O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo 1640 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

VYTAUTO DIDŽIOJO KOMITETO FONDĄ NR. 1640

2007-10-         Nr. SA -

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Laikinas Vytauto Didžiojo mirties 500 metų sukaktuvių paminėjimui organizuoti komitetas (1928-10-27–1928-11-10)

Vyriausiasis Didžiojo Lietuvos Kunigaikščio Vytauto Didžiojo mirties 500 metų paminėjimo šventei ruošti komitetas (1928-11-11–1929-12-31)

Vytauto Didžiojo komitetas (1930-01-01–1939-02-20)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Vytauto Didžiojo komitetas. 1928-10-27 organizacinis susirinkimas išrinko Laikinąjį Vytauto Didžiojo mirties 500 metų sukaktuvių paminėjimui organizuoti komitetą.

1928-11-11 Laikinas komitetas išrinko Vyriausiąjį Didžiojo Lietuvos Kunigaikščio Vytauto Didžiojo mirties 500 metų paminėjimo šventei ruošti komitetą.[1]

Vadovaujantis 1929-12-31 Vytautui Didžiajam minėti įstatymu[2] 1930-01-01 įsteigtas Vytauto Didžiojo fondas ir fondo veiklai organizuoti bei turtui valdyti sudarytas Vytauto Didžiojo komitetas.

Vytauto Didžiojo komitetas veikloje vadovavosi 1930-03-12 statutu.[3] Komitetą valdė prezidiumas, taryba.

Vadovaujantis 1939-02-20 Vytauto Didžiojo Fondo likvidavimo ir Vytauto Didžiojo komiteto paleidimo įstatymu[4] Vytauto Didžiojo komitetas uždarytas.

 

Sudarytojo veiklos sritis

 

Laikinojo Vytauto Didžiojo mirties 500 metų sukaktuvių paminėjimui organizuoti komiteto tikslas buvo sudaryti Vyriausiąjį Didžiojo Lietuvos Kunigaikščio Vytauto Didžiojo mirties 500 metų paminėjimo šventei ruošti komitetą.

Vyriausiojo Didžiojo Lietuvos Kunigaikščio Vytauto Didžiojo mirties 500 metų paminėjimo šventei ruošti komiteto nariais galėjo būti organizacijų ir visuomenės grupių atstovai.

Komitetas vadovavo ir derino apskričių komitetų veiklą organizuojant Vytauto Didžiojo jubiliejinių metų renginius, populiarino Vytauto Didžiojo vardą, rinko lėšas Vytauto Didžiojo paminklui ir muziejui pastatyti, jubiliejaus iškilmėms rengti, leido leidinius, rengė paskaitas, konkursus.

Vytauto Didžiojo komitetas organizavo Vytauto Didžiojo fondo veiklą ir valdė jo turtą. Komitetas sprendė visus Vytauto Didžiojo fondo finansinius klausimus, rinko lėšas Vytauto Didžiojo muziejaus statybai, rengė, spausdino ir platino leidinius, Vytauto Didžiojo portretus ir kt. Komitetas turėjo 133 skyrius.[5]

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Dokumentus valstybės archyvų sistemai perdavęs šaltinis nenustatytas. Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo apskaitos dokumentuose Vytauto Didžiojo komiteto fondas įrašytas 1961 m. Dokumentų perdavimo akto nėra.

1961-08-29 sudarytas apyrašas Nr. 1, į kurį įrašyti 175 apskaitos vienetai.

Sutvarkius rastus neaprašytus dokumentus, 1962 m. į apyrašą Nr. 1 papildomai įrašyti 6 apskaitos vienetai.

1968 m. LTSR centrinio valstybinio archyvo Kauno filialas perdavė archyvui 51 Vytauto Didžiojo komiteto bylą, įrašytą apyraše Nr. 2.

1989-09-04 iš fondo Nr. 1764 perkeltas ir į fondo Nr. 1640 apyrašą Nr. 2 įrašytas 1 apskaitos vienetas.

Iš viso fonde Nr. 1640 yra 2 apyrašai, 233 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1928–1939 m. Dokumentai lietuvių kalba.

Fonde yra Vytauto Didžiojo komiteto Alytaus, Kėdainių, Rokiškio apskričių skyrių ir Biržų skyriaus 1929–1937 m. veiklos dokumentų.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti Vytauto Didžiojo komiteto susirašinėjimo su skyriais skyrių steigimo, uždarymo, Vytauto Didžiojo muziejaus statymo, jubiliejinės monetos išleidimo, leidinių platinimo ir kitais veiklos klausimais dokumentai, kontrolės komisijos posėdžių protokolai, aktai, finansų dokumentai.

Alytaus ir Kėdainių apskričių skyrių bei Biržų skyriaus 1929–1936 m. veiklos dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal skyrių pavadinimus abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašytas 181 apskaitos vienetas.

Dokumentų chronologinės ribos 1928–1939 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai - rankraštis, mašinraštis.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašyta Vytautui Didžiajam minėti įstatymas, Vytauto Didžiojo komiteto statutas, prezidiumo, tarybos, iždo sekcijos, statybos komisijos, skyrių valdybų posėdžių protokolai, susirašinėjimo su ministerijomis, Pabaisko skyriumi Vytauto Didžiojo muziejaus statybos, renginių organizavimo, skyrių veiklos ir kitais klausimais dokumentai, plakatų spausdinimo, patalpų nuomos sutartys, patalpų perėmimo aktai, tarybos, iždo sekcijos, skyrių, skyrių narių, leidinių, surinktų aukų, inventoriaus, eksponatų sąrašai, asmenų prašymai platinti gaminius, finansų dokumentai.

Rokiškio apskrities skyriaus 1929–1937 m. veiklos dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 2 įrašyti 52 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1929–1938 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai - rankraštis, mašinraštis. Yra brėžinių, autografų, nuotraukų.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji archyvistė   Neringa Betingienė[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. 923, ap. 1, b. 735, l. 51.
[2] Vyriausybės žinios. 1929 m., Nr. 318 – 2162.
[3] Vyriausybės žinios. 1930 m., Nr. 321 – 2193.
[4] Vyriausybės žinios. 1939 m., Nr. 634 – 4597.
[5] LCVA. F. 1640, ap. 2, b. 7, l. 186 – 204.
 
 
 
Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-18 08:43