O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo 1497 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

VYRIAUSIO LIETUVOS GYNIMO KOMITETO IR APSKRIČIŲ KOMITETŲ FONDĄ NR. 1497

2008-02-       Nr. SA -

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJUS

 

Sudarytojų pavadinimų pasikeitimai

 

1. Lietuvos gynimo komitetas (1920-09-27–1920 m. lapkričio mėn.)

Vyriausias Lietuvos gynimo komitetas (1920 m. lapkričio mėn.–1924 m.)

2. Kėdainių apskrities Lietuvos gynimo komitetas (1920-10-07–1924 m.)

3. Raseinių apskrities Lietuvos gynimo komitetas (1920-10-03–1924 m.)

4. Rokiškio apskrities Lietuvos gynimo komitetas (1920 m. [spalio mėn.]–1924 m.)

5. Tauragės apskrities Lietuvos gynimo komitetas (1920-10-12–1924 m.)

 

Sudarytojų įsteigimas, pavaldumas

 

1. Vyriausias Lietuvos gynimo komitetas. Lietuvos gynimo komitetas įsteigtas 1920-09-27.[1]

Nuo 1920 m. lapkričio mėn. Lietuvos gynimo komitetas vadinamas Vyriausiu Lietuvos gynimo komitetu.

2. Kėdainių apskrities Lietuvos gynimo komiteto steigiamasis susirinkimas įvyko 1920-10-07.[2]

3. Raseinių apskrities Lietuvos gynimo komiteto steigiamasis susirinkimas įvyko 1920-10-03.[3]

4. Rokiškio apskrities Lietuvos gynimo komitetas. Tiksli data, kada įkurtas komitetas, nenustatyta.[4]

5. Tauragės apskrities Lietuvos gynimo komiteto steigiamasis susirinkimas įvyko 1920-10-12.[5]

Vyriausias Lietuvos gynimo komitetas su padaliniais likviduotas 1924 m. Tiksli likvidavimo data nenustatyta.[6]

 

Sudarytojų funkcijos

 

1. Vyriausias Lietuvos gynimo komitetas telkė Lietuvos piliečius kovai prieš lenkus, ragino jaunuomenę stoti į savanorius, Geležinio Vilko šimtines, šaulių būrius, šelpė žuvusių karių šeimas, organizavo mitingus, leido leidinius.

2–5. Kėdainių, Raseinių, Rokiškio ir Tauragės apskričių Lietuvos gynimo komitetai savo veikloje vadovavosi Vyriausio Lietuvos gynimo komiteto nurodymais.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

1956-11-02 Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Kauno filialas iš Tauragės rajono archyvo perėmė Tauragės apskrities Lietuvos gynimo komiteto 17 bylų su apyrašu.

1958-03-20 Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas iš Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Kauno filialo perėmė Tauragės apskrities Lietuvos gynimo komiteto 18 bylų, įrašytų apyraše Nr. 1.

1965 m. lapkričio mėn. buvo sudarytas jungtinis fondas „Lietuvos vyriausio gynimo komitetas ir apskričių skyriai“. Į apyrašą Nr. 1 buvo įrašyta 20 bylų, į apyrašą Nr. 2 – 4 bylos.

1967 m. sutvarkius rastus neaprašytus dokumentus, į apyrašą Nr. 2 papildomai buvo įrašytos 25 bylos.

1999 m. patikslintas fondo pavadinimas. Fondas pavadintas ,,Vyriausias Lietuvos gynimo komitetas ir apskričių komitetai“.

Iš viso fonde Nr. 1497 yra 2 apyrašai, 49 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1920–1924 m. Dokumentai lietuvių, lenkų kalbomis.

Fonde yra Šaulių sąjungos dokumentų.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti Vyriausio Lietuvos gynimo komiteto aplinkraščiai veiklos klausimais.

Raseinių apskrities Lietuvos gynimo komiteto susirašinėjimo su Vyriausiu Lietuvos gynimo ir valsčių komitetais aukų rinkimo ir kitais veiklos klausimais dokumentai, Raseinių miesto ir apskrities karo komendanto įsakymas, Kelmės valsčiaus tarybos posėdžio protokolas.

Rokiškio apskrities Lietuvos gynimo komiteto susirašinėjimo su Jūžintų valsčiaus Lietuvos gynimo komitetu rinkliavos klausimu dokumentai, narių sąrašai.

Tauragės apskrities Lietuvos gynimo komiteto aplinkraščiai veiklos klausimais, apskrities ir valsčių Lietuvos gynimo komitetų ir paskolos komisijos posėdžių protokolai, susirašinėjimo su Vidaus reikalų ministerija, Tauragės apskrities viršininku, valsčių Lietuvos gynimo komitetais paskolos realizavimo, aukų rinkimo ir kitais veiklos klausimais dokumentai, gyventojų sąrašai, aukų lapai, finansų dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal fondo sudarytojus.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyta 20 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1920–1924 m. Dokumentai lietuvių, lenkų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašyti Vyriausio Lietuvos gynimo komiteto atstovų susirinkimo protokolas, susirašinėjimo su Krašto apsaugos ministerija, apskričių Lietuvos gynimo komitetais leidinių platinimo ir kitais veiklos klausimais dokumentai, instruktorių pranešimai apie apskričių Lietuvos gynimo komitetų veiklą, atsišaukimų ir plakatų, aukų sąrašai, finansų dokumentai.

Kėdainių apskrities Lietuvos gynimo komiteto posėdžių protokolai.

Raseinių apskrities Lietuvos gynimo komiteto ir valsčių Lietuvos gynimo komitetų posėdžių protokolai, iždo patikrinimo aktai, Raseinių apskrities dvarininkų sąrašai.

Šaulių sąjungos vado įsakymai, pranešimai apie padėtį pafrontėje.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 2 įrašyti 29 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1920–1923 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Karolina Kazakevičiūtė[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. 1437, ap. 1, b. 98, l. 11.
[2] LCVA. F. 1497, ap. 2, b. 5, l. 3.
[3] LCVA. F. 1497, ap. 2, b. 7, l. 3.
[4] LCVA. F. 1497, ap. 1, b. 20, l. 5.
[5] LCVA. F. 1497, ap. 1, b. 6, l. 38.
[6] LCVA. F. 1437, ap. 1, b. 47, l. 32.
  
 
 
Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-18 08:37