O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo 1495 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

LIETUVOS KARIUOMENĖS KŪRĖJŲ SAVANORIŲ SĄJUNGOS TAURAGĖS SKYRIAUS FONDĄ NR. 1495

2006-02-         Nr. SA -

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Lietuvos kariuomenės savanorių sąjungos Tauragės skyrius (1927 m.–1933 m.)

Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių sąjungos Tauragės skyrius (1933 m.–1940-08-26)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Lietuvos kariuomenės savanorių sąjungos įstatai 1927-02-10 įregistruoti Kauno miesto ir apskrities viršininko įstaigoje, registro Nr. 917.[1]

Tiksli data, kada 1927 m. įkurtas Lietuvos kariuomenės savanorių sąjungos Tauragės skyrius, nenustatyta. Skyrių valdė visuotinis skyriaus narių suvažiavimas, skyriaus valdyba, revizijos komisija. Skyrius savo veikloje vadovavosi Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių sąjungos įstatais.

1933-06-23 sąjunga pakeitė įstatus ir pavadinimą. Ji pavadinta Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių sąjunga. Įstatai įregistruoti Kauno miesto ir apskrities viršininko įstaigoje, registro Nr. 68.[2]

Tiksli data, kada 1933 m. Lietuvos kariuomenės savanorių sąjungos Tauragės skyrius pavadintas Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių sąjungos Tauragės skyriumi, nenustatyta. Nuo 1933 m. skyriaus pavadinimas dokumentuose įvairuoja: Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių sąjungos Tauragės skyrius arba Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių sąjungos D.L.K. Kęstučio Tauragės skyrius.

Remiantis 1936-02-01 Draugijų įstatymu skyrius iki 1936-07-01 turėjo persiregistruoti.[3] Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių sąjungos Tauragės skyrius 1937-11-23 perregistruotas ir į Vidaus reikalų ministerijos Draugijų registrą įrašytas Nr. 7013.[4]

Vidaus reikalų ministro 1940-08-26 nutarimu sąjunga su visais jos skyriais uždaryta.[5]

 

Sudarytojo veiklos sritis

 

Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių sąjungos Tauragės skyriaus aktyviaisiais nariais galėjo būti visi Lietuvos kariuomenės savanoriai, gyvenantys Tauragės apskrityje, o nariais rėmėjais – visi Lietuvos piliečiai.

Skyriaus tikslas buvo ginti Lietuvos laisvę ir nepriklausomybę, ugdyti lietuvių tautinę sąmonę, rūpintis narių ir žuvusių savanorių kūrėjų šeimų materialine padėtimi. Skyrius rėmė ginkluotas krašto pajėgas, rūpinosi kariniu narių rengimu, organizavo ekskursijas, paskaitas, kursus, platino knygas ir periodinius leidinius, steigė ir išlaikė įmones, nariams skyrė pašalpas, paskolas.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Lietuvos TSR Kauno miesto valstybinis archyvas 1958-02-12 perdavė archyvui 20 Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių sąjungos Tauragės skyriaus bylų, įrašytų apyraše Nr. 1.

Iš viso fonde Nr. 1495 yra 1 apyrašas, 20 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1926–1938 m. Dokumentai lietuvių kalba.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti Lietuvos kariuomenės savanorių sąjungos įstatai, suvažiavimų šaukimo, sąjungos uniformos dėvėjimo bei pašalpų ir paskolų skyrimo taisyklės; centro valdybos aplinkraščiai, skyrių atstovų suvažiavimo ir visuotinių skyriaus narių suvažiavimų protokolai; susirašinėjimo su sąjungos centro valdyba kongresų ir suvažiavimų organizavimo, žinių apie savanorius teikimo ir kitais veiklos klausimais dokumentai; savanorių, pristatytų apdovanoti Garbės ženklu bei apdovanotų Savanorio medaliu, skyriaus narių bei vykstančių į savanorių kongresą Kaune sąrašai; savanorių pareiškimai priimti į skyrių, skirti tarnybą, sumažinti nario mokestį ir grąžinti kelionės į kongresą išlaidas; aukų rinkimo lapai, nario mokesčio registracijos knyga. Klubo „Savanoris“ įstatai, susirašinėjimo su Vidaus reikalų ministerija, Tauragės apskrities viršininku alkoholinių gėrimų prekybos bufete klausimu dokumentai, prašymas išduoti patentą laikyti bufetą.

Bylos į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyta 20 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1926–1938 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas – rankraštis, mašinraštis.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyresnioji archyvistė   Audronė Bakanaitė[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA), F. 404, ap. 2, b. 344, 1. 2 - 20.
[2] LCVA, F. 402, ap. 4, b. 503, l. 25a.p.
[3] Vyriausybės žinios, 1936 m., Nr. 522 – 3626.
[4] LCVA, F. 404, ap. 2, b. 344, l. 15
[5] LCVA, F. 402, ap. 5, b. 188, l. 1.
 
 
 
Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-18 08:36