O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo 1403 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

LIETUVIŲ KATALIKŲ VYRŲ SĄJUNGOS FONDĄ NR. 1403

2007-12-      Nr. SA -

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimų pasikeitimai

 

Lietuvių katalikų vyrų sąjunga (1934-01-09–1940-08-10)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Lietuvių katalikų vyrų sąjungos įstatai 1934-01-09 įregistruoti Kauno miesto ir apskrities viršininko įstaigoje, rejestro Nr. 1.

Sąjungą valdė konferencija, centro taryba, centro valdyba ir revizijos komisija.[1]

1935-05-29 sąjunga pakeitė įstatus ir persiregistravo, registro Nr. 63.[2]

1937-04-19 sąjunga pakeitė įstatus ir persiregistravo bei į Vidaus reikalų ministerijos Draugijų registrą įrašyta Nr. 2834.[3]

Lietuvių katalikų vyrų sąjunga su visais padaliniais 1940-08-10 uždaryta.[4]

 

Sudarytojo veiklos sritys

 

Lietuvių katalikų vyrų sąjungos nariais galėjo būti visi katalikai vedę vyrai, o nevedę vyrai - nuo 30 m. amžiaus.

Sąjungos tikslas buvo ugdyti vyrų katalikų religingumą.

1934 m. sąjunga kiekvienoje vyskupijoje steigė sąjungos regionus, regionuose - sąjungos rajonus, o rajonuose - skyrius. 1939 m. sąjunga turėjo 5 regionus, 28 rajonus ir 350 skyrių.[5]

Sąjunga organizavo bendrą narių dalyvavimą pamaldose, rengė rekolekcijas, konferencijas, kursus, lankė šventas vietas, rūpinosi narių religiniu auklėjimu, kovojo prieš žalingus įpročius, steigė bibliotekas, skaityklas, spaustuves, savišalpos kasas ir kt., rėmė ir išlaikė katalikiškas mokyklas, leido leidinius.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Dokumentus valstybės archyvų sistemai perdavęs šaltinis nenustatytas.

Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo apskaitos dokumentuose Lietuvių katalikų vyrų sąjungos dokumentai įrašyti 1951 m. Dokumentų perdavimo akto nėra.

1956-02-13 sudarytas fondo Nr. 1403 apyrašas Nr. 1, į kurį įrašyti 32 apskaitos vienetai, o 1960-01-25 sudarytas apyrašas Nr. 2 į kurį įrašyti 68 apskaitos vienetai. Dokumentų sutvarkymo aktų nėra.

Sutvarkius rastus neaprašytus dokumentus, 1965 m. ir 1968 m. į apyrašą Nr. 1 papildomai įrašyti 6 apskaitos vienetai.

Iš viso fonde Nr. 1403 yra 2 apyrašai, 106 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1932–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba.

Fonde yra Lietuvos katalikų jaunimo federacijos Traupio kuopos „Dainius Maironis“ dokumentų.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti:

Lietuvių katalikų vyrų sąjungos asmenų prašymai priimti į sąjungą.

Skyrių veiklos dokumentai: centro valdybos, regionų, rajonų valdybų aplinkraščiai, pranešimai, instrukcijos, skyrių narių susirinkimų posėdžių protokolai, susirašinėjimo susirinkimų organizavimo ir kitais veiklos klausimais dokumentai, asmenų prašymai priimti į organizaciją, narių sutikimai būti skyrių valdybų nariais, narių sąrašai, finansų dokumentai.

Krikščioniškos meilės draugijos finansų dokumentai.

Bylos į apyrašą įrašytos pagal skyrių pavadinimus ir dokumentų svarbumą.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 38 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1932–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas – rankraštis, mašinraštis.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašyti centro valdybos, regionų, rajonų valdybų aplinkraščiai, pranešimai apie skyrių valdybų įregistravimą, organizuojamas konferencijas, skyrių veiklos planai, narių susirinkimų protokolai, narių sąrašai, sutikimai būti skyrių valdybų nariais, asmenų prašymai priimti į organizaciją, skyrių finansų dokumentai.

Traupio „Pavasario“ kuopos aplinkraščiai, veiklos apyskaitos, prašymai leisti organizuoti susirinkimus.

Bylos į apyrašą įrašytos pagal skyrius abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 2 įrašyti 68 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1934–1940. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas – rankraštis, mašinraštis.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji archyvistė   Karolina Kazakevičiūtė[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau–LCVA). F. 402, ap. 4, b. 714, l. 1.
[2] LCVA. F. 1403, ap. 1, b. 5, 1. 18 - 26.
[3] LCVA. F. 1403, ap. 1, b. 25, l. 3.
[4] LCVA. F. 377, ap. 10, b. 284, l. 28.
[5] LCVA. F. 377, ap. 10, b. 137, l. 9.
 
 
 
Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-18 08:27