O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo 1335 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

A. MICKEVIČIAUS PAMINKLO STATYBOS VILNIUJE VYRIAUSIOJO KOMITETO FONDĄ NR. 1335

2005-12-      Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

A. Mickevičiaus paminklo statybos Vilniuje vyriausiasis komitetas (Główny Komitet Budowy Pomnika A. Mickiewicza w Wilnie) (1921 m. rugpjūčio mėn.–1939 m.)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

A. Mickevičiaus paminklo statybos Vilniuje vyriausiojo komiteto organizacinis posėdis įvyko 1921-08-05. [1]

1922-10-13 komitetas buvo įrašytas į Vyriausybės delegato Vilniaus žemei įstaigos Vilniuje Laikinųjų organizacijų registrą (reg. Nr. 11). [2]

Komiteto įstatai 1924-11-08 buvo įregistruoti Vyriausybės delegato Vilniaus žemei įstaigos Vilniuje Draugijų ir sąjungų registre (reg. Nr. 186). [3]

Komitetą valdė visuotinis narių susirinkimas, susirinkimo išrinkta valdyba, revizijos komisija; jis veikė Lenkijos Respublikos teritorijoje. [4]

A. Mickevičiaus paminklo statybos Vilniuje vyriausiasis komitetas veikė iki 1939 m. Tiksli komiteto veiklos pabaigos data nenustatyta.

 

Sudarytojo veiklos sritis

 

A. Mickevičiaus paminklo statybos Vilniuje vyriausiojo komiteto nariais buvo įžymūs valstybės veikėjai, mokslininkai, dvasininkai ir kt.

Komitetas informavo visuomenę apie numatomą Adomo Mickevičiaus paminklo statybą Vilniuje, rinko lėšas paminklo statybai, organizavo paminklo projekto konkursą ir rūpinosi paminklo pastatymu. [5]

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Apskaitos dokumentuose nurodyta, kad A. Mickevičiaus paminklo statybos Vilniuje vyriausiojo komiteto dokumentai perduoti Vilniaus miesto archyvui 1941-02-15. Buvo perduotos 23 bylos kartu su jų apyrašu. Tiksli dokumentų perdavimo data Lietuvos TSR centriniam valstybiniam archyvui nenustatyta, dokumentų perėmimo akto fondo byloje nėra.

1959 m. apskaitos dokumentuose buvo įrašytas 1 apyrašas, 23 apskaitos vienetai.

Iš viso fonde Nr. 1335 yra 1 apyrašas, 23 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1905–1906 m., 1921–1939 m. Dokumentai lenkų ir rusų kalbomis.

Fonde yra Vilniuje veikusio A. Mickevičiaus paminklo statybos komiteto 1905–1906 m. veiklos dokumentų.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti A. Mickevičiaus paminklo statybos Vilniuje vyriausiojo komiteto įstatai, komiteto ir jo valdybos, statybos, revizijos bei ekspertų komisijų posėdžių protokolai; susirašinėjimo dėl komiteto steigimo, lėšų rinkimo, paminklo projektų parodos ir konkurso organizavimo dokumentai, Lenkijos Respublikos Prezidento I. Moscickio ir kitų įžymių valstybės veikėjų kreipimaisi dėl lėšų rinkimo paminklo statybai, komiteto narių sąrašai, paminklo projektai, jų aprašymai, paminklo statybos sąmata, aukų rinkimo lapai, komiteto veiklos ir finansų ataskaitos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos chronologine tvarka.

Iš viso fondo Nr. 1335 apyraše Nr. 1 įrašyti 23 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1905–1906 m., 1921–1939 m. Dokumentai lenkų kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, brėžinys.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji archyvistė   Elžbieta Šimelevičienė[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA), F. 1335, ap. 1, b. 2, l. 1.
[2] LCVA, F. 1335, ap. 1, b. 3, l. 74.
[3] Ten pat, F. 1335, ap. 1, b. 4, l. 3 a, 3 b.
[4] Ten pat, F. 1335, ap. 1, b. 4, l. 4 - 5.
[5] Ten pat, F. 1335, ap. 1, b. 2, l. 45.
 
 
 
Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-18 08:21