O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo 1679 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

LIETUVIŲ KATALIKŲ JAUNIMO „PAVASARIO“ VYRŲ IR MERGAIČIŲ SĄJUNGŲ FEDERACIJOS PANEVĖŽIO REGIONO FONDĄ NR. 1679

2008-01-       Nr. SA -

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Lietuvių katalikų jaunimo „Pavasario“ sąjungos Panevėžio regionas ([1926 m.]–1937-06-29)

Lietuvių katalikų jaunimo „Pavasario“ vyrų ir mergaičių sąjungų federacijos Panevėžio regionas (1937-06-30–1940-07-09)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Lietuvių katalikų jaunimo „Pavasario“ sąjunga 1919–1926 m. provincijose steigė sąjungos kuopas, kurios galėjo sudaryti rajono centrą. 1926–1940 m. vyskupijose steigė sąjungos regionus, apylinkėse – sąjungos rajonus, parapijose – kuopas.[1]

Tiksli data, kada įsteigtas Lietuvių katalikų jaunimo „Pavasario“ sąjungos Panevėžio regionas, nenustatyta. Lietuvių katalikų jaunimo „Pavasario“ sąjungos Panevėžio regionas 1926 m. jau veikė.

Sąjungai pakeitus pavadinimą, regionas 1937-06-30 pavadintas „Lietuvių katalikų jaunimo „Pavasario“ vyrų ir mergaičių sąjungų federacijos Panevėžio regionas.“ Regioną valdė valdyba, taryba, revizijos komisija.

Vidaus reikalų ministro 1940-07-09 nutarimu Lietuvių katalikų jaunimo „Pavasario“ vyrų ir mergaičių sąjungų federacija su visais padaliniais uždaryta.[2]

 

Sudarytojo veiklos sritis

 

Lietuvių katalikų jaunimo „Pavasario“ vyrų ir mergaičių sąjungų federacijos Panevėžio regionas savo veikloje vadovavosi federacijos įstatais, vadovavo rajonų veiklai regiono ribose.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo apskaitos dokumentuose Lietuvių katalikų jaunimo „Pavasario“ vyrų ir mergaičių sąjungų federacijos Panevėžio regiono fondo dokumentai įrašyti 1956 m. Dokumentų perdavimo akto nėra.

1956-03-30 sudarytas apyrašas Nr. 1, į kurį įrašyti 127 apskaitos vienetai.

1974 m. papildomai įrašytas 1 apskaitos vienetas.

Iš viso fonde Nr. 1679 yra 1 apyrašas, 128 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1920–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti Panevėžio regiono ir rajono centro valdybų aplinkraščiai, biuleteniai veiklos klausimais, regiono, rajonų, kuopų narių susirinkimų protokolai, Panevėžio rajono veiklos planai, susirašinėjimo veiklos klausimais dokumentai, pranešimai kuopų valdybų narių sudėties klausimais, kuopų veiklos žinios, narių sąrašai, finansų dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 128 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1920–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas – rankraštis, mašinraštis.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Karolina Kazakevičiūtė[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau - LCVA). F. 402, ap. 4, b. 47, 1. 7, 58.
[2] LCVA. F. 402, ap. 5, b. 116, l. 12, 113.
 
 
 
Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-18 09:00