O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo 1564 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

IV TAURAGĖS ŠAULIŲ RINKTINĖS FONDĄ NR. 1564

2007-11-        Nr. SA -

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Tauragės skyrius (1919-11-04–1922-08-26)

IV šaulių skyrius (1922-08-27–1925-09-10)

IV šaulių rinktinė Tauragėje (1925-09-11–1935-08-08)

IV Tauragės šaulių rinktinė (1935-08-09–1940-08-15)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Lietuvos šaulių sąjungos centro valdybos 1919-11-04 posėdžio protokolo Nr. 9 nutarimu įsteigtas Tauragės skyrius.[1] Skyrių valdė skyriaus būrių atstovų visuotinis suvažiavimas ir skyriaus valdyba. Apskrityje skyrius galėjo veikti tik leidus apskrities karo komendantui.

Skyrius savo veikloje vadovavosi 1919 m. Pagrindiniais Lietuvos šaulių sąjungos įstatais, 1920 m. Lietuvos šaulių sąjungos įstatais,[2] 1921 m. Lietuvos šaulių sąjungos įstatymu,[3] Šaulių sąjungos karinės organizacijos dėsniais[4] ir kitais teisės aktais.

Vyriausio šaulių sąjungos karo instruktoriaus 1922-08-27 įsakymu Nr. 2 Tauragės skyrius pavadintas IV šaulių skyriumi.[5]

Skyrius savo veikloje vadovavosi 1924 m. Lietuvos šaulių sąjungos įstatymu,[6] 1925 m. Lietuvos šaulių sąjungos vidaus tvarkos statutu[7] ir kitais teisės aktais.

Lietuvos šaulių sąjungos viršininko 1925-09-11 įsakymu Nr. 32 IV šaulių skyrius buvo pavadintas IV šaulių rinktine Tauragėje.[8]

Šaulių sąjungos vado 1935-09-02 įsakymu Nr. 16 nuo 1935-08-09 IV šaulių rinktinė Tauragėje[9] pavadinta IV Tauragės šaulių rinktine.

Rinktinė savo veikloje vadovavosi 1935 m. Šaulių sąjungos įstatymu, 1936 m. Šaulių sąjungos statutu[10] ir kitais teisės aktais.

1940-07-13 Šaulių sąjungos likvidavimo įstatymu Šaulių sąjunga su visais jos padaliniais nuo 1940-07-13 likviduota.[11]

IV Tauragės šaulių rinktinės vado 1940-08-31 įsakymu Nr. 16 rinktinės daliniai nuo 1940-08-15 nutraukė veiklą.[12]

 

Sudarytojo veiklos sritis

 

Tauragės skyriaus, IV šaulių skyriaus, IV šaulių rinktinės Tauragėje, IV Tauragės šaulių rinktinės nariais galėjo būti visi Lietuvos piliečiai nuo 17 metų amžiaus, o nuo 1935 m. - nuo 16 metų.

Skyrius, o vėliau rinktinė organizavo vietos šaulius, vadovavo, kontroliavo būrių veiklą, rūpinosi šaulių karine parengtimi, skleidė krašto gynimo idėjas, mokė šaulius ir gyventojus karo dalykų, ugdė šaulių fizinį ir dvasinį pasirengimą, teikė policijai ir krašto gyventojams pagalbą gaisro, potvynio ir kt. nelaimių atvejais, rengė literatūros ir muzikos vakarus, sporto varžybas, loterijas, prižiūrėjo karių kapus, turėjo bibliotekas, veikė teatras ir meno mėgėjų kuopelė.

Laikė ginklų sandėlius, narius aprūpino ginklais ir amunicija.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Dokumentus valstybės archyvų sistemai perdavęs šaltinis nenustatytas.

1956-11-02 Lietuvos TSR valstybinio archyvo Kauno filialas iš Lietuvos TSR valstybinio Tauragės rajono archyvo perėmė Lietuvos šaulių sąjungos IV Tauragės šaulių rinktinės dokumentus. Buvo perimta 900 saugojimo vienetų, įrašytų apyraše Nr. 1. 1957-09-20 atrinktas naikinti 81 saugojimo vienetas. 1957 m. Lietuvos šaulių sąjungos IV Tauragės šaulių rinktinės fonde buvo 1 apyrašas, 791 saugojimo vienetas.

1959-10-22 Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas iš Lietuvos TSR valstybinio archyvo Kauno filialo perėmė 791 Lietuvos šaulių sąjungos IV Tauragės šaulių rinktinės apskaitos vienetą, įrašytą apyraše Nr. 1.

1978 m. papildomai įrašyti 2 apskaitos vienetai.

1999 m. patikslintas fondo pavadinimas. Fondas pavadintas „IV Tauragės šaulių rinktinė“.

Iš viso fonde Nr. 1564 yra 1 apyrašas, 793 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1920-1940 m. Dokumentai lietuvių kalba.

IV Tauragės šaulių rinktinės veiklos dokumentai yra įrašyti fonde Nr. 561.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyta:

Rinktinės veiklos dokumentai: centro valdybos tvarkomieji dokumentai, rinktinės vado įsakymai, instrukcijos ir aplinkraščiai, rinktinės tarybos posėdžių protokolai, statistinės žinios apie šaulius, šaulių būrius, susirašinėjimo su centro valdyba ir būriais veiklos klausimais ir finansų dokumentai.

Būrių veiklos dokumentai: tvarkomieji dokumentai, būrių vadų nutarimai, būrių tarybų posėdžių ir narių susirinkimų protokolai, susirašinėjimo su rinktine karinio parengimo, aprūpinimo ginklais ir žeme, manevrų, sporto švenčių ir varžybų, kursų ir kultūrinių renginių organizavimo, dalyvavimo iškilmėse, šaulių namų statymo, personalo, ūkio, finansų klausimais dokumentai, būrių, šaulių sąrašai ir tarnybos lapai, turto revizijų ir perdavimo - priėmimo aktai, asmenų prašymai priimti į sąjungą, finansų dokumentai.

Tauragės šaulių teatro statutas, Tauragės meno mėgėjų kuopelės įstatai, teatro ir kuopelės steigiamųjų, valdybos ir narių susirinkimų protokolai.

Rinktinės veiklos bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją ir dokumentų svarbumą, būrių veiklos bylos – pagal būrių pavadinimus abėcėlės tvarka ir chronologiją, narių tarnybos lapai, asmenų prašymai – pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 793 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1920–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas – rankraštis, mašinraštis, yra nuotraukų, rinktinės šaulių rūmų statybos planų.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji archyvistė   Neringa Betingienė[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. 561, ap. 2, b. 4296, l. 9 a.p.
[2] LCVA. F. 561, ap. 2, b. 1, l. 121-125.
[3] Vyriausybės žinios (toliau – V.Ž.). 1921 m., Nr. 70 – 624.
[4] LCVA. F. 561, ap. 2, b. 7, l. 47.
[5] LCVA. F. 1054, ap. 1, b. 1, l. 1 – 10, 2 a.p., 9 a.p.
[6] V.Ž. 1924 m., Nr. 166 – 1154.
[7] LCVA. F. 561, ap. 2, b. 4316, l. 65-66.
[8] LCVA. F. 561, ap. 2, b. 4316, l. 63, 75.
[9] LCVA. F. 561, ap. 2, b. 835, l. 63.
[10] LCVA. F. 383, ap. 8, b. 1242, l. 14-43.
[11] Vyriausybės žinios. 1940 m., Nr.717 – 5670.
[12] LCVA. F. 561, ap. 2, b. 4501, l. 1.
  
 
 
Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-18 08:40