O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo 1732 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ DRAUGIJOS VILNIAUS MOKYKLŲ APYGARDOS KURATORIJOS RATELIO NR. 4 FONDĄ NR. 1732

2008-01-        Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Valstybės tarnautojų draugijos Vilniaus mokyklų apygardos kuratorijos ratelis Nr. 4 (Koło Nr. 4 Stowarzyszenia Urzędników Państwowych Kuratorjum Okręgu Szkolnego Wileńskiego) (1922-12-15–1930 m.)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Valstybės tarnautojų draugijos Vilniaus mokyklų apygardos kuratorijos ratelio organizacinis susirinkimas įvyko 1922-12-15.[1] Lenkijos Respublikos Valstybės tarnautojų draugijos Vilniaus skyriaus valdyba 1922-12-19 legalizavo ratelį Nr. 4. Ratelis veikė vadovaudamasis ratelio reglamentu, jam vadovavo komitetas, išrinktas visuotinio narių susirinkimo.[2]

Ratelis buvo Lenkijos Respublikos Valstybės tarnautojų draugijos Vilniaus skyriaus, nuo 1925 m. – Valstybės tarnautojų draugijos Vilniaus apygardos, nuo 1926-06-30 – Valstybės tarnautojų draugijos Vilniaus skyriaus, nuo 1928-11-27 – Lenkijos Respublikos valstybės tarnautojų draugijos padalinys.

1930 m. visi Valstybės tarnautojų draugijos Vilniuje veikę rateliai buvo likviduoti, jų vietoje 1930-12-14 įsteigtas vienas naujas ratelis Vilniuje,[3] dokumentuose vadintas Valstybės tarnautojų draugijos rateliu Vilniuje, Valstybės tarnautojų draugija Vilniuje.

 

Sudarytojo veiklos sritis

 

Valstybės tarnautojų draugijos Vilniaus mokyklų apygardos kuratorijos ratelio Nr. 4 nariais galėjo būti visi Vilniaus mokyklų apygardos įstaigų valstybės tarnautojai. Draugija rūpinosi tarnautojų profesinės kvalifikacijos kėlimu, gynė narių ekonominius ir profesinius interesus, organizavo narių savišalpą.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti, dokumentų perėmimo akto nėra.

1964 m. rasti neaprašyti Valstybės tarnautojų draugijos Vilniaus mokyklų apygardos kuratorijos būrelio Nr. 4 dokumentai: 25 saugojimo vienetai ir 2 kg pabirų.

1965-07-09 sudarytas Valstybės tarnautojų draugijos Vilniaus mokyklų apygardos kuratorijos būrelio Nr. 4 fondo Nr. 1732 apyrašas Nr. 1, į kurį įrašyti 54 apskaitos vienetai.

Iš viso fonde Nr. 1732 yra 1 apyrašas, 54 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1922–1935 m. Dokumentai lenkų kalba.

Fonde yra Valstybės tarnautojų draugijos ratelio Vilniuje 1931–1935 m. veiklos dokumentų.

Valstybės tarnautojų draugijos Vilniaus mokyklų apygardos kuratorijos ratelio Nr. 4 veiklos bylų yra Vilniaus krašto organizacijų ir bendrovių fonde Nr. 1269.

Yra dokumentų, prie kurių priėjimas ribojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Veiklos ir asmens bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti vadovaujančių organizacijų tvarkomieji dokumentai, Valstybės tarnautojų draugijos Varšuvoje įstatai, Valstybės tarnautojų draugijos Vilniaus mokyklų apygardos kuratorijos ratelio reglamentas, organizacinio, narių visuotinių susirinkimų protokolai, Valstybės tarnautojų draugijos Vilniaus skyriaus valdybos, ratelio Nr. 4 komiteto posėdžių protokolai, pranešimai apie rengiamus visuotinius susirinkimus, renginius, susirašinėjimo namų tarnautojams statybos, žemės statyboms skyrimo, kredito prekėms įsigyti suteikimo ir kitais klausimais dokumentai, prašymai priimti į draugiją (ratelį), atleisti nuo pareigų, suteikti paskolą, sutartys su firmomis dėl kredito suteikimo ratelio nariams prekėms įgyti, gavusiųjų paskolas, kandidatų sklypams įsigyti, mokėjusiųjų nario mokesčius sąrašai, finansų ataskaitos, įgaliojimai atskaičiuoti pinigus skoloms padengti ir kiti dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, metų ribose – pagal dokumentų svarbumą.

Iš viso fondo Nr. 1732 apyraše Nr. 1 įrašyti 54 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1922–1935 m. Dokumentai lenkų kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, spaudinys. Yra blunkančių dokumentų.

Yra dokumentų, prie kurių priėjimas ribojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Elena Vydrina[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. 1732, ap. 1, b. 3.
[2] LCVA. F. 1732, ap. 1, b. 2.
[3] LCVA. F. 53, ap. 23, b. 1756, l. 6.
 
 
 
Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-18 09:04