O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo 1654 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

LIETUVOS LENKŲ DRAUGIJŲ IR KLUBŲ FONDĄ NR. 1654

2007-05-         Nr. SA -

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojų pavadinimų pasikeitimai

 

1. Kauno lenkų sporto klubas „Sport“ (1926-01-16–1927-06-18)

Kauno lenkų sporto klubas „Sparta“ (1927-06-18–1929-04-25)

Lietuvos lenkų sporto klubas „Sparta“ (1929-04-25–1938-01-01)

2. Lietuvos lenkų sporto klubas „Slavia“ (1939-06-23–1940-07-14)

3. Lietuvos lenkų studentų sąjunga (1928-11-08–1938-01-01)

4. Lietuvos lenkų švietimo ir kultūros draugija „Pochodnia“ (1924-09-20–1940-08-08)

5. Kauno lenkų Rymo - Katalikų labdaringa draugija (1919-12-23–1937-12-31)

Kauno lenkų Romos - Katalikų labdarybės draugija (1937-12-31–1940-08-10)

6. Lietuvos lenkų mokyklų mokytojų sąjunga (1928-04-26–1938-01-01)

7. Kauno žemės ūkio gamintojų sąjunga (1920-02-14–1937-08-16)

Lietuvos lenkų ūkininkų susivienijimo draugija (1937-08-17–1940-08-20)

8. Korporacija „Lauda“ Kaune (1931–1936 m.)

 

Sudarytojų įsteigimas, pavaldumas

 

1. Lietuvos lenkų sporto klubas „Sparta“. Kauno lenkų sporto klubo „Sport“ įstatai 1926-01-16 įregistruoti Kauno miesto ir apskrities viršininko įstaigoje, rejestro Nr. 671. Klubą valdė visuotinis skyrių atstovų suvažiavimas, valdyba ir revizijos komisija.

1927-06-18 Kauno lenkų sporto klubas „Sport“ pakeitė įstatus ir pavadinimą, kurie perregistruoti Kauno miesto ir apskrities viršininko įstaigoje, rejestro Nr. 946. Klubas pavadintas Kauno lenkų sporto klubu „Sparta“.

1929-04-25 Kauno lenkų sporto klubas „Sparta“ pakeitė įstatus ir pavadinimą, kurie perregistruoti Kauno miesto ir apskrities viršininko įstaigoje, rejestro Nr. 1265. Klubas pavadintas Lietuvos lenkų sporto klubu „Sparta“.

Lietuvos lenkų sporto klubas „Sparta“ 1933-04-08 pakeitė įstatus ir persiregistravo Kauno miesto ir apskrities viršininko įstaigoje, rejestro Nr. 45.

Lietuvos lenkų sporto klubas „Sparta“ Vidaus reikalų ministro 1937-12-31 nutarimu, kaip negavęs leidimo toliau veikti, nuo 1938-01-01 uždarytas[1].

2. Lietuvos lenkų sporto klubo „Slavia“ įstatai 1939-06-23 įregistruoti Vidaus reikalų ministerijos draugijų registre, registro Nr. 9091. Klubą valdė visuotinis skyrių atstovų suvažiavimas, centro valdyba ir revizijos komisija. [2]

Vidaus reikalų ministro 1940-07-14 nutarimu Lietuvos lenkų sporto klubas „Slavia“ uždarytas.[3]

3. Lietuvos lenkų studentų sąjungos įstatai 1928-11-08 įregistruoti Kauno miesto ir apskrities viršininko įstaigoje, rejestro Nr. 1141.[4] Sąjungą valdė visuotinis narių susirinkimas, valdyba ir revizijos komisija.

Sąjunga Vidaus reikalų ministro 1937-12-31 nutarimu, kaip negavusi leidimo toliau veikti, nuo 1938-01-01 uždaryta.

4. Lietuvos lenkų švietimo ir kultūros draugijos „Pochodnia“ įstatai 1924-09-20 įregistruoti Kauno miesto ir apskrities viršininko įstaigoje, rejestro Nr. 462. Draugiją valdė visuotinis skyrių atstovų susirinkimas, Vyriausioji taryba, centro valdyba ir revizijos komisija.

Draugija pakeitė savo įstatus ir juos perregistravo Kauno miesto ir apskrities viršininko įstaigoje: 1926-07-31, rejestro Nr. 802, 1928-05-30, rejestro Nr. 1081, 1933-11-28, rejestro Nr. 126.

Draugija 1937-12-31 perregistruota ir į Vidaus reikalų ministerijos Draugijų registrą įrašyta Nr. 7673.

Vidaus reikalų ministro 1940-08-08 nutarimu draugija uždaryta.[5]

5. Kauno lenkų Romos katalikų labdarybės draugija. Kauno lenkų Rymo - Katalikų labdaringos draugijos įstatai 1919-12-23 įregistruoti Kauno miesto ir apskrities viršininko įstaigoje, rejestro Nr. 14. Draugiją valdė visuotinis narių atstovų susirinkimas, valdyba ir revizijos komisija.

Draugija, pakeitė įstatus ir persiregistravo Kauno miesto ir apskrities viršininko įstaigoje: 1926-06-12 – rejestro Nr. 755, 1929-02-07 – rejestro Nr. 1238.

Kauno lenkų Rymo - Katalikų labdaringa draugija pakeitė įstatus, pavadinimą ir 1937-12-31 perregistruota bei į Vidaus reikalų ministerijos Draugijų registrą įrašyta Nr. 7672. Draugija pavadinta Kauno lenkų Romos - Katalikų labdarybės draugija.[6]

Vidaus reikalų ministro 1940-08-10 nutarimu draugija uždaryta.

6. Lietuvos lenkų mokyklų mokytojų sąjungos įstatai 1928-04-26 įregistruoti Kauno miesto ir apskrities viršininko įstaigoje, rejestro Nr. 1073. Sąjungą valdė visuotinis skyrių atstovų suvažiavimas, centro valdyba ir revizijos komisija.

Sąjunga pakeitė įstatus ir 1929-02-07 persiregistravo Kauno miesto ir apskrities viršininko įstaigoje, rejestro Nr. 1205.

Lietuvos lenkų mokyklų mokytojų sąjunga Vidaus reikalų ministro 1937-12-31 nutarimu, kaip negavusi leidimo toliau veikti, nuo 1938-01-01 uždaryta[7].

7. Lietuvos lenkų ūkininkų susivienijimo draugija. Kauno žemės ūkio gamintojų sąjungos įstatai 1920-02-14 įregistruoti Kauno miesto ir apskrities viršininko įstaigoje, rejestro Nr. 21. Sąjungą valdė visuotinis sąjungos narių susirinkimas, centro taryba, sąjungos prezidiumas ir revizijos komisija.

Kauno žemės ūkio gamintojų sąjunga pakeitė įstatus, pavadinimą ir 1937-08-19 perregistruota bei į Vidaus reikalų ministerijos Draugijų registrą įrašyta Nr. 5234. Sąjunga pavadinta Lietuvos lenkų ūkininkų susivienijimo draugija.

Draugiją valdė visuotinis skyrių atstovų susirinkimas, valdyba ir revizijos komisija.

Vidaus reikalų ministro 1940-08-20 nutarimu draugija uždaryta.[8]

8. Korporacija „Lauda“ Kaune. Korporacijos įregistravimo ir uždarymo tikslios datos nenustatytos.

1931 m. rugsėjo mėn. Korporacija „Lauda“ jau veikė[9], o 1936 m. korporacija dar veikė.

Korporacijos „Lauda“ Kaune veiklos datos nurodytos pagal fonde esančius dokumentus.

 

Sudarytojų veiklos sritys

 

1. Kauno lenkų sporto klubas „Sport“, Lietuvos lenkų sporto klubas „Sparta“. Klubo nariais galėjo būti visi pilnamečiai lenkų tautybės Lietuvos piliečiai.

Klubo tikslas buvo lavinti lenkų jaunimą, skatinti dalyvauti sporto varžybose Lietuvoje ir užsienyje, organizuoti kraštotyros ekskursijas, paskaitas apie sportą. Klubas leido knygas ir žurnalus apie sportą.

2. Lietuvos lenkų sporto klubas „Slavia“. Klubo nariais galėjo būti lenkų tautybės Lietuvos piliečiai.

Klubo tikslas buvo lavinti lenkų jaunimą, rengti įvairių sporto šakų treniruotes. Klubas organizavo kraštotyros ekskursijas, paskaitas apie sportą, leido knygas ir sporto žurnalus.

3. Lietuvos lenkų studentų sąjunga. Sąjungos nariais galėjo būti lenkų tautybės Lietuvos aukštųjų mokyklų studentai.

Sąjungos tikslas buvo vienyti lenkų studentus, auklėti juos tautinės kultūros dvasia, skatinti domėjimąsi mokslais, kraštotyra ir sportu.

Sąjunga organizavo susirinkimus, paskaitas, koncertus, teatro vaidinimus, turizmo išvykas. Teikė nariams materialinę paramą, steigė maitinimo įstaigas, bendrabučius, skaityklas. Leido periodinę spaudą ir knygas.

4. Lietuvos lenkų švietimo ir kultūros draugija „Pochodnia“. Draugijos nariais galėjo būti lenkų tautybės Lietuvos piliečiai.

Draugijos tikslas buvo remti Lietuvos lenkų švietimą ir ugdyti jų tautinę kultūrą, vienyti Lietuvoje veikiančias lenkų organizacijas. Draugija teikė teisinę ir materialią pagalbąsteigė lenkų pradžios ir profesines mokyklas, gimnazijas, organizavo parodas, muzikos, dainų, vaidinimų ir literatūros konkursus, leido periodinius leidinius ir knygas.

5. Kauno lenkų Romos - Katalikų labdarybės draugijos nariais galėjo būti visi pilnamečiai lenkų tautybės asmenys katalikai.

Draugijos tikslas buvo rūpintis lenkų katalikų varguomene. Draugija steigė nakvynės ir darbo namus, prieglaudas, vaikų kolonijas, darželius ir kt., organizavo vaidinimus, koncertus, vakarus, paskaitas, rinkliavas, loterijas.

6. Lietuvos lenkų mokyklų mokytojų sąjungos nariais galėjo būti lenkų mokyklų mokytojai.

Sąjungos tikslas buvo kelti lenkų mokytojų kvalifikaciją, gerinti lenkų mokyklų veiklą. Sąjunga rengė konferencijas, kongresus, organizavo kursus, parodas, ekskursijas. Steigė švietimo įstaigas, knygynus, bibliotekas, teatrus, leido vadovėlius, knygas, periodinius leidinius.

7. Kauno žemės ūkio gamintojų sąjungos nariais galėjo būti visi žemės ir pramonės ūkių savininkai bei jų administratoriai.

Sąjunga gynė ekonominius, kultūrinius ir teisinius narių interesus, atstovavo jiems valstybės įstaigose, rūpinosi kreditų gavimu, draudimo bei savitarpio pagalbos draugijų steigimu, tarpininkavo tarp darbdavių ir darbininkų.

Lietuvos lenkų ūkininkų susivienijimo draugijos nariais galėjo būti lenkų tautybės žemės ūkių savininkai ir administratoriai.

Draugijos tikslas buvo atstovauti susivienijusių ūkininkų teisiniams, ekonominiams ir kultūriniams interesams, skatinti jų savitarpio paramą. Draugija rūpinosi kreditų ūkininkams gavimu, steigė žemės ūkio mokyklas, žemės ūkio kursus suaugusiems, organizavo paskaitas, tarpininkavo tarp darbdavių ir darbininkų.

8. Korporacija „Lauda“ Kaune. Korporacijos nariais galėjo būti asmenys, priklausę Lenkų studentų sąjungai. Korporacija skyrė nariams pašalpas ir stipendijas, organizavo kursus, paskaitas, pasilinksminimus.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

Lietuvos TSR centriniame valstybiniame archyve 1962-09-13 Lietuvos lenkų draugijų ir klubų dokumentai sutvarkyti ir sudarytas jungtinio fondo Nr.1654 apyrašas Nr.1, į kurį buvo įrašyta 180 apskaitos vienetų.

Iš viso fonde Nr. 1654 yra 1 apyrašas, 180 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1920–1940 m. Dokumentai lietuvių, lenkų kalbomis.

Lietuvos lenkų ūkininkų susivienijimo draugijos veiklos dokumentų yra ir fonde Nr. 1157, Lietuvos lenkų sporto klubo „Sparta“ - fonde Nr. 1244, Kauno lenkų Romos katalikų labdarybės draugijos - fonduose Nr. 1244 ir Nr. 1157, Lietuvos lenkų švietimo ir kultūros draugijos „Pochodnia“ - fonde Nr. 1169.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyta:

Lietuvos lenkų sporto klubo „Sparta“ klubo įstatai, statutas, Lietuvos futbolo bei krepšinio pirmenybių statutai, skyrių atstovų suvažiavimo ir valdybos posėdžių protokolai, skyrių veiklos ataskaitos, susirašinėjimo su skyriais, sporto klubais Lietuvoje, stovyklos, varžybų organizavimo, sporto salės statybos, inventoriaus įsigijimo ir kitais veiklos klausimais dokumentai, asmenų prašymai priimti į klubą, narių sąrašai.

Klubo veiklos dokumentų yra ir fonde Nr. 1244.

Lietuvos lenkų sporto klubo „Slavia“ įstatai, susirašinėjimo su Vidaus reikalų ministerija, skyriais, sporto klubais ir sąjungomis Lietuvoje įstatų bei statuto patvirtinimo, sporto varžybų organizavimo ir kitais veiklos klausimais dokumentai.

Lietuvos lenkų studentų sąjungos įstatai, statutas, VI ir VIII suvažiavimų, narių susirinkimų bei valdybos posėdžių protokolai, žinios apie sąjungos veiklą, susirašinėjimo su Kauno miesto ir apskrities viršininku, lenkų draugijomis ir nariais Lietuvoje bei draugijomis ir studentais užsienyje veiklos klausimais dokumentai, narių sąrašai, narių prašymai paskolai gauti, atleisti nuo nario mokesčio.

Lietuvos lenkų švietimo ir kultūros draugijos „Pochodnia“ susirašinėjimo su lenkų organizacijomis Lietuvoje veiklos klausimais dokumentai, draugijos bibliotekos knygų sąrašai.

Draugijos veiklos dokumentų yra ir fonde Nr. 1169.

Kauno lenkų Romos katalikų labdarybės draugijos įstatai, valdybos posėdžių protokolai, susirašinėjimo vaikų išlaikymo prieglaudose, vaikų darželių veiklos, pašalpų gavimo ir kitais veiklos klausimais dokumentai, anketos apie lenkų darželius, vaikų, esančių prieglaudose ir lankančių vaikų darželius, bei narių sąrašai, narių prašymai gauti pašalpas ir jas gavusiųjų sąrašai.

Draugijos veiklos dokumentų yra ir fonduose Nr. 1244 ir Nr. 1157.

Lietuvos lenkų mokytojų sąjungos susirinkimų protokolai.

Lietuvos lenkų ūkininkų susivienijimo draugijos ir Kauno žemės ūkio gamintojų sąjungos įstatai, centro tarybos ir valdybos posėdžių protokolai, veiklos ataskaitos, susirašinėjimo su Kauno miesto ir apskrities viršininku, Kauno žemės ūkio gamintojų sąjunga, skyriais ir kitomis įstaigomis susirinkimų organizavimo, darbo bei paskolų gavimo, skyrių veiklos ir kitais klausimais dokumentai, skyrių narių sąrašai, narių prašymai paskoloms gauti, finansų dokumentai.

Draugijos veiklos dokumentų yra ir fonde Nr. 1157.

Korporacijos „Lauda“ Kaune veiklos reglamentas, valdybos posėdžių protokolai, garbės teismo nuosprendžiai, susirašinėjimo pašalpų, stipendijų skyrimo, garbės teismo sprendimų ir kitais veiklos klausimais dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal fondo sudarytojus ir chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyta 180 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1920–1940 m. Dokumentai lietuvių, lenkų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai - rankraštis, mašinraštis.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji archyvistė   Barbara Pavlova[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. 394, ap. 1, b. 599, l. 1 - 31.
[2] LCVA. F. 1654, ap. 1, b. 151, l. 3.
[3] LCVA. F. 377, ap. 10, b. 284, l. 37.
[4] LCVA. F. 394, ap. 1, b. 545, l. 2 - 17.
[5] LCVA. F. 377, ap. 10, b. 337, l. 1 - 140.
[6] LCVA. F. 1367, ap. 1, b. 176, l. 1 - 99.
[7] LCVA. F. 394, ap. 1, b. 681, l. 1 - 23.
[8] LCVA. F. 1367, ap. 1, b. 712, l. 10 - 88.
[9] LCVA. F. 1654, ap. 1, b. 153, l. 91.
  
 
 
Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-18 08:44