O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo 1405 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

DRAUGIJOS „VILTIS“ FONDĄ NR. 1405

2006-01-      Nr. SA -

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Neturtingųjų mokinių šelpimo „Vilties“ draugija (1922-02-20–1936-12-17)

Draugija „Viltis“ (1936-12-18–1940-08-26)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Neturtingųjų mokinių šelpimo „Vilties“ draugijos įstatai 1922-02-20 įregistruoti Šiaulių miesto ir apskrities viršininko įstaigoje, registro Nr. 141. Draugiją valdė visuotinis narių susirinkimas, susirinkimo išrinkta valdyba ir revizijos komisija.[1]

Remiantis 1936-02-01 Draugijų įstatymu, draugija iki 1936-07-01 turėjo pertvarkyti savo įstatus ir persiregistruoti.[2] Draugija pakeitė įstatus ir pavadinimą. Ji pavadinta Draugija „Viltis“. Draugija 1936-12-18 perregistruota ir į Vidaus reikalų ministerijos Draugijų registrą įrašyta Nr. 1281.[3]

Vidaus reikalų ministro 1940-08-26 nutarimu draugija uždaryta.[4]

 

Sudarytojo veiklos sritis

 

Draugijos „Viltis“ nariais galėjo būti visi pilnamečiai Lietuvos piliečiai katalikai. Draugijos tikslas buvo teikti paramą katalikams moksleiviams, remti katalikiškąjį jaunimą, vienyti inteligentus katalikus. Draugija steigė ir išlaikė jaunimo kultūros švietimo ir auklėjimo įstaigas, bendrabučius, valgyklas, spaustuves, ekskursijų biurus bei kitas amato ir verslo įmones, skyrė pašalpas, stipendijas, paskolas, leido leidinius, organizavo paskaitas, parodas, rinkliavas.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Apskaitos dokumentuose yra įrašas, kad Draugijos „Viltis“ bylos gautos archyve 1951 m. Dokumentų perdavimo ir priėmimo akto nėra, iš kur gauti dokumentai, nenustatyta.

1956-07-15 sudarytas apyrašas Nr. 1, į kurį įrašyti 2 apskaitos vienetai.

Iš viso fonde Nr. 1405 yra 1 apyrašas, 2 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1938–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti moksleivių prašymai skirti pašalpą, finansų dokumentai.

Bylos į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso fondo Nr. 1405 apyraše Nr. 1 įrašyti 2 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1938–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas – rankraštis, mašinraštis.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyresnioji archyvistė   Audronė Bakanaitė[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA), F. 1367, ap. 1, b. 111, 1. 1-2a.p.
[2] Vyriausybės žinios, 1936 m., Nr. 522 – 3626.
[3] LCVA, F. 1367, ap. 1, b. 111, l. 7.
[4] LCVA, F. 1367, ap. 1, b. 111, l. 23.
 
 
 
Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-18 08:28