O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo 1672 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

PILDOMOJO LIETUVIŲ KOMITETO NUKENTĖJUSIEMS NUO KARO ŠELPTI FONDĄ NR. 1672

2006-03-03 Nr. SA –

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Pildomasis lietuvių komitetas nukentėjusiems nuo karo šelpti (Comité exécutif Lituanien de secours aux victimes de la guerre) (1917-02-28—1919 m.)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Komitetas įsteigtas 1917-02-28 Lozanoje, lietuvių veikėjams ir dvasininkams gavus popiežiaus Benedikto XV leidimą viso pasaulio katalikiškose bažnyčiose organizuoti Lietuvių dieną – rinkliavą nuo karo nukentėjusiai Lietuvai šelpti[1]. Įstatai registruoti Šveicarijoje.

Komitetą sudarė prezidentas, viceprezidentas, iždininkas, generalinis sekretorius ir steigiamojo susirinkimo išrinkti nariai[2].

Komitetas likviduotas 1919 m. pabaigoje [3]. Tiksli likvidavimo data nenustatyta. Komiteto bylos ir turtas 1921-07-29 buvo perduoti Lietuvos pasiuntinybei Šveicarijoje[4].

 

Sudarytojo veiklos sritis

 

Komiteto tikslas buvo organizuoti Lietuvių dieną - rinkliavą viso pasaulio katalikiškose bažnyčiose nuo karo nukentėjusiai Lietuvai šelpti. Komiteto nariai rašė atsišaukimus katalikų vyskupams, važinėjo po Europą organizuodami vietos komitetus, kviesdami paremti Lietuvą, rūpinosi pinigų ir kitos labdaros persiuntimu, organizavo tremtinių grįžimą, informavo pasaulio visuomenę apie vokiečių okupacinę politiką Lietuvoje, bendradarbiavo su kitomis lietuvių organizacijomis Šveicarijoje.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Kauno filialas 1969-05-15 perdavė Lietuvos TSR centriniam valstybiniam archyvui Pildomojo lietuvių komiteto nukentėjusiems nuo karo šelpti fondo 21 bylą, įrašytą į apyrašą Nr. 1. Papildomai 1984-04-03 perdavė 8 bylas, kurios buvo įrašytos į apyrašą Nr. 1.

Iš viso fonde Nr. 1672 yra 1 apyrašas, 29 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1917–1919 m. Dokumentai prancūzų, lotynų, vokiečių, lietuvių, rusų, anglų kalbomis.

Pildomojo lietuvių komiteto nukentėjusiems nuo karo šelpti Lietuvoje veiklos dokumentų yra Užsienio reikalų ministerijos fonde.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti susirašinėjimo su užsienio valstybių valdžios atstovais, dvasininkais, draugijomis bei privačiais asmenimis aukų rinkimo, vokiečių politikos Lietuvoje klausimais dokumentai; Prezidento A. Smetonos padėka popiežiui už suteiktą pagalbą; užsienio bankų sąskaitos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 29 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1917–1919 m. Dokumentai prancūzų, lotynų, vokiečių, lietuvių, rusų, anglų  kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdas – rankraštis, mašinraštis.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyresnioji archyvistė Inga Klypšienė[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. 383, ap. 5, b. 56, l. 100.

[2] LCVA, F. 383, ap. 4, b. 3, l. 70.

[3] LCVA, F. 383, ap. 5, b. 56, l. 106.

[4] LCVA, F. 383, ap. 7, b. 172, l. 43.

  
 
 
Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-18 08:59