O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo 1612 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

PAVARTĖNŲ SAVIŠALPOS DRAUGIJOS FONDĄ NR. 1612

2006-04-       Nr. SA -

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Pavartėnų savitarpio draudimo draugija „Apsauga“ (1926-09-27–1933-12-08)

Pavartėnų savišalpos susišelpimo draugija „Vardas“ (1933-12-09–1936-04-21)

Pavartėnų savišalpos draugija (1936-04-22–1941 m.)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Pavartėnų savitarpio draudimo draugijos „Apsauga“ įstatai 1926-09-27 įregistruoti Alytaus apskrities viršininko įstaigoje, registro Nr. 305.[1]

1933-12-09 draugija pakeitė įstatus ir pavadinimą. Ji pavadinta Pavartėnų savišalpos susišelpimo draugija „Vardas“. Įstatai perregistruoti Alytaus apskrities viršininko įstaigoje, registro Nr. 375.[2]

Remiantis 1936-02-01 Draugijų įstatymu draugija iki 1936-07-01 turėjo pertvarkyti savo įstatus ir persiregistruoti.[3] Draugija pavadinta Pavartėnų savišalpos draugija ir 1936-04-22 perregistruota bei į Vidaus reikalų ministerijos Draugijų registrą įrašyta Nr. 37.

Vidaus reikalų ministras 1940-08-01 nutarimu draugijai leido veikti toliau.

Draugija likviduota 1941 m., kai Lietuvos TSR finansų liaudies komisariato valstybinio draudimo valdybai buvo suteikta  monopolinė teisė drausti pastatus.[4]

 

Sudarytojo veiklos sritis

 

Pavartėnų savišalpos draugijos nariais galėjo būti visi Alytaus apskrities gyventojai, kurių turtas buvo apdraustas draugijoje.

Draugijos tikslas buvo šelpti Pavartėnų ir kitų Alovės, Daugų, Merkinės bei Varėnos valsčių kaimų ir vienkiemių ūkininkus, nukentėjusius nuo gaisro.

Draugija organizavo paskaitas ir platino literatūrą apie priemones ūkininkų turtui nuo gaisro apsaugoti.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Apskaitos dokumentuose yra įrašas, kad Alytaus rajoninis archyvas 1961 m. perdavė archyvui neaprašytas Pavartėnų savišalpos draugijos bylas. Dokumentų perdavimo akto nėra.

Dokumentai sutvarkyti ir 1965-04-02 sudarytas apyrašas Nr. 1, į kurį įrašyti 46 apskaitos vienetai.

Iš viso fonde Nr. 1612 yra 1 apyrašas, 46 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1926–1941 m. Dokumentai lietuvių kalba.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti draugijos įstatai, visuotinių narių susirinkimų protokolai; žinios apie draugiją ir įkainuotą ūkininkų turtą, susirašinėjimo su Vidaus reikalų ministerija, Valstybės draudimo įstaiga ir savišalpos draugijomis pašalpų skyrimo bei kitais veiklos klausimais dokumentai; draugijos likvidavimo ir revizijos komisijų, turto perdavimo, gaisro nuostolių įvertinimo aktai; prašymai priimti į draugiją ir išstoti iš jos, įkainuoti naujus trobesius, gauti paskolas; pranešimai apie turtinę skolininkų ir skolintojų padėtį, narių ir draugijos skolininkų sąrašai, algų lapai, finansų dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 46 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1926–1941 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas – rankraštis, mašinraštis.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyresnioji archyvistė   Audronė Bakanaitė[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau–LCVA), F. 399, ap. 2, b. 357, 1. 1 - 5.
[2] LCVA, F. 399, ap. 2, b. 356, l. 2 - 60.
[3] Vyriausybės žinios, 1936m., Nr. 522–3626.
[4] LCVA, F. 1612, ap. 1, b. 40, l. 30.
 
 
 
Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-18 08:42