O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo 1395 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

LIETUVOS KATALIKŲ JAUNIMO „PAVASARIO“ VYRŲ IR MERGAIČIŲ SĄJUNGŲ FEDERACIJOS BIRŽŲ RAJONO FONDĄ NR. 1395

2008-01-     Nr. SA -

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Lietuvių katalikų jaunimo sąjungos „Pavasaris“ Biržų rajonas (1923 m. rugpjūčio mėn.–1926-02-10)

Lietuvių katalikų jaunimo „Pavasario“ sąjungos Biržų rajonas (1926-02-11–1937-06-29)

Lietuvių katalikų jaunimo „Pavasario“ vyrų ir mergaičių sąjungų federacijos Biržų rajonas (1937-06-30–1940-07-09)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Lietuvių katalikų jaunimo sąjunga „Pavasaris“ 1919–1926 m. provincijose steigė sąjungos kuopas, kurios galėjo sudaryti rajono centrą. 1926–1940 m. sąjunga vyskupijose steigė sąjungos regionus, apylinkėse – sąjungos rajonus, parapijose – kuopas.[1]

Tiksli data, kada įkurtas Lietuvių katalikų jaunimo sąjungos „Pavasaris“ Biržų rajonas, nenustatyta. Rajonas 1923 m. rugpjūčio mėn. jau veikė.[2]

Sąjungai pakeitus pavadinimą, rajonas 1926-02-11 pavadintas „Lietuvių katalikų jaunimo ,,Pavasario“ sąjungos Biržų rajonas“.[3]

Sąjungai pakeitus pavadinimą, rajonas 1937-06-30 pavadintas „Lietuvių katalikų jaunimo „Pavasario“ vyrų ir mergaičių sąjungų federacijos Biržų rajonas“. Rajoną valdė rajono valdyba, revizijos komisija. Rajonas 1937-12-27 į Vidaus reikalų ministerijos Draugijų registrą įrašytas Nr. 7139.[4]

Vidaus reikalų ministro 1940-07-09 nutarimu federacija su visais padaliniais uždaryta.[5]

 

Sudarytojo veiklos sritis

 

Lietuvių katalikų jaunimo „Pavasario“ vyrų ir mergaičių sąjungų federacijos Biržų rajonas savo veikloje vadovavosi federacijos įstatais, vadovavo rajono ribose veikusių kuopų veiklai.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo apskaitos dokumentuose Lietuvių katalikų jaunimo „Pavasario“ vyrų ir mergaičių sąjungų federacijos Biržų rajono fondo dokumentai įrašyti 1954 m. Dokumentų perdavimo akto nėra.

1954 m. fonde buvo 240 apskaitos vienetų.

1964 m. papildomai įrašytas 1 apskaitos vienetas.

Iš viso fonde Nr. 1395 yra 1 apyrašas, 241 apskaitos vienetas.

Dokumentų chronologinės ribos 1921–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba.

Lietuvių katalikų jaunimo „Pavasario“ vyrų ir mergaičių sąjungų federacijos Biržų rajono veiklos dokumentų yra Lietuvių katalikų jaunimo „Pavasario“ vyrų ir mergaičių sąjungų federacijos fonde Nr. 572.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti sąjungos Panevėžio regiono rajonų atstovų posėdžių, revizijos komisijos protokolai, Biržų rajono aplinkraščiai, pranešimai kongresų, kursų organizavimo klausimais, kuopų veiklos planai, referatai, prašymai surengti susirinkimus, asmenų prašymai priimti į sąjungą, narių pasižadėjimai, rajono, skyrių, kuopų veiklos stebėjimo bylos, finansų dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašytas 241 apskaitos vienetas.

Dokumentų chronologinės ribos 1921–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas – rankraštis, mašinraštis.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Karolina Kazakevičiūtė[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau - LCVA). F. 402, ap. 4, b. 47, 1. 7, 58.
[2] LCVA. F. 572, ap. 3, b. 101, 1. 106.
[3] LCVA. F. 402, ap. 4, b. 47, 1. 55.
[4] LCVA. F. 400, ap. 2, b. 398, l. 1.
[5] LCVA. F. 402, ap. 5, b. 116, l. 113.
 
 
 
Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-18 08:24