O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo 278 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

VIEŠŲJŲ PRADŽIOS MOKYKLŲ STATYBOS RĖMIMO DRAUGIJOS VILNIAUS APYGARDOS KOMITETO FONDĄ NR. 278

2006-03-      Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Viešųjų pradžios mokyklų statybos rėmimo draugijos Vilniaus apygardos komitetas (Towarzystwo Popierania Budowy Publicznych Szkół Powszechnych, Komitet Okręgowy w Wilnie) (1933 m. gruodžio mėn.–1940-07-16)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Viešųjų pradžios mokyklų statybos rėmimo draugijos Vilniaus apygardos komitetas pradėjo veiklą 1933 m. gruodžio mėn.

Komitetas veikė vadovaudamasis Viešųjų pradžios mokyklų statybos rėmimo draugijos įstatais, jo veiklą prižiūrėjo vyriausioji valdyba Varšuvoje. Komitetą valdė visuotinis narių susirinkimas, valdyba ir revizijos komisija; jis veikė Vilniaus mokyklų apygardos teritorijoje.

Remiantis 1934-11-13 Ministrų Tarybos potvarkiu Viešųjų pradžios mokyklų statybos rėmimo draugijai suteiktas aukščiausiojo naudingumo statusas.

Vilniaus miesto ir apskrities viršininkas 1940-07-16 nutarimu draugiją uždarė.[1]

 

Sudarytojo veiklos sritis

 

Viešųjų pradžios mokyklų statybos rėmimo draugijos Vilniaus apygardos komiteto nariais galėjo būti visi fiziniai ir juridiniai asmenys.

Organizacijos tikslas buvo prisidėti prie viešųjų pradžios mokyklų statybos finansavimo ir mokyklų aprūpinimo.

Draugija rinko lėšas mokyklų statybų finansavimui, organizavo renginius, platino specialiai pažymėtus ženkliukus, lipdukus. Iš sukauptų lėšų skyrė pašalpas ir teikė ilgalaikes beprocentes paskolas valsčių, kuriuose buvo statomos naujos mokyklos, savivaldybėms.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Viešųjų pradžios mokyklų statybos rėmimo draugijos Vilniaus apygardos komiteto dokumentų perdavimo Lietuvos TSR centriniam valstybiniam archyvui data nenustatyta, dokumentų perėmimo akto fondo byloje nėra. 1949 m. į apskaitos dokumentus įrašyta 260 bylų, 1951 m. – 668 bylų.

1951 m. sudarytas apyrašas Nr. 1, į kurį įrašyti 928 apskaitos vienetai, 1966 m. papildomai įrašyti 3 apskaitos vienetai.

Iš viso fonde Nr. 278 yra 1 apyrašas, 931 apskaitos vienetas. Dokumentų chronologinės ribos 1931–1939 m. Dokumentai lenkų kalba.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti Lenkijos Respublikos tikybų ir viešojo švietimo ministerijos, Vilniaus mokyklų apygardos kuratoriaus bei Viešųjų pradžios mokyklų statybos rėmimo draugijos vyriausiosios valdybos Varšuvoje tvarkomieji dokumentai; Viešųjų pradžios mokyklų statybos rėmimo draugijos įstatai; Vilniaus apygardos komiteto visuotinių narių susirinkimų, valdybos ir revizijos komisijos posėdžių protokolai, komiteto veiklos ataskaitos; susirašinėjimo paskolų mokyklų statybai teikimo, naujų mokyklų aprūpinimo mokymo priemonėmis, „Pradžios mokyklų savaičių“ organizavimo ir kt. klausimais dokumentai; mokyklų pastatų projektai, finansų ir kt. dokumentai; Viešųjų pradžios mokyklų statybos rėmimo draugijos Vilniaus apygardos komiteto skyrių veiklos dokumentai.

Iš viso fondo Nr. 278 apyraše Nr. 1 įrašytas 931 apskaitos vienetas. Dokumentai 1931–1939 m. Dokumentai lenkų kalba. Dokumentų sukūrimo būdas – rankraštis, mašinraštis.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji archyvistė   Elžbieta Šimelevičienė

 


[1] LCVA. F. 278, ap. 1, b. 22, 692; F. 401, ap. 2, b. 180.
 
 
 
Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-14 13:14