O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo 1411 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

LIETUVOS MOTINOMS IR VAIKAMS GLOBOTI ORGANIZACIJŲ SĄJUNGOS IR „MOTINOS IR VAIKO“ DRAUGIJŲ FONDĄ NR. 1411

2006-05-       Nr. SA -

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojų pavadinimų pasikeitimai

 

1. Lietuvos motinoms ir vaikams globoti organizacijų sąjunga (1928-04-26–1940-08-10)

2. Linkuvos „Motinos ir vaiko“ draugija (1934-06-21–1940-08-10)

3. Panevėžio „Motinos ir vaiko“ draugija (1934-06-30–1940-08-10)

4. Smilgių „Motinos ir vaiko“ draugija (1934-06-30–1940-08-14)

5. Šiaulių „Motinos ir vaiko“ draugija (1934-06-21–1940-08-20)

6. Veiverių „Motinos ir vaiko“ draugija (1934-05-15–1940-08-10)

 

Sudarytojų įsteigimas, pavaldumas

 

1. Lietuvos motinoms ir vaikams globoti organizacijų sąjunga. Sąjungos įstatai 1928-04-26 įregistruoti Kauno miesto ir apskrities viršininko įstaigoje, registro Nr. 1065. Sąjungą valdė visuotinis narių atstovų susirinkimas, valdyba ir revizijos komisija. 1939 m. Sąjunga turėjo 22 Sveikatos centrus bei „Motinos ir vaiko“ muziejų.

Sąjunga pakeitė savo įstatus ir juos perregistravo Kauno miesto ir apskrities viršininko įstaigoje: 1929-05-06, registro Nr. 1274, 1931-12-23, registro Nr. 1485 ir 1933-03-03, registro Nr. 20.

Sąjunga 1936-10-31 perregistruota ir į Vidaus reikalų ministerijos Draugijų registrą įrašyta Nr. 1083.[1]

2. Linkuvos „Motinos ir vaiko“ draugija. Draugijos įstatai 1934-06-21 įregistruoti Šiaulių apskrities viršininko įstaigoje, registro Nr. 7/190.

Linkuvos „Motinos ir vaiko“ draugija 1937-05-01 perregistruota ir į Vidaus reikalų ministerijos Draugijų registrą įrašyta Nr. 2882.[2]

3. Panevėžio „Motinos ir vaiko“ draugija. Draugijos įstatai 1934-06-30 įregistruoti Panevėžio miesto ir apskrities viršininko įstaigoje, registro Nr. 39.

Panevėžio „Motinos ir vaiko“ draugija 1937-05-01 perregistruota ir į Vidaus reikalų ministerijos Draugijų registrą įrašyta Nr. 2881.[3]

4. Smilgių „Motinos ir vaiko“ draugija. Draugijos įstatai 1934-06-30 įregistruoti Panevėžio miesto ir apskrities viršininko įstaigoje, registro Nr. 38.

Smilgių „Motinos ir vaiko“ draugija 1937-01-09 perregistruota ir į Vidaus reikalų ministerijos Draugijų registrą įrašyta Nr. 1341.[4]

5. Šiaulių „Motinos ir vaiko“ draugija. Draugijos įstatai 1934-06-21 įregistruoti Šiaulių miesto ir apskrities viršininko įstaigoje, registro Nr. 7/191.

Šiaulių „Motinos ir vaiko“ draugija 1937-03-09 perregistruota ir į Vidaus reikalų ministerijos Draugijų registrą įrašyta Nr. 2594.[5]

6. Veiverių „Motinos ir vaiko“ draugija. Draugijos įstatai 1934-05-15 įregistruoti Marijampolės miesto ir apskrities viršininko įstaigoje, registro Nr. 42/439.

Veiverių „Motinos ir vaiko“ draugija 1937-05-01 perregistruota ir į Vidaus reikalų ministerijos Draugijų registrą įrašyta Nr. 2886.[6]

Vidaus reikalų ministro 1940-08-10 nutarimu uždarytos Lietuvos motinoms ir vaikams globoti organizacijų sąjunga bei Linkuvos, Panevėžio, Veiverių „Motinos ir vaiko“draugijos, 1940-08-14 nutarimu uždaryta Smilgių, o 1940-08-20 nutarimu - Šiaulių „Motinos ir vaiko“ draugijos.

 

Sudarytojų veiklos sritys

 

1. Lietuvos motinoms ir vaikams globoti organizacijų sąjunga. Sąjungos nariais galėjo būti visos organizacijos, kurių tikslas - globoti motinas ir vaikus.

Sąjungos tikslas buvo koordinuoti motinos ir vaiko globą Lietuvoje, kovoti su vaikų ligomis ir mirtingumu, rūpintis vaikų fiziniu ir dvasiniu auklėjimu. Sąjunga bendradarbiavo su Lietuvos ir užsienio organizacijomis, valstybės ir savivaldybių įstaigomis, rūpinosi motinos ir vaikų globos įstatymų įgyvendinimu, organizavo parodas, steigė muziejus, bibliotekas.

2 - 6. Linkuvos, Panevėžio, Smilgių, Šiaulių ir Veiverių „Motinos ir vaiko“ draugijos. Draugijų nariais galėjo būti visi Lietuvos piliečiai.

Draugijų tikslas buvo padėti jų veiklos teritorijose esantiems Sveikatos centrams globoti motinas, kūdikius ir vaikus. Draugijos teikė materialinę pagalbą neturtingiesiems, organizavo kursus, paskaitas, parodas, Motinos dienos paminėjimus, skyrė premijas, rūpinosi vaikų auklėjimu, vaikų darželių steigimu.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Apskaitos dokumentuose yra įrašas, kad Lietuvos motinoms ir vaikams globoti organizacijų sąjungos ir Linkuvos, Panevėžio, Smilgių, Šiaulių „Motinos ir vaiko“ draugijų bylas archyvas gavo 1951 m.

Dokumentai buvo sutvarkyti ir 1956-07-17 sudarytas Lietuvos motinoms ir vaikams globoti organizacijų sąjungos fondo Nr. 1411 apyrašas Nr. 1, į kurį įrašyti 8 apskaitos vienetai.

Sutvarkius rastus neaprašytus dokumentus, 1965 m. ir 1967 m. į apyrašą Nr. 1 papildomai įrašyti 2 apskaitos vienetai.

LTSR centrinio valstybinio archyvo Kauno filialas 1971-12-20 perdavė 3 Veiverių „Motinos ir vaiko“ draugijos bylas, įrašytas apyraše Nr. 2, 1973-06-27 perdavė 1 neaprašytą bylą, kuri 1973-12-18 įrašyta į apyrašą Nr. 2.

1999 m. patikslintas fondo pavadinimas. Fondas pavadintas „Lietuvos motinoms ir vaikams globoti organizacijų sąjunga ir „Motinos ir vaiko“ draugijos“.

Iš viso fonde Nr. 1411 yra 2 apyrašai, 14 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1934–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyta:

Lietuvos motinoms ir vaikams globoti organizacijų sąjungos susirašinėjimo su Sveikatos centrais akušerių darbo, kaimo moterų buities sąlygų ir kitais klausimais dokumentai, Antrosios Lietuvos motinų ir vaikų apsaugos konferencijos dokumentai, motinos ir vaiko globos parodos garbės svečių sąrašai, prašymai skirti pašalpas, finansų dokumentai, sveikatos centrų patalpų brėžiniai;

Linkuvos „Motinos ir vaiko“ draugijos visuotinių narių susirinkimų ir valdybos posėdžių protokolai;

Panevėžio „Motinos ir vaiko“ draugijos įstatai, visuotinių narių susirinkimų ir valdybos posėdžių protokolai, susirašinėjimo su Lietuvos motinoms ir vaikams globoti organizacijų sąjunga visuotinių narių susirinkimų organizavimo ir kitais klausimais dokumentai; neturtingų vaikų, motinų, šeimų sąrašai, aukų išdavimo aktai;

Smilgių „Motinos ir vaiko“ draugijos įstatai, visuotinių narių susirinkimų ir valdybos posėdžių protokolai, draugijos veiklos apžvalga, susirašinėjimo su Lietuvos motinoms ir vaikams globoti organizacijų sąjunga atleidimo nuo mokesčio už pramogas klausimu dokumentai, narių sąrašai;

Šiaulių „Motinos ir vaiko“ draugijos įstatai, susirašinėjimo su Šiaulių apskrities viršininku, Lietuvos motinoms ir vaikams globoti organizacijų sąjunga rinkliavų organizavimo, pieno virtuvės steigimo klausimais dokumentai, finansų dokumentai.

Bylos į apyrašą įrašytos pagal organizacijas.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyta 10 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1934–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas - rankraštis, mašinraštis.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašyta:

Veiverių „Motinos ir vaiko“ draugijos visuotinių narių susirinkimų ir valdybos posėdžių protokolai, susirašinėjimo su Marijampolės apskrities valdyba pašalpų skyrimo ir kitais klausimais dokumentai; statistinės žinios apie draugiją, revizijos komisijos aktai, prašymai priimti į draugiją;

Lietuvos motinoms ir vaikams globoti organizacijų sąjungos Sveikatos centrų darbuotojų atlyginimo išmokėjimo lapai.

Bylos į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 2 įrašyti 4 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1934–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas - rankraštis, mašinraštis.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyresnioji archyvistė   Audronė Bakanaitė[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA), F. 1367, ap. 1, b. 282, l. 1 - 34.
[2] LCVA, F. 1367, ap. 1, b. 342, l. 1 - 15.
[3] LCVA, F. 1367, ap. 1, b. 1273, l. 1 -19.
[4] LCVA, F. 1367, ap. 1, b. 1509, l. 1 - 27.
[5] LCVA, F. 1367, ap. 1, b. 1544, l. 1 - 21.
[6] LCVA, F. 1367, ap. 1, b. 1902, l. 1 - 20.
 
 
 
Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-18 08:31