O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo 1482 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

LIETUVIŲ KATALIKŲ JAUNIMO „PAVASARIO“ VYRŲ IR MERGAIČIŲ SĄJUNGŲ FEDERACIJOS TAURAGĖS RAJONO FONDĄ NR. 1482

2008-01-         Nr. SA -

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Lietuvių katalikų jaunimo „Pavasario“ sąjungos Tauragės rajonas (1928 m. kovo mėn.–1937-06-29)

Lietuvių katalikų jaunimo „Pavasario“ vyrų ir mergaičių sąjungų federacijos Tauragės rajonas (1937-06-30–1940-07-09)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Lietuvių katalikų jaunimo „Pavasario“ sąjunga 1919–1926 m. provincijose steigė sąjungos kuopas, kurios galėjo sudaryti rajono centrą. 1926–1940 m. sąjunga vyskupijose steigė sąjungos regionus, apylinkėse – sąjungos rajonus, parapijose – kuopas.[1]

Tiksli data, kada įsteigtas Lietuvių katalikų jaunimo „Pavasario“ sąjungos Tauragės rajonas, nenustatyta. Tauragės rajonas 1928 m. kovo mėn. jau veikė.[2]

Sąjungai pakeitus pavadinimą, rajonas 1937-06-30 pavadintas „Lietuvių katalikų jaunimo „Pavasario“ vyrų ir mergaičių sąjungų federacijos Tauragės rajonas“. Rajoną valdė rajono valdyba, revizijos komisija.

Vidaus reikalų ministro 1940-07-09 nutarimu federacija su visais padaliniais uždaryta.[3]

 

Sudarytojo veiklos sritis

 

Lietuvių katalikų jaunimo „Pavasario“ vyrų ir mergaičių sąjungų federacijos Tauragės rajonas savo veikloje vadovavosi federacijos įstatais, vadovavo rajono ribose veikusių kuopų veiklai.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

1956-11-02 Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Kauno filialas iš Tauragės rajono archyvo perėmė 11 Lietuvos katalikiškosios jaunuomenės „Pavasaris“ sąjungos Tauragės skyriaus bylų, įrašytų apyraše Nr. 1.

1958-03-20 Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas iš Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Kauno filialo perėmė 10 Lietuvių katalikų jaunimo „Pavasario“ vyrų ir mergaičių sąjungų federacijos Tauragės skyriaus bylų, įrašytų apyraše Nr. 1.

1999 m. buvo patikslintas fondo pavadinimas. Fondas pavadintas „Lietuvių katalikų jaunimo „Pavasario“ vyrų ir mergaičių sąjungų federacijos Tauragės rajonas“.

Iš viso fonde Nr. 1482 yra 1 apyrašas, 10 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1923–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba.

Lietuvių katalikų jaunimo „Pavasario“ vyrų ir mergaičių sąjungų federacijos Tauragės rajono veiklos dokumentų yra Lietuvių katalikų jaunimo „Pavasario“ vyrų ir mergaičių sąjungų federacijos fonde Nr. 572.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti Tauragės rajono kuopų narių susirinkimų protokolai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal kuopų pavadinimus abėcėlės tvarka.

Iš viso fondo Nr. 1482 apyraše Nr. 1 įrašyta 10 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1923–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Karolina Kazakevičiūtė[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau - LCVA). F. 402, ap. 4, b. 47, 1. 7, 58.
[2] LCVA. F. 572, ap. 2, b. 313, 1. 140.
[3] LCVA. F. 402, ap. 5, b. 116, 1. 12, 113.
 
 
 
Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-18 08:34