O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo 1670 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

GELEŽINKELIŲ KARINIO PARENGIMO VILNIAUS APYGARDOS FONDĄ NR. 1670

2006-03-         Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Geležinkelių karinio parengimo apygardos skyrius Vilniuje (Okręgowy Oddział Kolejowego Przysposobienia Wojskowego w Wilnie) (1930-05-06–1937 m.)

Geležinkelių karinio parengimo Vilniaus apygarda (Kolejowe Przysposobienie Wojskowe Okręg Wileński) (1937 m.–1939-09-26)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Geležinkelių karinio parengimo apygardos skyrius Vilniuje įregistruotas draugijų ir sąjungų registre (reg. Nr. 1206) Vilniaus vaivados 1930-05-06 nutarimu. Dokumentuose buvo vadinamas Geležinkelių karinio parengimo Vilniaus apygarda.

1937 m. Geležinkelių karinio parengimo apygardos skyrius Vilniuje pertvarkytas į Geležinkelių karinio parengimo Vilniaus apygardą. Organizacijos perregistravimo ir pavadinimo pakeitimo tiksli data nenustatyta.

Skyrius (vėliau – apygarda) vadovavosi Geležinkelių karinio parengimo organizacijos įstatais. Veikė Valstybinių geležinkelių Vilniaus apygardos direkcijos veiklos teritorijoje. 1933 m. apygardą sudarė 78 padaliniai, vadinami židiniais (ognisko), 1939 m. – 80. [1]

Geležinkelių karinio parengimo Vilniaus apygardą valdė apygardos delegatų suvažiavimas, revizijos komisija, valdyba. Veiklą kontroliavo vyriausioji sąjungos valdyba ir revizijos komisija Varšuvoje.

Geležinkelių karinio parengimo Vilniaus apygarda likviduota Vilniaus apygardos valdybos 1939-09-26 nutarimu.[2]

 

Sudarytojo veiklos sritis

 

Geležinkelių karinio parengimo organizacijos nariais galėjo būti visi geležinkelio darbuotojai.

Organizacijos tikslai buvo ruošti geležinkelių darbuotojus veikti karo sąlygomis, ugdyti narių pilietiškumą, lavinti juos fiziškai, kelti kultūros lygį, skatinti narių moralinę ir materialinę tarpusavio pagalbą. [3]

Vilniaus apygarda organizavo sporto varžybas, pratybas, paskaitas, šventes, ekskursijas, steigė bibliotekas, orkestrus, chorus, sporto, turizmo klubus ir sekcijas, savišalpos kasas ir kt.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

TSRS ypatingasis archyvas 1962-12-22 perdavė Lietuvos TSR centriniam valstybiniam archyvui Geležinkelių karinio parengimo Vilniaus apygardos 14 bylų su apyrašu. Bylos ir apyrašas 1963-01-12 buvo įrašyti į apskaitos dokumentus, fondui suteiktas Nr. 1670.

Iš viso fonde Nr. 1670 yra 1 apyrašas, 14 apskaitos vienetų. Dokumentų chronologinės ribos 1931–1938 m. Dokumentai lenkų kalba.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti apygardos valdybos įsakymai; susirašinėjimo židinių steigimo, instruktorių skyrimo, karinio mokymo, nario mokesčio mokėjimo klausimais dokumentai; židinių ir jų valdybų narių sąrašai; leidinio „Geležinkelių karinis parengimas“ („Kolejowe Przysposobienie Wojskowe“) numeris.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal dokumentų rūšis ir chronologiją.

Iš viso fondo Nr. 1670 apyraše Nr. 1 įrašyta 14 apskaitos vienetų. Dokumentų chronologinės ribos 1931–1938 m. Dokumentai lenkų kalba. Dokumentų sukūrimo būdai - mašinraštis, rankraštis. Yra blunkančių dokumentų.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji archyvistė   Danuta Bruzgul[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. 53, ap. 23, b. 2372; F. 401, ap. 2, b. 388, l. 1.
[2] LCVA. F. 386, ap. 1, b. 1135, l. 14.
[3] Statut Stowarzyszenia Kolejowe Przysposobienie Wojskowe, Warszawa, 1936.
 
 
 
Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-18 08:58