O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo 276 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

VILNIAUS-NAUGARDUKO AMATŲ INSTITUTO PRIVAČIOS VYRŲ IR MOTERŲ AMATŲ IR BENDROJO LAVINIMO MOKYKLOS VILNIUJE TĖVŲ KOMITETO DRAUGIJOS FONDĄ NR. 276

2006-05-     Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Vilniaus-Naugarduko amatų instituto privačios vyrų ir moterų amatų ir bendrojo lavinimo mokyklos Vilniuje tėvų komiteto draugija (Stowarzyszenie „Komitet Rodzicielski przy Prywatnej Szkole Dokształcającej Zawodowej Męskiej i Żeńskiej Wileńsko-Nowogródzkiego Instytutu Rzemieślniczego w Wilnie”) (1938-02-07–1940-04-17)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Vilniaus-Naugarduko amatų instituto privačios vyrų ir moterų amatų ir bendrojo lavinimo mokyklos Vilniuje tėvų komiteto draugija 1938-02-07 įregistruota Vilniaus vaivadijos valdybos Draugijų ir sąjungų registre (reg. Nr. 2143). Draugija veikė Vilniaus mieste.[1]

Organizaciją valdė visuotinis narių susirinkimas, taryba, valdyba, revizijos komisija, klasių tėvų susirinkimai.

Vilniaus miesto ir apskrities viršininkas 1940-04-17 draugiją uždarė.[2]

 

Sudarytojo veiklos sritis

 

Draugijos nariais galėjo būti visi besimokančiųjų Vilniaus-Naugarduko amatų instituto privačioje vyrų ir moterų amatų ir bendrojo lavinimo mokykloje vaikų tėvai, globėjai, mokyklos auklėtojai bei kiti asmenys, priimti komiteto valdybos ir mokantys mokesčius.

Organizacijos tikslas buvo teikti moksleiviams moralinę ir materialinę pagalbą, rūpintis jų fiziniu lavinimu mokykloje ir už jos ribų.

Draugija teikė materialinę paramą nepasiturinčių draugijos narių vaikams, rūpinosi papildomu vaikų maitinimu, pirko drabužius ir avalynę, mokyklos reikmenis, organizavo stovyklas ir kt.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Vilniaus-Naugarduko amatų instituto privačios vyrų ir moterų amatų ir bendrojo lavinimo mokyklos Vilniuje tėvų komiteto draugijos fondo dokumentų perdavimo archyvui data nenustatyta, dokumentų perėmimo akto fondo byloje nėra.

1952 m. sudarytas apyrašas Nr. 1, į kurį įrašyti 5 apskaitos vienetai.

Iš viso fonde Nr. 276 yra 1 apyrašas, 5 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1937–1939 m. Dokumentai lenkų ir lietuvių kalbomis.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti draugijos įstatai, organizacinio susirinkimo protokolas, susirašinėjimo pašalpų, nemokamų autobusų bilietų skyrimo, kuro mokyklai įgijimo ir kt. klausimais dokumentai, draugijos narių ir jų vaikų prašymai atleisti nuo mokesčių, aprūpinti rūbais ir avalyne, skirti nemokamą maitinimą mokykloje ir kt., biudžeto projektai, draugijos veiklos ir finansų ataskaitos, buhalterijos dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso fondo Nr. 276 apyraše Nr. 1 įrašyti 5 apskaitos vienetai. Dokumentai 1937–1939 m. Dokumentai lenkų ir lietuvių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdas – rankraštis, mašinraštis.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji archyvistė   Elžbieta Šimelevičienė[1] LCVA. F. 276, ap. 1, b. 5.
[2] LCVA. F. 401, ap. 2, b. 459.
  
 
 
Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-14 11:22