O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo 1498 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

LIETUVIŠKŲJŲ ORGANIZACIJŲ KOMITETO FONDĄ NR. 1498

2007-06-      Nr. SA -

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Lietuvių organizacijų vykdomasis komitetas (1934-01-29–1935-12-31)

Lietuviškųjų organizacijų komitetas (1936-01-01–1939 m. kovo mėn.)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Lietuvių organizacijų vykdomasis komitetas įkurtas 1934-01-29 Kaune.[1] Lietuvių organizacijų vykdomąjį komitetą įsteigė Klaipėdos krašto Lietuvių visuomenės sąjungos, Laukininkų centro, Lietuvių darbininkų ir amatininkų susivienijimo bei kitų Klaipėdos krašto lietuviškų organizacijų atstovai.

Nuo 1936-01-01 Lietuvių organizacijų vykdomasis komitetas pavadintas Lietuviškųjų organizacijų komitetu.[2]

Tiksli data, kada komitetas uždarytas, nenustatyta. Lietuviškųjų organizacijų komitetas 1939 m. kovo mėn. dar veikė.

Lietuviškųjų organizacijų komiteto veiklos pabaigos data nurodyta pagal fondo dokumentų datas.

 

Sudarytojo veiklos sritis

 

Lietuvių organizacijų vykdomasis komitetas, Lietuviškųjų organizacijų komitetas vadovavo Klaipėdos krašto lietuvių kultūrinei, ekonominei ir politinei veiklai, vienijo lietuvių intelektualus ir skatino lietuviškų organizacijų steigimą Klaipėdos krašte, koordinavo jų veiklą, atstovavo Klaipėdos krašto lietuvių visuomenei valstybės įstaigose. Rengė kursus, paskaitas ir spektaklius, rūpinosi lietuviškos spaudos leidimu bei platinimu Klaipėdos krašte.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Dokumentus valstybės archyvų sistemai perdavęs šaltinis nenustatytas.

Lietuvos TSR valstybinio archyvo Kauno filialo apskaitos dokumentuose fondas įrašytas 1952-05-14.

Lietuvos TSR valstybinis archyvas Klaipėdos krašto Lietuviškųjų organizacijų komiteto dokumentus 1958-03-20 perėmė iš Lietuvos TSR Kauno valstybinio archyvo. Buvo perimti 36 apskaitos vienetai, įrašyti apyraše Nr. 1.

Sutvarkius rastus neaprašytus dokumentus, 1967 m. papildomai įrašyti 5 apskaitos vienetai.

Archyvas 1973-10-30 perėmė iš Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Kauno filialo neaprašytą 1 saugojimo vienetą. Dokumentai buvo sutvarkyti ir 1974 m. papildomai įrašytas 1 apskaitos vienetas.

2007 m. buvo patikslintas fondo pavadinimas. Fondas pavadintas „Lietuviškųjų organizacijų komitetas“.

Iš viso fonde Nr. 1498 yra 1 apyrašas, 44 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1934–1939 m. Dokumentai lietuvių kalba. Komiteto dokumentų yra ir fonde Nr. 1157.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti Lietuvių organizacijų vykdomojo komiteto ir Garbės teismo statutai, Laukininkų centro, Klaipėdos krašto lietuvių prekybininkų, pramoninkų ir amatininkų draugijos, Klaipėdiškių vokiškosios kultūrinės sąjungos įstatai; Klaipėdiškių lietuvių vienybės įstatų projektas, pareigų paskirstymo instrukcijos, komiteto įsakymai, memorandumai ir aplinkraščiai, visuotinių narių suvažiavimų, skyrių narių susirinkimų ir komiteto prezidiumo posėdžių protokolai, rezoliucijos bei nutarimai veiklos klausimais, statistinės žinios apie Klaipėdos krašto lietuvių organizacijas, mokyklas, evangelikų bažnyčias ir kunigus, susirašinėjimo su Klaipėdos krašto gubernatoriumi, įstaigomis, organizacijomis lietuvių draugijų ir skyrių veiklos, lietuvybės skleidimo ir kitais klausimais dokumentai, komiteto ir prezidiumo narių sąrašaidraugijų turto patikrinimo aktai ir kiti finansų dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 44 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1934–1939 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji archyvistė   Neringa Betingienė[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas. F. 1498, ap. 1, b. 3, l. 2.
[2] LCVA. F. 1498, ap. 1, b. 3, l. 37.
 
 
 
Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-18 08:38