O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo 1727 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

CENTRALINIO KOMITETO ,,LITUANIA“ NUKENTĖJUSIEMS NUO KARO ŠELPTI LIETUVOJE FONDĄ NR. 1727

2006-02-07 Nr. SA –

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Lietuviams belaisviams šelpti komitetas ,,Lituania“ (,,Lituania“ Comité de secours pour les prisonniers de guerre Lithuaniens) (1915-11-07–1916-12-14)

Centralinis komitetas ,,Lituania“ nukentėjusiems nuo karo šelpti Lietuvoje (,,Lituania“ Comité Central de secours aux victimes de la guerre en Lituanie) (1916-12-15–1919 m. lapkritis)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Lietuviams belaisviams šelpti komitetas ,,Lituania“ (toliau - komitetas) įsteigtas 1915-11-07 Friburge[1].

Nuo 1916-12-15 komitetas praplėtė savo veiklą ir pasivadino Centraliniu komitetu ,,Lituania“ nukentėjusiems nuo karo šelpti Lietuvoje[2]Įstatai registruoti Šveicarijoje.

Komitetą valdė generalinė asamblėja (visuotinis narių susirinkimas), vykdomasis komitetas ir revizijos komisija[3]. Komitetas turėjo skyrių Barselonoje, atskirus komitetus karo belaisvių stovyklose Vokietijoje ir Austrijoje.

Komitetas 1917-12-20 persikėlė į Lozaną[4].

Belaisviams sugrįžus iš karo belaisvių stovyklų, komitetas 1919 m. lapkričio mėn. buvo likviduotas. Tiksli likvidavimo data nenustatyta. Likvidavimo darbai užsitęsė iki 1920 m. kovo mėn.[5] Komiteto bylos ir turtas 1921-07-29 buvo perduoti Lietuvos pasiuntinybei Šveicarijoje[6].

 

Sudarytojo veiklos sritis

 

Komitetas rūpinosi karo belaisvių stovyklose Austrijoje ir Vokietijoje buvusių lietuvių padėtimi, dalino labdarą, organizavo belaisvių lietuvių vaikų ir suaugusių mokyklas, kvietė kunigus iš Lietuvos, belaisvius aprūpino lietuviška literatūra, organizavo laiškų ir siuntinių persiuntimą, bendradarbiavo su Raudonuoju Kryžiumi.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Kauno filialas 1969-05-15 perdavė Lietuvos TSR centriniam valstybiniam archyvui 63 Centralinio komiteto ,,Lituania“ nukentėjusiems nuo karo šelpti Lietuvoje fondo bylas, įrašytas į apyrašą Nr. 1.

Iš viso fonde Nr. 1727 yra 1 apyrašas, 63 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1915–1919 m. Dokumentai prancūzų, vokiečių, lietuvių, rusų, anglų kalbomis.

Centralinio komiteto ,,Lituania“ nukentėjusiems nuo karo šelpti Lietuvoje veiklos dokumentų yra Užsienio reikalų ministerijos fonde.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti susirašinėjimo belaisvių lietuvių, buvusių Vokietijos karo belaisvių stovyklose, dingusių asmenų, aukų rinkimo ir kitais klausimais dokumentai; belaisvių sąrašai; prašymai siųsti maisto produktus; žinios apie siųstus siuntinius.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 63 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1915–1919 m. Dokumentai prancūzų, vokiečių, lietuvių, rusų, anglų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyresnioji archyvistė Inga Klypšienė

 [1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. 383, ap. 5, b. 53, l. 2

[2] LCVA. F. 383, ap. 5, b. 53, l. 2.

[3] LCVA. F. 383, ap. 4, b. 14, l. 186.

[4] LCVA. F. 383, ap. 4, b. 3a, l. 199.

[5] LCVA. F. 383, ap. 5, b. 53, l. 3, 10.

[6] LCVA. F. 383, ap. 7, b. 172, l. 43.

  
 
 
Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-18 09:02