai įrašyta 14 apskaitos vienetų, bylos peršifruotos, sudaryta bylų šifrų pakeitimo lentelė.

Iš viso fonde Nr. 1329 yra 1 apyrašas, 112 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1929–1944 m. Dokumentai lietuvių kalba. Yra nuotraukų.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyta Jaunųjų ūkininkų ratelių sąjungos įstatymas, Jaunųjų ūkininkų ratelių įstatai, Jaunųjų ūkininkų rateliams organizuoti instrukcija, Jaunųjų ūkininkų rateliams steigti ir tvarkyti, paskoloms, pašalpoms ir premijoms duoti, Jaunųjų ūkininkų ratelių sąjungos fondo taisyklės, Žemės ūkio rūmų įsakymai ir aplinkraščiai apie ratelių steigimą, Žemės ūkio rūmų valdybos, Švietimo komisijos, ekspertų komisijų, Globos tarybų posėdžių, ratelių steigiamųjų, instruktorių, vadovų susirinkimų protokolai, susirašinėjimo su Žemės ūkio rūmais ir apskričių agronomais ratelių steigimo, premijų skyrimo, konkursų organizavimo ir kitais veiklos klausimais dokumentai, ekspertų komisijų aktai, ratelių 1930–1931 m. veikimo ir instruktorių 1939 m. darbų apyskaitos, 1936–1937 m. sąjungos veiklos apžvalgos, statistinės žinios apie ratelių veiklą, pranešimai apie ratelių veiklą, ratelių vadovų anketos, ratelių, narių, rankdarbių kursų klausytojų ir konkursų dalyvių sąrašai, referatai, finansų dokumentai.

Bylos į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyta 112 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1929–1944 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji archyvistė   Karolina Kazakevičiūtė[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. 1329, ap. 1, b. 1, 1. 38 - 46.
[2] Vyriausybės žinios. 1936 m., Nr. 528–3669.
[3] LCVA. F. R-764, ap. 1a. b.13, l. 92.
[4] LCVA. F. R-754, ap. 3, b. 334, l. 52, b. 527, l. 129.
[5] LCVA. F. 1075, ap. 2, b. 5, l. 33.
 
 
Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-18 08:20