O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo 1391 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

LIETUVOS KARIUOMENĖS KŪRĖJŲ SAVANORIŲ SĄJUNGOS PANEVĖŽIO SKYRIAUS FONDĄ NR. 1391

2006-02-       Nr. SA -

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Lietuvos kariuomenės savanorių sąjungos Panevėžio skyrius (1927-04-20–1933 m.)

Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių sąjungos Panevėžio skyrius (1933 m.–1940-08-26)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Lietuvos kariuomenės savanorių sąjungos Panevėžio skyrius įsisteigė 1926-09-26, Panevėžio skyrius 1927-04-20 įregistruotas Panevėžio miesto ir apskrities viršininko įstaigoje, rejestro Nr. 16.[1] Skyrių valdė visuotinis skyriaus narių suvažiavimas, skyriaus valdyba, revizijos komisija. Skyrius savo veikloje vadovavosi Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių sąjungos įstatais.

1933-06-23 Lietuvos kariuomenės savanorių sąjunga pakeitė savo įstatus ir pavadinimą. Ji pavadinta Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių sąjunga. Įstatai įregistruoti Kauno miesto ir apskrities viršininko įstaigoje, registro Nr. 68.[2]

Tiksli data, kada 1933 m. Lietuvos kariuomenės savanorių sąjungos Panevėžio skyrius pavadintas Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių sąjungos Panevėžio skyriumi, nenustatyta. Nuo 1933 m. skyriaus pavadinimas dokumentuose įvairuoja: Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių sąjungos Panevėžio skyrius arba Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių sąjungos Lietuvos karaliaus Mindaugo Panevėžio skyrius.

Remiantis 1936-02-01 Draugijų įstatymu skyrius iki 1936-07-01 turėjo persiregistruoti.[3] Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių sąjungos Panevėžio skyrius 1937-11-23 perregistruotas ir į Vidaus reikalų ministerijos Draugijų registrą įrašytas Nr. 7026.[4]

Vidaus reikalų ministro 1940-08-26 nutarimu sąjunga su visais jos skyriais uždaryta.[5]

 

Sudarytojo veiklos sritis

 

Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių sąjungos Panevėžio skyriaus tikraisiais nariais galėjo būti visi Lietuvos kariuomenės savanoriai, gyvenantys Panevėžio apskrityje, o nariais rėmėjais – visi Lietuvos piliečiai.

Skyriaus tikslas buvo ginti Lietuvos laisvę ir nepriklausomybę, ugdyti lietuvių tautinę sąmonę, rūpintis narių ir žuvusių savanorių kūrėjų šeimų materialine padėtimi. Skyrius rėmė ginkluotas krašto pajėgas, rūpinosi kariniu narių rengimu, organizavo ekskursijas, paskaitas, kursus, platino knygas ir periodinius leidinius, steigė ir išlaikė įmones, nariams skyrė pašalpas, paskolas.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Lietuvos TSR Panevėžio valstybinis archyvas 1954-08-15 perdavė archyvui 9 Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių sąjungos Panevėžio skyriaus bylas, įrašytas apyraše Nr.1.

Sutvarkius rastus neaprašytus dokumentus, 1959 m. papildomai įrašyti 4 apskaitos vienetai.

Iš viso fonde Nr. 1391 yra 1 apyrašas, 13 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1926–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti Lietuvos kariuomenės savanorių sąjungos įstatai, Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių sąjungos uniformos dėvėjimo taisyklės, centro valdybos aplinkraščiai, skyrių atstovų suvažiavimo, skyriaus narių suvažiavimų, valdybos posėdžių protokolai; statistinės žinios apie skyrių, susirašinėjimo su Vidaus reikalų ir Krašto apsaugos ministerijomis, Panevėžio apskrities viršininku, sąjungos centro valdyba veiklos klausimais dokumentai; revizijos komisijos aktai, finansų apyskaitos, sąmatos, kreipimasis į Lietuvos kariuomenės kūrėjus savanorius; savanorių, pristatytų apdovanoti D.L.K.Gedimino ordinais, anketos, Krekenavos ir Panevėžio skyrių narių sąrašai, savanorių pareiškimai priimti į Krekenavos skyrių.

Bylos į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyta 13 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1926–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas – rankraštis, mašinraštis.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyresnioji archyvistė   Audronė Bakanaitė[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau - LCVA) F. 404, ap. 2, b. 344, l. 8, 11.
[2] LCVA, F. 402, ap. 4, b. 503, l. 25a.p.
[3] Vyriausybės žinios, 1936 m., Nr. 522 - 3626.
[4] LCVA, F. 404, ap. 2, b. 344, l. 15, 16.
[5] LCVA, F. 402, ap. 5, b. 188, l. 1.
 
 
 
Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-18 08:23