O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo 1401 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

PROFESORIAUS POVILO MATULIONIO FONDO FONDĄ NR. 1401

2005-11-       Nr. SA -

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Profesoriaus Povilo Matulionio fondas (1934-07-18–1940-07-29)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Profesoriaus Povilo Matulionio fondo įstatai 1934-07-18 įregistruoti Kauno miesto ir apskrities viršininko įstaigoje, registro Nr. 116. Fondas buvo juridinis asmuo, turėjo savo antspaudą su emblema. Fondą valdė visuotinis narių susirinkimas, susirinkimo išrinkta valdyba ir revizijos komisija.[1]

Remiantis 1936-02-01 Draugijų įstatymu fondas iki 1936-07-01 turėjo pertvarkyti savo įstatus ir persiregistruoti.[2] Profesoriaus Povilo Matulionio fondas 1936-06-18 perregistruotas ir į Vidaus reikalų ministerijos Draugijų registrą įrašytas Nr. 124.[3]

Vidaus reikalų ministras 1940-07-29 nutarimu fondą uždarė.[4]

 

Sudarytojo veiklos sritis

 

Profesoriaus Povilo Matulionio fondo nariais galėjo būti visi Žemės ūkio ministerijos ir Žemės ūkio akademijos tarnautojai. Fondo tikslas buvo remti profesoriaus Povilo Matulionio idėjas pripažįstančius asmenis, kurie Lietuvoje ir užsienyje studijavo žemės ūkio, miškininkystės ir veterinarijos mokslus, skirti studentams stipendijas ir pinigines premijas.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Apskaitos dokumentuose yra įrašas, kad fondo dokumentai perduoti archyvui 1951 m. Dokumentų perdavimo akto nėra, todėl iš kur gauti dokumentai nenustatyta.

Dokumentai buvo sutvarkyti ir 1956-07-16 sudarytas apyrašas Nr. 1, į kurį įrašyta 20 apskaitos vienetų.

Iš viso fonde Nr. 1401 yra 1 apyrašas, 20 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1932–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti profesoriaus Povilo Matulionio fondo įstatai, stipendijų skyrimo taisyklės, visuotinių susirinkimų, valdybos posėdžių protokolai, statistinės žinios apie fondą, susirašinėjimo su Vidaus reikalų, Žemės ūkio ministerijomis, Kauno apskrities viršininku veiklos ir finansų klausimais dokumentai, revizijos komisijos aktai, fondo valdybos narių, susirinkimų dalyvių sąrašai, balansai, išlaidų ir pajamų apyskaitos, asmenų prašymai skirti stipendijas, stipendininkų asmens bylos.

Veiklos bylos į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, metų ribose - pagal svarbumą. Stipendininkų asmens bylos – pagal asmenų pavardes, abėcėlės tvarka.

Iš viso fondo Nr. 1401 apyraše Nr. 1 įrašyta 20 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1932–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas – rankraštis, mašinraštis.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyresnioji archyvistė   Audronė Bakanaitė[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau - LCVA), F. 402, ap. 4, b. 742, 1. 1 - 4.
[2] Vyriausybės žinios, 1936 m., Nr. 522 – 3626.
[3] LCVA, F. 402, ap. 5, b. 217, l. 1 - 3.
[4] Ten pat, F. 402, ap.5, b.217 l. 11
 
 
 
Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-18 08:25