O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo 1658 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

DRAUGIJOS KOVAI SU TUBERKULIOZE IR DRAUGIJOS SKYRIŲ FONDĄ NR. 1658

2007-06     Nr. SA -

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJUS

 

Sudarytojų pavadinimų pasikeitimai

 

1. Draugija kovai su tuberkulioze (1923-11-17–1942 m.)

2. Draugijos kovai su tuberkulioze Kauno skyrius (1926-07-31–1942 m.)

3. Draugijos kovai su tuberkulioze Radviliškio skyrius (1933 m.–1941-04-15)

 

Sudarytojų įsteigimas, pavaldumas

 

1. Draugijos kovai su tuberkulioze įstatai 1923-11-17 įregistruoti Kauno miesto ir apskrities viršininko įstaigoje, rejestro Nr. 382. Draugiją valdė visuotinis skyrių atstovų susirinkimas, centro valdyba.

1926-10-12 draugija pakeitė įstatus ir persiregistravo, rejestro Nr. 836.[1]

1936-10-14 draugija pakeitė įstatus ir persiregistravo bei į Vidaus reikalų ministerijos Draugijų registrą įrašyta Nr. 926.

1937-11-06 draugija pakeitė įstatus ir persiregistravo, rejestro numeris nepasikeitė.[2]

Vidaus reikalų ministro 1940-07-26 nutarimu draugijai ir jos skyriams leista veikti toliau.[3] Tiksli data, kada Draugija kovai su tuberkulioze uždaryta, nenustatyta. Draugija veikė ir 1942 m. Draugijos veiklos pabaigos data nurodyta pagal fondo dokumentų datas.

2. Draugijos kovai su tuberkulioze Kauno skyrius 1926-07-31 įregistruotas Kauno miesto ir apskrities viršininko įstaigoje, rejestro Nr. 816.[4] Skyrių valdė visuotinis skyriaus narių susirinkimas, valdyba, revizijos komisija.

1937-02-19 draugijos Kauno skyrius persiregistravo bei į Vidaus reikalų ministerijos Draugijų registrą įrašytas Nr. 2128.[5]

Vidaus reikalų ministro 1940-07-26 nutarimu draugijai ir jos skyriams leista veikti toliau. Kauno skyrius veikė ir 1942 m. Skyriaus veiklos pabaigos data nurodyta pagal fondo dokumentų datas.

3. Draugijos kovai su tuberkulioze Radviliškio skyrius. Tiksli data, kada Radviliškio skyrius įregistruotas Šiaulių miesto ir apskrities viršininko įstaigoje, nenustatyta. Fondo dokumentuose yra įrašas, kad 1933 m. draugijos Radviliškio skyrius jau veikė.[6]

1937-02-19 draugijos Radviliškio skyrius persiregistravo bei į Vidaus reikalų ministerijos Draugijų registrą įrašytas Nr. 2134.

Vidaus reikalų ministro 1940-07-26 nutarimu draugijai ir jos skyriams leista veikti toliau.

Draugijos Radviliškio skyrius Likvidacinės komisijos 1941-04-15 sprendimu uždarytas.[7]

 

Sudarytojų veiklos sritis

 

1. Draugijos kovai su tuberkulioze nariais galėjo būti visi Lietuvos gyventojai. Draugijos tikslas buvo kovoti su tuberkulioze ir jos plitimu.

Draugija platino informaciją apie tuberkuliozę, tyrė ligos priežastis, gydymo būdus ir rezultatus.

Draugija steigė ir išlaikė sanatorijas, ligonines, prieglaudas, pensionus, vaikų vasaros stovyklas, tuberkuliozės skyrius ligoninėse, dispanserius, priėmimo punktus, rūpinosi vaikų apsauga nuo tuberkuliozės, šelpė beturčius ligonius ir jų šeimas, bendradarbiavo su Lietuvos ir užsienio organizacijomis.

2. Draugijos kovai su tuberkulioze Kauno skyrius savo veikloje vadovavosi draugijos įstatais. Skyrius turėjo Romainių ir Dr.K.Griniaus tuberkuliozės sanatorijas.

3. Draugijos kovai su tuberkulioze Radviliškio skyrius savo veikloje vadovavosi draugijos įstatais.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į archyvų sistemą data nenustatyti.

Lietuvos TSR centriniame valstybiniame archyve Draugijos kovai su tuberkulioze bylos gautos 1962 m. Dokumentų perėmimo perdavimo akto nėra.

1962-12-31 sudarytas apyrašas Nr. 1, į kurį įrašyta 15 apskaitos vienetų.

Sutvarkius rastus dokumentus, 1965-07-21 papildomai į apyrašą Nr. 1 įrašyti 8 apskaitos vienetai.

Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas 1971-12-20 perėmė iš Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Kauno filialo 38 Draugijos kovai su tuberkulioze bylas, įrašytas apyrašuose Nr. 2 – Nr. 4.

1999 m. fondas pavadintas „Draugijos kovai su tuberkulioze skyriai“ ir patikslintas apskaitos vienetų skaičius fonde.

2007 m. fondas pavadintas „Draugija kovai su tuberkulioze ir draugijos skyriai“.

Iš viso fonde Nr. 1658 yra 4 apyrašai, 62 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1914 m., 1933–1942 m. Dokumentai lietuvių kalba.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

 

Radviliškio skyriaus veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti draugijos centro valdybos aplinkraščiai, posėdžių protokolai ir instrukcijos, skyriaus narių susirinkimų, valdybos posėdžių protokolai, susirašinėjimo su centro valdyba, ministerijomis ir kitomis įstaigomis veiklos klausimais dokumentai, „Aukštosios Panemunės“ sanatorijos pažymėjimai apie ligonių išrašymą iš sanatorijos bei perkėlimą į privačias gydymo įstaigas, dispanserio ambulatorijos knygos, Radviliškio miesto savivaldybės piliečiams išduoti liudijimai apie jų turtinę padėtį, skyriaus narių žinių, algų ir aukų lapai, inventoriaus knyga, finansų dokumentai.

Rusijos Valstybės tarybos Antro departamento 1914 m. raštas Kauno kovos su tuberkulioze draugijai dėl valstybinės žemės sklypo Rumšiškėse skyrimo, sklypo planas.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 23 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1914 m., 1933–1941 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis. Yra žemės sklypo planas.

 

Kauno skyriaus veiklos bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašyti skyriaus valdybos, revizijos komisijos posėdžių protokolai, susirašinėjimo statybinių medžiagų, sanitarinių prietaisų, įrenginių užsakymo klausimais dokumentai, Romainių ir Dr. K.Griniaus sanatorijų, vaikų vasaros stovyklų finansų dokumentai, skyriaus narių žinių lapai ir narių sąrašai, nekilnojamojo ir kilnojamojo turto perdavimo aktai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 2 įrašyti 33 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1931–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai - rankraštis, mašinraštis.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

 

Veiklos ir personalo bylų apyrašas Nr. 3

 

Apyraše įrašyta kasos knyga ir tarnautojos asmens žinių lapas.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 3 įrašyti 2 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1941–1942 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai - rankraštis, mašinraštis.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

 

Personalo ir veiklos bylų apyrašas Nr. 4

 

Apyraše įrašyti tarnautojų prašymai atleisti iš pareigų, prašymai tarnybai gauti, tarnautojos tarnybos lapas, kasos knyga.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 4 įrašyti 4 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1940–1941 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji archyvistė   Karolina Kazakevičiūtė[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau - LCVA). F. 402, ap. 4, b. 266, l. 4, 34.
[2] LCVA. F. 1367, ap. 1, b. 81, l. 11, 52.
[3] LCVA. F. 1367, ap. 1, b. 81, l. 38, 187.
[4] LCVA. F. 402, ap. 4, b. 266, l. 23.
[5] LCVA. F. 1367, ap. 1, b. 81, l. 38.
[6] LCVA. F. 1658, ap. 1, b. 3, l. 2.
[7] LCVA. F. 1658. ap. 1, b. 13.
 
 
 
Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-18 08:46