O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo 1489 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

„VAIKELIO JĖZAUS“ DRAUGIJOS FONDĄ NR. 1489

2006-08-      Nr. SA -

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Kauno šv. Trejybės bažnyčios „Vaikelio Jėzaus“ Gailestingųjų asmenų draugija (1919-11-03–1931-10-15)

Kauno Gailestingųjų asmenų „Vaikelio Jėzaus“ draugija (1931-10-16–1935-07-04)

„Vaikelio Jėzaus“ draugija (1935-07-04–1940-10-12)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Kauno šv. Trejybės bažnyčios „Vaikelio Jėzaus“ Gailestingųjų asmenų draugijos įstatai 1919-11-03 įregistruoti Vidaus reikalų ministerijos Piliečių apsaugos departamente, rejestro Nr. 50. Draugiją valdė visuotinis narių susirinkimas, centro valdyba ir revizijos komisija.

Draugija 1931-10-16 pakeitė įstatus ir persiregistravo, registro Nr. 1460. Draugija pavadinta „Kauno Gailestingųjų asmenų „Vaikelio Jėzaus“ draugija“. 1935-07-04 Draugija pavadinta „Vaikelio Jėzaus“ draugija“, registro Nr.82.[1]

„Vaikelio Jėzaus“ draugija 1936-04-06 perregistruota ir į Vidaus reikalų ministerijos Draugijų registrą įrašyta Nr. 25. 1939-05-22 draugija pakeitė įstatus, registro Nr. nesikeitė.

Vidaus reikalų ministro 1940-07-29 nutarimu draugijai leista veikti toliau.

LTSR Liaudies Komisarų Tarybos pirmininko 1940-10-12 nutarimu draugija uždaryta.[2]

 

Sudarytojo veiklos sritis

 

„Vaikelio Jėzaus“ draugijos nariais galėjo būti visi Lietuvos piliečiai katalikai.

Draugijos tikslas buvo remti pavargėlius, beturčius, ligonius. Draugija teikė pašalpas, rūpinosi ligoniais ir mirusiųjų laidojimu, steigė ir laikė senelių, našlaičių prieglaudas, priežiūros namus, bendro lavinimo ir specialiąsias mokyklas, bibliotekas, skaityklas, rengė parodas, tarpininkavo ieškant darbo.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

„Vaikelio Jėzaus“ draugijos bylos gautos 1951 m. Dokumentų perdavimo archyvui akto nėra, iš kur gauti dokumentai, nenustatyta.

1956-02-13 sudarytas apyrašas Nr. 1, į kurį įrašyti 32 apskaitos vienetai.

Sutvarkius rastus neaprašytus dokumentus, 1961 m. ir 1965 m. į apyrašą Nr. 1 papildomai įrašyti 34 apskaitos vienetai.

LTSR centrinio valstybinio archyvo Kauno filialas 1969-05-15 perdavė archyvui 66 „Vaikelio Jėzaus“ draugijos bylas, įrašytas apyraše Nr. 2.

Iš viso fonde Nr. 1489 yra 2 apyrašai, 132 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti visuotinių narių susirinkimų ir centro valdybos, Žemesniosios mergaičių amatų – ruošos mokyklos pedagogų tarybos posėdžių protokolai; Prelato Povilo Januševičiaus „Vaikelio Jėzaus“ draugijos įstaigoms šelpti fondo įstatai, statistinės ir anketinės žinios apie išlaikomų vaikų skaičių, draugijos ir jai priklausančių įstaigų įkūrimą; susirašinėjimo su Vidaus reikalų ir Švietimo ministerijomis mokyklų remonto, finansavimo ir kitais veiklos klausimais dokumentai; draugijos įstaigų turto patikrinimo, priėmimo ir perdavimo aktai, darbo sutartys, tarnautojų, darbininkų, prieglaudų auklėtinių, mokinių sąrašai, prašymai skirti pašalpą, priimti į prieglaudą, finansų dokumentai.

Bylos į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 66 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašyti susirašinėjimo su Kauno miesto savivaldybe vaikų priėmimo į draugijai priklausančią prieglaudą ir kitais veiklos klausimais dokumentai, draugijos ir jos įstaigų veiklos apyskaitos, žemės perleidimo, turto perdavimo – perėmimo, patikrinimo ir suskirstymo aktai; draugijos įstaigų, jų auklėtinių, tarnautojų, knygų sąrašai; prašymai priimti į draugiją, gauti mokslo pažymėjimus, finansų dokumentai.

Bylos į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 2 įrašyti 66 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1921–1940. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis. Yra žemės planų.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyresnioji archyvistė   Audronė Bakanaitė[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F.402, ap. 4, b. 51d, l. 4 – 25.
[2] LCVA. F. 402, ap. 5, b. 255, l. 2 – 33.
 
 
 
Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-18 08:36