O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo 1404 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

LIETUVOS KRIKŠČIONIŲ DARBININKŲ SĄJUNGOS FONDĄ NR. 1404

2007-12-         Nr. SA -

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimų pasikeitimai

 

Lietuvos krikščionių darbininkų sąjunga (1935-02-20–1940-07-08)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Lietuvos krikščionių darbininkų sąjungos įstatai 1935-02-20 įregistruoti Kauno miesto ir apskrities viršininko įstaigoje, rejestro Nr. 23.[1]

Sąjungą valdė visuotinis sąjungos skyrių atstovų suvažiavimas, centro valdyba, revizijos komisija.

1937-02-27 sąjunga pakeitė įstatus, persiregistravo ir į Vidaus reikalų ministerijos Draugijų registrą įrašyta Nr. 2498.[2]

1940-07-08 sąjunga su visais skyriais uždaryta.[3]

 

Sudarytojo veiklos sritis

 

Lietuvos krikščionių darbininkų sąjungos nariais galėjo būti visi katalikai darbininkai.

Sąjungos tikslas buvo vienyti darbininkus, rūpintis jų socialine, teisine, kultūrine padėtimi.

Sąjunga steigė skyrius, sekcijas, jaunųjų darbininkų grandis, mokyklas, liaudies universitetus, knygynus, skaityklas, kooperatyvus, savišalpos kasas, vaikų darželius, kultūros fondą, teatrą, biržą, organizavo paskaitas, bendrojo ir profesinio lavinimosi kursus, ekskursijas, parodas, koncertus, išlaikė spaustuves, parduotuves, dirbtuves, valgyklas, kirpyklas, pirtis, sporto aikštes, poilsio namus, bendrabučius, leido leidinius.

Skyriai savo veikloje vadovavosi sąjungos įstatais.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Dokumentus valstybės archyvų sistemai perdavęs šaltinis nenustatytas.

Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo apskaitos dokumentuose Lietuvos krikščionių darbininkų sąjungos dokumentai įrašyti 1951 m. Dokumentai sutvarkyti, 1957-03-02 sudarytas Lietuvos krikščionių darbininkų sąjungos fondo Nr. 1404 apyrašas Nr. 1, į kurį buvo įrašyta 13 apskaitos vienetų.

1965 m. sutvarkius rastus neaprašytus dokumentus, į apyrašą Nr. 1 papildomai įrašyti 9 apskaitos vienetai.

1971-12-20 Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas iš Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Kauno filialo perėmė Lietuvos krikščionių darbininkų sąjungos Žaslių skyriaus dokumentus. Buvo perimti 3 apskaitos vienetai, įrašyti apyraše Nr. 2.

1976 m. papildomai įrašytas 1 apskaitos vienetas.

Iš viso fonde Nr. 1404 yra 2 apyrašai, 26 apskaitos vienetai. 

Dokumentų chronologinės ribos 1935-1940 m. Dokumentai lietuvių kalba.

 

Skyrių veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyta:

Alytaus skyriaus veiklos dokumentai: Lietuvos krikščionių darbininkų sąjungos centro valdybos aplinkraščiai ir nurodymai veiklos klausimais, skyriaus valdybos prašymai leisti rengti susirinkimus.

Kretingos skyriaus veiklos dokumentai: Lietuvos krikščionių darbininkų sąjungos centro valdybos aplinkraščiai ir nurodymai veiklos klausimais, skyriaus narių susirinkimų protokolai, narių sąrašai, asmenų prašymai priimti į sąjungą, skyriaus valdybos prašymai leisti rengti susirinkimus, finansų dokumentai.

Marijampolės skyriaus veiklos dokumentai: Lietuvos krikščionių darbininkų sąjungos aplinkraščiai, instrukcijos, skyriaus susirašinėjimo veiklos klausimais dokumentai, skyriaus valdybos prašymai leisti rengti susirinkimus, skyriaus narių sąrašai, asmenų prašymai priimti į sąjungą.

Palangos skyriaus valdybos posėdžių, narių susirinkimų protokolai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal skyrių pavadinimus ir chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 23 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1935-1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai - rankraštis, mašinraštis.

 

Žaslių skyriaus veiklos bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašyti Lietuvos krikščionių darbininkų sąjungos centro valdybos aplinkraščiai, Trakų apskrities viršininko įsakymas, skyriaus raštai centro valdybai ir darbo inspektoriui veiklos klausimais, skyriaus valdybos narių ir narių sąrašai, darbininkų prašymai priimti į sąjungą.

Bylos į apyrašą įrašytos pagal dokumentų svarbumą.

Iš viso apyraše Nr. 2 įrašyti 3 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1939-1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai - rankraštis, mašinraštis.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji archyvistė   Karolina Kazakevičiūtė[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau - LCVA). F. 402, ap. 4, b. 68, l. 2 - 157.
[2] LCVA. F. 572, ap. 2, b. 5, l. 129.
[3] LCVA. F. 377, ap. 10, b. 284, l. 32.
 
 
 
Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-18 08:28