O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo 285 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

EUSTACHIJAUS IR EMILIJOS VRUBLEVSKIŲ MOKSLINĖS PARAMOS DRAUGIJOS IR VRUBLEVSKIŲ BIBLIOTEKOS VILNIUJE BIČIULIŲ DRAUGIJOS FONDĄ NR. 285

2006-05-     Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJUS

 

Sudarytojų pavadinimų pasikeitimai

 

1. Eustachijaus ir Emilijos Vrublevskių biblioteka (Biblioteka imienia Eustachego i Emilii Wróblewskich) (1912-10-25–1919-12-02)

Vrublevskių bibliotekos Vilniuje draugija (Towarzystwo Biblioteki im. Wróblewskich w Wilnie) (1919-12-03–1920-12-28)

Eustachijaus ir Emilijos Vrublevskių biblioteka Vilniuje (Biblioteka imienia Eustachego i Emilii Wróblewskich w Wilnie) (1920-12-29–1922-08-18)

Eustachijaus ir Emilijos Vrublevskių mokslinės paramos draugija (Towarzystwo Pomocy Naukowej imienia Eustachego i Emilii Wróblewskich) (1922-08-19–1940-04-26)

2. Vrublevskių bibliotekos Vilniuje bičiulių draugija (Towarzystwo Przyjaciół Biblioteki im. Wróblewskich w Wilnie) (1937-01-12–1940-04-26)

 

Sudarytojų įsteigimas, pavaldumas

 

1. Draugija, pavadinta „Eustachijaus ir Emilijos Vrublevskių biblioteka“, 1912-10-25 įrašyta į Vilniaus gubernijos draugijų registrą, eil. Nr. 20. Vienas iš draugijos steigėjų buvo advokatas Tadas Vrublevskis. Draugiją valdė komitetas ir visuotinis narių susirinkimas.

1919-12-03 organizacija buvo įtraukta į Vilniaus apygardos viršininko draugijų ir sąjungų registrą, eil. Nr. 130. Ji vadinosi Vrublevskių bibliotekos Vilniuje draugija.[1]

1920-12-29 draugija įregistruota Vidurio Lietuvos Laikinosios Valdymo Komisijos vidaus reikalų departamento I registre, eil. Nr. 38. Registre nurodytas draugijos pavadinimas: Eustachijaus ir Emilijos Vrublevskių biblioteka Vilniuje.[2]

1922 m. organizacija pertvarkyta į Eustachijaus ir Emilijos Vrublevskių mokslinės paramos draugiją ir 1922-08-19 įregistruota Vyriausybės delegato Vilniaus žemei įstaigos Vilniuje I registre, eil. Nr. 64.[3] Draugiją valdė komitetas, vykdęs valdybos funkcijas; ji veikė Vilniaus mieste. Dokumentuose draugija taip pat vadinama Eustachijaus ir Emilijos Vrublevskių mokslinės paramos draugija Vilniuje.

2. Vrublevskių bibliotekos Vilniuje bičiulių draugija 1937-01-12 įregistruota Vilniaus vaivadijos valdybos Draugijų ir sąjungų registre, eil. Nr. 1992. Draugiją valdė visuotinis narių susirinkimas, valdyba, revizijos komisija ir garbės teismas; ji veikė Lenkijos Respublikoje.

Vilniaus miesto ir apskrities viršininkas 1940-04-26 draugijas uždarė.[4]

 

Sudarytojų veiklos sritis

 

1. Draugijos „Eustachijaus ir Emilijos Vrublevskių biblioteka“ nariais galėjo būti abiejų lyčių visų tikėjimų asmenys. Pirmuosius draugijos narius rinko steigėjai, vėliau narius rinko visuotinis narių susirinkimas.

Eustachijaus ir Emilijos Vrublevskių mokslinės paramos draugijos nariais galėjo būti draugijos komiteto nariai, jų pavaduotojai bei kiti asmenys, komiteto išrinkti garbės nariais.

Organizacijos tikslas – įkurti Vilniaus mieste biblioteką, sukaupti joje žemėlapių, raižinių, senovinių rankraščių, paveikslų, antspaudų ir spaudinių kolekcijas, kuriomis galėtų naudotis visų tikėjimų ir tautybių mokslininkai bei besimokantys asmenys.

Draugija rūpinosi T. Vrublevskio sukauptais bibliotekos rinkiniais (knygų ir meno kūrinių kolekcijomis), papildė jas naujais kūriniais, leido mokslinius darbus. 1926 m. perdavusi biblioteką Lenkijos Respublikos tikybų ir viešojo švietimo ministerijai, draugija toliau rūpinosi bibliotekos fondų papildymu.

2. Vrublevskių bibliotekos Vilniuje bičiulių draugijos nariais galėjo būti pilnamečiai visų tikėjimų ir tautybių asmenys.

Draugijos tikslas buvo teikti mokslinę ir finansinę paramą Vrublevskių bibliotekai, rūpintis jos plėtra.

Draugija skelbė visuomenei apie Vrublevskių bibliotekos reikšmę, rūpinosi jos finansavimu. Iš privačių bei juridinių asmenų gautas lėšas skyrė bibliotekos darbuotojų atlygiui ir kolekcijų papildymui, įgijo ir perdavė bibliotekai vertingų kūrinių (rankraščių, nuotraukų, albumų ir kt.), rengė paskaitas, parodas ir kt. renginius.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Eustachijaus ir Emilijos Vrublevskių mokslinės paramos draugijos ir Vrublevskių bibliotekos Vilniuje bičiulių draugijos fondo dokumentų perdavimo archyvui data nenustatyta, dokumentų perėmimo akto fondo byloje nėra. 1949 m. į apskaitos dokumentus buvo įrašyta 11 neaprašytų saugojimo vienetų.

1951 m. į apskaitos dokumentus įrašytas apyrašas Nr. 1, 18 apskaitos vienetų.

1978 m. sudarytas naujas apyrašas Nr. 1, į kurį įrašyta 18 apskaitos vienetų.

Iš viso fonde Nr. 285 yra 1 apyrašas, 18 apskaitos vienetų. Dokumentų chronologinės ribos 1922–1939 m. Dokumentai lenkų ir vokiečių kalbomis.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti:

Eustachijaus ir Emilijos Vrublevskių mokslinės paramos draugijos įstatai, draugijos komiteto posėdžių ir susirinkimų protokolai, susirašinėjimo dalyvavimo III bibliotekininkų suvažiavime, bendradarbiavimo su Rytų Europos mokslinio tyrimo institutu, vertingų kūrinių įsigijimo, draugijos pastato pardavimo valstybei archyvui įrengti ir kt. klausimais dokumentai, buhalterijos dokumentai, narių sąrašai, Vrublevskių bibliotekos veiklos ataskaita;

Vrublevskių bibliotekos Vilniuje bičiulių draugijos įstatai, draugijos valdybos, organizacinio ir visuotinių narių susirinkimų posėdžių protokolai, draugijos veiklos ir finansų ataskaitos, buhalterijos dokumentai, narių sąrašai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal fondo sudarytojus ir pagal chronologiją.

Iš viso fondo Nr. 285 apyraše Nr. 1 įrašyta 18 apskaitos vienetų. Dokumentai 1922–1939 m. Dokumentai lenkų ir vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdas – rankraštis, mašinraštis.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji archyvistė   Elžbieta Šimelevičienė[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. 13, ap. 1, b. 80, l. 12.
[2] LCVA. F. 23, ap. 1, b. 63, l. 4.
[3] LCVA. F. 285, ap. 1, b. 1.
[4] LCVA. F. 401, ap. 2, b. 183.
  
 
 
Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-14 10:49