O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo 1410 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

KATALIKIŲ ORGANIZACIJŲ SĄJUNGOS FONDĄ NR. 1410

2007-10-         Nr. SA -

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimų pasikeitimai

 

Lietuvių katalikių moterų vyriausiasis sekretoriatas (1922-12-16–1937-03-10)

Katalikių organizacijų sąjunga (1937-03-11–1940-08-09)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Lietuvių katalikių moterų vyriausiojo sekretoriato įstatai 1922-12-16 įregistruoti Kauno miesto ir apskrities viršininko įstaigoje, rejestro Nr. 254.

Sekretoriatą valdė organizacijų atstovių susirinkimas, valdyba, revizijos komisija.

1937-03-11 Lietuvių katalikių moterų vyriausiasis sekretoriatas pakeitė įstatus, pavadinimą ir persiregistravo bei į Vidaus reikalų ministerijos Draugijų registrą įrašytas Nr. 2615. Lietuvių katalikių moterų vyriausiasis sekretoriatas pavadintas „Katalikių organizacijų sąjunga“.

Katalikių organizacijų sąjungą valdė visuotinis sąjungos organizacijų atstovių susirinkimas, valdyba, revizijos komisija.

Vidaus reikalų ministro 1940-08-09 nutarimu sąjunga uždaryta.[1]

 

Sudarytojo veiklos sritis

 

Lietuvių katalikių moterų vyriausiojo sekretoriato nariais galėjo būti visos moterų tikybinės, švietimo, kultūrinės, studenčių ateitininkių ir kitos organizacijos. Sekretoriato tikslas buvo koordinuoti katalikių moterų veiklą.

Katalikių organizacijų sąjungos nariais galėjo būti lietuvių katalikių moterų ir mergaičių, mišrios vyrų ir moterų visuomeninės, kultūrinės, ekonominės, profesinės ir kt. organizacijos.

Sąjunga vienijo ir koordinavo visų lietuvių katalikių moterų ir mergaičių organizacijų veiklą, rūpinosi moterų socialine padėtimi, propagavo katalikybę.

Sąjunga buvo Tarptautinės katalikių moterų lygų sąjungos (Union Internationale des Ligues Feminines Catholiques) narė.

Sąjunga organizavo katalikių moterų suvažiavimus, kursus, paskaitas, diskusijas, koncertus, ekskursijas, steigė mokslo, švietimo, socialines įstaigas, leido leidinius.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Dokumentus valstybės archyvų sistemai perdavęs šaltinis nenustatytas.

Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo apskaitos dokumentuose Katalikių organizacijų sąjungos dokumentai įrašyti 1951 m. Dokumentų perdavimo akto nėra.

1951-07-17 sudarytas apyrašas Nr. 1, į kurį įrašyta 11 apskaitos vienetų.

Sutvarkius rastus neaprašytus dokumentus, 1976-03-16 m. papildomai įrašytas 1 apskaitos vienetas.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso fonde Nr. 1410 yra 1 apyrašas, 12 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1923–1940 m. Dokumentai lietuvių, vokiečių ir prancūzų kalbomis.

Fondo dokumentų yra Lietuvių katalikių moterų draugijos fonde Nr. 567.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti Katalikių organizacijų sąjungos, Lietuvos moterų kultūros draugijos, Lietuvių katalikių moterų draugijos, Akcinės bendrovės „Galybė“, Ūkininkų sąjungos ir kitų draugijų įstatai, Lietuvių katalikių moterų vyriausiojo sekretoriato reguliaminas, suvažiavimo, kongreso ir valdybos posėdžių protokolai, studenčių ateitininkių korporacijų veiklos planai ir apyskaitos, vyriausiojo sekretoriato, valdybos susirašinėjimo su užsienio ir Lietuvos katalikių moterų organizacijomis bendradarbiavimo, moterų padėties, sąjungos suvažiavimo ir renginių organizavimo bei kitais veiklos klausimais dokumentai, suvažiavimo dalyvių registracijos lapai ir kt.

Lietuvos katalikų mokytojų sąjungos įstatai ir revizijos komisijos protokolai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyta 12 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1923–1940 m. Dokumentai lietuvių, vokiečių ir prancūzų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdas – rankraštis, mašinraštis.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji archyvistė   Karolina Kazakevičiūtė[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas. F. 1367, ap. 1, b. 211, l. 1, 4, 21.
 
 
 
Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-18 08:31