O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo 1782 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

LIETUVOS MATININKŲ IR KULTŪRTECHNIKŲ SĄJUNGOS FONDĄ NR. 1782

2006-10-       Nr. SA -

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Lietuvos matininkų profesinė sąjunga (1920-01-27–1928-11-14)

Lietuvos matininkų ir kultūrtechnikų sąjunga (1928-11-15–1940-10-02)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Lietuvos matininkų profesinės sąjungos įstatai 1920-01-27 įregistruoti Kauno miesto ir apskrities viršininko įstaigoje, rejestro Nr. 18. Sąjungą valdė visuotinis narių susirinkimas, valdyba ir revizijos komisija.

Sąjunga 1928-05-30 pakeitė įstatus ir persiregistravo, rejestro Nr. 1080.

1928 m. gegužės mėn. sąjungos valdybos būstinė iš Kauno perkelta į Panevėžį. Sąjunga 1928-11-15 pakeitė įstatus, pavadinimą ir persiregistravo Panevėžio miesto ir apskrities viršininko įstaigoje, rejestro Nr. 93. Sąjunga pavadinta „Lietuvos matininkų ir kultūrtechnikų sąjunga“.[1]

Sąjunga 1936-06-18 perregistruota ir į Vidaus reikalų ministerijos Draugijų registrą įrašyta Nr. 126.

Vidaus reikalų ministro 1940-07-03 nutarimu sąjungai leista veikti toliau.

LTSR Liaudies Komisarų Tarybos 1940-10-02 nutarimu sąjunga uždaryta.[2]

 

Sudarytojo veiklos sritis

 

Lietuvos matininkų profesinės sąjungos, Lietuvos matininkų ir kultūrtechnikų sąjungos nariais galėjo būti visi Lietuvos piliečiai, baigę matavimo, geodezijos arba kultūrtechnikos mokslus, arba asmenys, turintys šios srities žinių ir dirbę matininkais arba kultūrtechnikais žemės tvarkymo ir matavimo įstaigose.

Sąjungos tikslas buvo vienyti Lietuvos matininkus ir kultūrtechnikus, remti narius. Sąjunga rengė koncertus, vakarus ir ekskursijas, leido knygas ir periodinius leidinius, steigė bibliotekas, skaityklas, sekcijas, turėjo savišalpos kasą ir klubą, bendradarbiavo su užsienio organizacijomis.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

LTSR centrinio valstybinio archyvo Kauno filialas 1973-06-27 perdavė archyvui 82 Lietuvos matininkų ir kultūrtechnikų sąjungos bylas, įrašytas apyrašuose Nr. 1 ir Nr. 2.

Iš viso fonde Nr. 1782 yra 2 apyrašai, 82 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1918–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba.

Sąjungos dokumentų yra fonde Nr. 1157.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti Žemės tvarkymo ir matavimo departamento aplinkraščiai, sąjungos įstatai, steigiamojo, visuotinių narių susirinkimų, valdybos ir matininkų kursų mokytojų tarybos posėdžių, konferencijų protokolai; susirašinėjimo su Žemės ūkio ministerija, užsienio organizacijomis veiklos klausimais dokumentai; statistinės žinios apie sąjungos veiklą, turto perdavimo priėmimo aktai, valdybos narių ir sąjungos narių sąrašai, finansų dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, o metų ribose - pagal svarbumą.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyta 50 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1918–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašyti sąjungos narių, matininkų kursų mokinių sąrašai; žinios apie matininkų kursų mokytojus; kursų tarnautojų algų, moksleivių stipendijų išmokėjimo lapai, finansų dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 2 įrašyti 32 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1939 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyresnioji archyvistė   Audronė Bakanaitė[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F.402, ap. 4, b. 74, t. 2, l. 1 – 69.
[2] LCVA. F. 402, ap. 5, b. 144, l. 1 – 23.
 
 
 
Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-18 09:07