O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo 1351 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

LIETUVIŲ KATALIKŲ JAUNIMO „PAVASARIO“ VYRŲ IR MERGAIČIŲ SĄJUNGŲ FEDERACIJOS SEINŲ RAJONO FONDĄ NR. 1351

2008-01-     Nr. SA -

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Lietuvių katalikų jaunimo sąjungos „Pavasaris“ Seinų apskrities valdyba (1923 m. gegužės mėn.–1925 m. liepos mėn.)

Lietuvių katalikų jaunimo sąjungos „Pavasaris“ Seinų rajonas (1925 m. liepos mėn.–1926-02-10)

Lietuvių katalikų jaunimo „Pavasario“ sąjungos Seinų rajonas (1926-02-11–1937-06-29)

Lietuvių katalikų jaunimo „Pavasario“ vyrų ir mergaičių sąjungų federacijos Seinų rajonas (1937-06-30–1940-07-09)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Lietuvių katalikų jaunimo „Pavasario“ sąjunga 1919–1926 m. provincijose steigė sąjungos kuopas, kurios galėjo sudaryti rajono centrą. 1926–1940 m. sąjunga vyskupijose steigė sąjungos regionus, apylinkėse – sąjungos rajonus, parapijose – kuopas.[1]

Tiksli data, kada įsteigta Lietuvių katalikų jaunimo sąjungos „Pavasaris“ Seinų apskrities valdyba, nenustatyta. Seinų apskrities valdyba 1923 m. gegužės mėn. jau veikė.

Tiksli data, kada Lietuvių katalikų jaunimo sąjungos „Pavasaris“ Seinų apskrities valdyba pavadinta Seinų rajonu, nenustatyta. Seinų rajonas 1925 m. liepos mėn. jau veikė.[2]

Sąjungai pakeitus pavadinimą, rajonas 1926-02-11 pavadintas „Lietuvių katalikų jaunimo „Pavasario“ sąjungos Seinų rajonas“.[3]

Sąjungai pakeitus pavadinimą, rajonas 1937-06-30 pavadintas „Lietuvių katalikų jaunimo „Pavasario“ vyrų ir mergaičių sąjungų federacijos Seinų rajonas“. Rajoną valdė rajono valdyba, revizijos komisija.

Vidaus reikalų ministro 1940-07-09 nutarimu federacija su visais padaliniais uždaryta.[4]

 

Sudarytojo veiklos sritis

 

Lietuvių katalikų jaunimo „Pavasario“ vyrų ir mergaičių sąjungų federacijos Seinų rajonas savo veikloje vadovavosi federacijos įstatais, vadovavo rajono ribose veikusių kuopų veiklai.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Kauno filialo apskaitos dokumentuose Lietuvių katalikų jaunimo „Pavasario“ sąjungos Seinų rajono fondas įrašytas 1968 m. Dokumentų perdavimo akto nėra.

1969-05-15 Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas iš Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Kauno filialo perėmė 18 Lietuvių katalikų jaunimo ,,Pavasario“ vyrų ir mergaičių sąjungų federacijos Seinų rajono bylų, įrašytų apyraše Nr. 1.

Iš viso fonde Nr. 1351 yra 1 apyrašas, 18 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1923–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba.

Lietuvių katalikų jaunimo „Pavasario“ vyrų ir mergaičių sąjungų federacijos Seinų rajono veiklos dokumentų yra Lietuvių katalikų jaunimo „Pavasario“ vyrų ir mergaičių sąjungų federacijos fonde Nr. 572.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti Lietuvių katalikų jaunimo „Pavasario“ vyrų ir mergaičių sąjungų federacijos centro valdybos paskaitų konspektai, centro valdybos aplinkraščiai, Seinų rajono valdybos biuleteniai veiklos klausimais, kuopų narių susirinkimų protokolai, pranešimai veiklos klausimais, kuopų narių, prenumeratorių sąrašai, finansų dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal dokumentų svarbumą ir kuopų pavadinimus abėcėlės tvarka.

Iš viso fondo Nr. 1351 apyraše Nr. 1 įrašyta 18 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1923–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas – rankraštis, mašinraštis.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Karolina Kazakevičiūtė[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau - LCVA). F. 402, ap. 4, b. 47, 1. 7, 58.
[2] LCVA. F. 1351, ap. 1, b. 4, l. 151, 209.
[3] LCVA. F. 402, ap. 4, b. 47, 1. 55.
[4] LCVA. F. 402, ap. 5, b. 116, 1. 12, 113.
  
 
 
Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-18 08:22