O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo 1400 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

GEROJO GANYTOJO DUKTERŲ DRAUGIJOS FONDĄ NR. 1400

2006-02-        Nr. SA -

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Apaštalavimo seserų draugija (1933-05-13–1936-04-05)

Gerojo Ganytojo dukterų draugija (1936-04-06–1940-02-06)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Apaštalavimo seserų draugijos įstatai 1933-05-13 įregistruoti Kauno miesto ir apskrities viršininko įstaigoje, registro Nr. 56. Draugiją valdė visuotinis narių susirinkimas, centro valdyba ir revizijos komisija.[1]

Remiantis 1936-02-01 Draugijų įstatymu draugija iki 1936-07-01 turėjo pertvarkyti savo įstatus ir persiregistruoti.[2] Draugija pavadinta Gerojo Ganytojo dukterų draugija[3], pakeisti  įstatai, 1936-04-06 draugija perregistruota ir įrašyta į Vidaus reikalų ministerijos Draugijų registrą Nr. 26.[4]

Vidaus reikalų ministro 1940-02-02 nutarimu draugija uždaryta.[5]

 

Sudarytojo veiklos sritis

 

Gerojo Ganytojo dukterų draugijos tikrosiomis narėmis galėjo būti visos lietuvės katalikės našlės ir mergaitės, neturinčios išlaikytinių (tėvų arba vaikų). Tikrosioms narėms, po 6 mėnesių bandomojo laikotarpio, buvo suteikiamas sesers vardas, jos gyveno bendrai ir savo dvasinį gyvenimą turėjo tvarkyti pagal Šv. Pranciškaus ordino regulą. Nariais rėmėjais galėjo būti visi pilnamečiai Lietuvos piliečiai.

Draugijos tikslas buvo skleisti katalikišką dvasią visuomenėje, globoti neturtingas šeimas, moteris, kalines, ligonius, valkataujančius vaikus. Draugija materialiai rėmė neturingas šeimas, lankė ir prižiūrėjo ligonius bei kalines, steigė vaikų darželius, mokyklas, mergaičių bendrabučius, senelių ir vaikų prieglaudas, ligonines, sanatorijas; mokė moteris amatų bei steigė joms dirbtuves, valgyklas ir kt.; leido ir platino katalikišką spaudą, steigė misijas, knygynus, skaityklas, rengė paskaitas.

Draugija veikė Lietuvoje ir užsienyje tarp lietuvių išeivių.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Apskaitos dokumentuose yra įrašas, kad Gerojo Ganytojo dukterų draugijos bylos archyve gautos 1951 m. Dokumentų perdavimo akto nėra, iš kur gauti dokumentai nenustatyta.

1953 m. sudarytas apyrašas Nr. 1, į kurį įrašyti 9 apskaitos vienetai.

Sutvarkius rastus neaprašytus dokumentus, 1962 m. papildomai įrašyta 12 apskaitos vienetų.

Iš viso fonde Nr. 1400 yra 1 apyrašas, 21 apskaitos vienetas.

Dokumentų chronologinės ribos 1933–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba.

Fondui priklausančių dokumentų yra fonde Nr. 567.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti Gerojo ganytojo dukterų draugijos įstatai, visuotinių narių susirinkimų ir centro valdybos posėdžių protokolai; pranešimas apie draugijos veiklą 1938-1939 m.; 1940 m. veiklos planas; tėvų, atiduodančių vaikus į prieglaudą, apklausos lapai; susirašinėjimo su Vidaus reikalų ministerija, Kauno miesto ir apskrities viršininku bei arkivyskupu pašalpų gavimo, globos, neturtingų vaikų gydymo, finansų ir kitais veiklos klausimais dokumentai; centro valdybos narių, tarnautojų sąrašai; piliečių prašymai gauti pašalpą, priimti į draugiją ir vienuolyną, tarnautojų algų lapai, finansų dokumentai.

Bylos į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašytas 21 apskaitos vienetas.

Dokumentų chronologinės ribos 1933–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai - rankraštis, mašinraštis.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyresnioji archyvistė   Audronė Bakanaitė[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau - LCVA), F. 402, ap. 4, b. 675, 1. 2 - 5a.p.
[2] Vyriausybės žinios, 1936 m., Nr. 522 – 3626.
[3] LCVA, F. 402, ap. 4, b. 675, 1. 1.
[4] LCVA, F. 402, ap. 5, b. 18, l. 1.
[5] LCVA, F. 402, ap.5, b. 18, l. 35.
 
 
 
Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-18 08:24