O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo 1598 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

LIETUVOS GYVULIŲ GLOBOS DRAUGIJOS FONDĄ NR. 1598

2006-10        Nr. SA -

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Gyvulių globos draugija (1922-06-20–1936-06-02)

Lietuvos gyvulių globotojų draugija (1936-06-03–1938-02-13)

Lietuvos gyvulių globos draugija (1938-02-14–1940 m.)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Gyvulių globos draugijos įstatai 1922-06-20 įregistruoti Kauno miesto ir apskrities viršininko įstaigoje, rejestro Nr. 186. Draugiją valdė visuotinis narių susirinkimas, centro valdyba ir revizijos komisija.

Draugija pakeitė įstatus ir persiregistravo: 1923-01-15 - rejestro Nr. 277, 1934-05-24 – rejestro Nr. 98.[1]

Draugija pakeitė įstatus, pavadinimą ir 1936-06-03 perregistruota bei į Vidaus reikalų ministerijos Draugijų registrą įrašyta Nr. 96. Draugija pavadinta „Lietuvos gyvulių globotojų draugija“, o 1938-02-14 – „Lietuvos gyvulių globos draugija“.

1939 m. draugija turėjo 40 skyrių.

Vidaus reikalų ministro 1940-07-30 nutarimu draugijai su skyriais leista veikti toliau.[2]

Tiksli data, kada draugija uždaryta, nenustatyta.

 

Sudarytojo veiklos sritis

 

Lietuvos gyvulių globos draugijos nariais galėjo būti visi Lietuvos piliečiai, o Vidaus reikalų ministrui leidus – ir ne Lietuvos piliečiai. Draugijos tikslas buvo globoti gyvulius ir paukščius, saugoti juos nuo žiauraus elgesio, rūpintis, kad būtų laikomasi gyvuliams globoti įstatymo ir taisyklių.

Draugija populiarino gyvulių globos idėjas, leido ir platino leidinius, rengė paskaitas, demonstravo filmus, bendradarbiavo su užsienio organizacijomis, steigė veterinarijos ligonines, ambulatorijas, kalves, gyvulių šėrimo ir paukščių lesinimo punktus ir prieglaudas, tikrino gyvūnų laikymo patalpas ir turgavietes.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

LTSR centrinio valstybinio archyvo Kauno filialas 1969-05-15 perdavė archyvui 88 Lietuvos gyvulių globos draugijos bylas, įrašytas apyraše Nr. 1.

Iš viso fonde Nr.1598 yra 1 apyrašas, 88 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1922–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti Vidaus reikalų ministerijos aplinkraščiai, apskričių viršininkų privalomieji įsakymai gyvulių globos klausimais, draugijos įstatai, visuotinių narių susirinkimų ir centro valdybos posėdžių, skyrių likvidavimo protokolai, susirašinėjimo su įstaigomis ir skyriais gyvulių globos, skyrių steigimo ir kitais veiklos klausimais dokumentai, centro ir skyrių valdybų narių sąrašai, finansų dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, o susirašinėjimo su skyriais dokumentai - pagal skyrius abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 88 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1922–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyresnioji archyvistė   Audronė Bakanaitė[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau–LCVA). F. 402, ap. 4, b. 178, 1. 2-37.
[2] LCVA. F. 402, ap. 5, b. 158, l. 2 – 45.
 
 
 
Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-18 08:40