O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo 1402 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

ARKIVYSKUPO J. MATULEVIČIAUS FONDO FONDĄ NR. 1402

2005-11-      Nr. SA -

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Arkivyskupo J. Matulevičiaus fondas (1938-03-16–1940-07-29)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Arkivyskupo J. Matulevičiaus fondo įstatus 1938-03-16 patvirtino Vidaus reikalų ministras. Vidaus reikalų ministerijos Draugijų registre fondas įrašytas 1938-03-19, registro Nr. 8250. Fondas buvo juridinis asmuo, turėjo savo antspaudą. Fondą valdė centro valdyba, revizijos komisija ir konferencija.[1]

Vidaus reikalų ministras 1940-07-29 nutarimu fondą uždarė.[2]

 

Sudarytojo veiklos sritis

 

Arkivyskupo J. Matulevičiaus fondo nariais galėjo būti visi Lietuvos gyventojai katalikai.

Arkivyskupo J. Matulevičiaus fondo tikslas buvo katalikiškas vaikų auklėjimas. Fondas rūpinosi valkataujančiais vaikais, galėjo steigti mokyklas, vaikų skaityklas, sanatorijas, vasaros stovyklas, leisti ir remti leidinius, rengti koncertus, paskaitas, parodas, literatūrinius vakarus, organizuoti ekskursijas.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Apskaitos dokumentuose yra įrašas, kad Arkivyskupo J. Matulevičiaus fondo dokumentai perduoti archyvui 1951 m. Dokumentų perdavimo akto nėra, todėl iš kur gauti dokumentai nenustatyta.

Dokumentai buvo sutvarkyti, ir 1956 m. sudarytas apyrašas Nr. 1, į kurį įrašyti 4 apskaitos vienetai.

Iš viso fonde Nr. 1402 yra 1 apyrašas, 4 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1936–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašytos veiklos apyskaitos, statistinės žinios apie fondą, susirašinėjimo su Vidaus reikalų ministerija, Marijampolės apskrities viršininku veiklos ir finansų klausimais dokumentai, fondo leidinio „Giedokime viešpačiui“ išleidimo ir platinimo finansinės apyskaitos, centro valdybos narių sąrašai, asmenų prašymai priimti fondo nariais, Marijampolės miesto nuovados viršininko leidimai kviesti susirinkimus.

Bylos į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso fondo Nr. 1402 apyraše Nr. 1 įrašyti 4 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1936–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas – rankraštis, mašinraštis.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyresnioji archyvistė   Audronė Bakanaitė[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA), F. 1367, ap. 1, b. 24, l. 1-5.
[2] Ten pat, F. 1367, ap.1, b.24, l. 21
 
 
 
Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-18 08:26