O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo 1618 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

„LIETUVOS VAIKAS“ ŠVIETIMO IR KULTŪROS DRAUGIJOS IR DRAUGIJOS KAUNO SKYRIAUS FONDĄ NR. 1618

2007-06-      Nr. SA -

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJUS

 

Sudarytojų pavadinimų pasikeitimai

 

1. „Lietuvos vaikas“ švietimo ir kultūros draugija (1924-03-15–1940-11-01)

2. „Lietuvos vaikas“ švietimo ir kultūros draugijos Kauno skyrius (1925-05-22–1940-11-01)

 

Sudarytojų įsteigimas, pavaldumas

 

1. „Lietuvos vaikas“ švietimo ir kultūros draugijos įstatai 1924-03-15 įregistruoti Kauno miesto ir apskrities viršininko įstaigoje, rejestro Nr. 409. Draugiją valdė visuotinis narių susirinkimas, valdyba, revizijos komisija.

1925-06-06 draugija pakeitė įstatus ir persiregistravo, rejestro Nr. 584.[1]

1936-12-07 draugija pakeitė įstatus, persiregistravo bei į Vidaus reikalų ministerijos Draugijų registrą įrašyta Nr. 1201. Draugiją valdė visuotinis narių susirinkimas, centro valdyba, revizijos komisija.[2]

2. „Lietuvos vaikas“ švietimo ir kultūros draugijos Kauno skyriaus steigiamasis susirinkimas įvyko 1925-05-22.[3] Skyrius 1931-05-02 įregistruotas Kauno miesto ir apskrities viršininko įstaigoje, rejestro Nr. 1434.[4]Draugijos Kauno skyrių valdė visuotinis skyriaus narių susirinkimas, valdyba, revizijos komisija.

1937-03-10 skyrius persiregistravo bei į Vidaus reikalų ministerijos Draugijų registrą įrašytas Nr. 2598.[5]

Vidaus reikalų ministro 1940-11-01 nutarimu draugija ir jos skyriai uždaryti.[6]

 

Sudarytojų veiklos sritis

 

1. „Lietuvos vaikas“ švietimo ir kultūros draugijos nariais galėjo būti visi Lietuvos piliečiai. Draugijos tikslas buvo rūpintis Lietuvos vaikų fiziniu ir moraliniu auklėjimu bei populiarinti vaikų švietimo ir auklėjimo idėjas.

Draugija steigė vaikų lopšelius, darželius, vasaros aikšteles, stovyklas, skaityklas, klubus, rengė pedagogines ekskursijas, šventes, parodas, steigė auklėtojų kursus, bibliotekas-skaityklas, muziejus, klubus, organizavo paskaitas, leido leidinius, rinko statistines žinias apie vaikus, jų vystymąsi ir kt.

2. „Lietuvos vaikas“ švietimo ir kultūros draugijos Kauno skyrius savo veikloje vadovavosi draugijos įstatais.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Kauno filialo apskaitos dokumentuose „Lietuvos vaikas“ švietimo ir kultūros draugijos fondas buvo įrašytas 1956 m.

Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas 1971-12-20 perėmė iš Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Kauno filialo 56 „Lietuvos vaikas“ švietimo ir kultūros draugijos bylas, įrašytas apyraše Nr. 1.

1973-10-30 archyvas perėmė iš Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Kauno filialo 25 „Lietuvos vaikas“ švietimo ir kultūros draugijos Kauno skyriaus fondo bylas, įrašytas apyraše Nr. 2.

2003-02-05 į apyrašą Nr. 2 papildomai įrašytas 1 apskaitos vienetas.

2007 m. fondas pavadintas „Lietuvos vaikas“ švietimo ir kultūros draugija ir draugijos Kauno skyrius“.

Iš viso fonde Nr. 1618 yra 2 apyrašai, 82 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1925–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyta:

„Lietuvos vaikas“ švietimo ir kultūros draugijos valdybos posėdžių protokolai, aplinkraščiai, statistinės žinios apie vaikų darželius ir jų lankomumą, vaikų vasaros aikštelių dienynai, draugijos ir Užsienio lietuviams remti draugijos vaikų vasaros stovyklos Gelgaudiškyje apyskaitos, finansų dokumentai, vaikų darželių tarnautojų algų lapai, pajamų mokesčių knygelės.

„Lietuvos vaikas“ švietimo ir kultūros draugijos Kauno skyriaus valdybos posėdžių protokolai, susirašinėjimo vaikų darželių inventoriaus klausimu dokumentai, statistinės žinios apie vaikų darželius ir jų lankomumą, narių sąrašai ir asmenų pareiškimai dėl priėmimo į draugijos Kauno skyrių, finansų dokumentai, vaikų darželių tarnautojų algų lapai, pajamų mokesčių knygelės.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 56 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1927–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai - rankraštis, mašinraštis.

 

Kauno skyriaus veiklos bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašyti „Lietuvos motinoms ir vaikams globoti“ organizacijų sąjungos įstatai, skyriaus visuotinių narių susirinkimų ir stovyklų komisijos posėdžių protokolai, statistinės žinios apie vaikų darželius ir aikšteles bei jų auklėtinius, vaikų darželių veikimo apyskaitos, susirašinėjimo su draugijos centro valdyba veiklos klausimais dokumentai, draugijos žemės sklypo pirkimo notarinis aktas, finansų dokumentai, darbuotojams išduotų pažymėjimų nuorašai, vaikų darželių tarnautojų algų lapai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 2 įrašyti 26 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1925–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai - rankraštis, mašinraštis.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji archyvistė   Karolina Kazakevičiūtė[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau - LCVA). F. 402, ap. 4, b. 329, l. 2-8.
[2] LCVA. F. 1367, ap. 1, b. 1033, l. 7-13.
[3] LCVA. F. 1618, ap. 2, b. 13, l. 1.
[4] LCVA. F. 402, ap. 4, b. 329, l. 18.
[5] LCVA. F. 1367, ap. 1, b. 1033, l. 18.
[6] LCVA. F. 402, ap. 5, b. 186, l. 36.
 
 
 
Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-18 08:43