O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo 288 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

VILNIAUS NEPRIKLAUSOMŲ DAILININKŲ IR VILNIAUS VAIZDUOJAMOJO MENO KULTŪROS PLATINIMO DRAUGIJŲ FONDĄ NR. 288

2006-05-         Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJUS

 

Sudarytojų pavadinimų pasikeitimai

 

1. Vilniaus nepriklausomų tapytojų draugija (Wileńskie Towarzystwo Niezależnych Artystów Malarzy) (1930-10-07–1932-07-06)

Vilniaus nepriklausomų dailininkų draugija (Wileńskie Towarzystwo Niezależnych Artystów Sztuk Plastycznych) (1932-07-07–1940-04-26)

2. Vilniaus vaizduojamojo meno kultūros platinimo draugija (Wileńskie Towarzystwo Szerzenia Kultury Sztuk Plastycznych) (1937-04-07–1940-04-26)

 

Sudarytojų įsteigimas, pavaldumas

 

1. 1930-10-07 Vilniaus vaivadijos valdybos Draugijų ir sąjungų registre (reg. Nr. 1239) įregistruota Vilniaus nepriklausomų tapytojų draugija; ji veikė Vilniaus vaivadijoje.

1932 m. draugija pertvarkyta į Vilniaus nepriklausomų dailininkų draugiją. Vilniaus vaivadijos valdybos Draugijų ir sąjungų registre organizacija įregistruota 1932-07-07 (reg. Nr. 1604). Draugija veikė Lenkijos Respublikoje.

Draugiją valdė visuotinis narių susirinkimas, valdyba ir revizijos komisija.

Vilniaus miesto ir apskrities viršininkas 1940-04-26 draugiją uždarė.[1]

2. Vilniaus vaizduojamojo meno kultūros platinimo draugija 1937-04-07 įregistruota Vilniaus vaivadijos valdybos Draugijų ir sąjungų registre (reg. Nr. 2020). Draugiją valdė visuotinis narių susirinkimas, valdyba, revizijos komisija ir trečiųjų teismas; ji veikė Vilniaus, Naugarduko, Balstogės ir Polesės vaivadijose.

Vilniaus miesto ir apskrities viršininkas 1940-04-26 draugiją uždarė.[2]

 

Sudarytojų veiklos sritis

 

1. Vilniaus nepriklausomų tapytojų draugijos tikraisiais nariais galėjo būti visi profesionalūs menininkai; Vilniaus nepriklausomų dailininkų draugijos tikraisiais nariais – visi menininkai (artyści).

Organizacijos tikslas buvo rengti vaizduojamosios dailės kūrinių parodas, burti draugijos narius meno aplinkoje, teikti jiems moralinę ir materialinę pagalbą.

Draugija rengė paveikslų ir skulptūrų parodas Lenkijoje ir užsienyje, rūpinosi narių kūrinių katalogo rengimu, organizavo paskaitas ir kt. renginius.

2. Vilniaus vaizduojamojo meno kultūros platinimo draugijos tikraisiais nariais galėjo būti visi dailininkai, surengę savo darbų parodas šalyje arba užsienyje, bei visi Lenkijos Respublikos piliečiai – meno mylėtojai.

Draugijos tikslas buvo vienyti dailininkus ir meno mylėtojus, skatinti dailininkų kūrybą ir propaguoti vaizduojamąjį meną. Draugija rūpinosi meno plėtra Vilniaus mieste ir provincijoje, parodų paviljono atidarymu Vilniuje, organizavo parodas, rengė paskaitas ir kt. renginius.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Draugijų dokumentų perdavimo archyvui data nenustatyta, dokumentų perėmimo akto fondo byloje nėra. 1949 m. į apskaitos dokumentus buvo įrašyti Vilniaus vaizduojamojo meno kultūros platinimo draugijos fondo 5 neaprašyti saugojimo vienetai.

1952 m. į apskaitos dokumentus įrašytas apyrašas Nr. 1, 14 apskaitos vienetų.

1967 m. fondas pertvarkytas, pertvarkymo akto nėra. Sudarytas naujas apyrašas Nr. 1, į kurį įrašyta 11 apskaitos vienetų.

Nuo 1996 m. apskaitos dokumentuose fondas vadinamas Vilniaus nepriklausomų dailininkų draugijos fondu.

2006 m. nustačius, kad fonde yra 2 draugijų dokumentai, fondas pavadintas Vilniaus nepriklausomų dailininkų ir Vilniaus vaizduojamojo meno kultūros platinimo draugijų fondu.

Iš viso fonde Nr. 288 yra 1 apyrašas, 11 apskaitos vienetų. Dokumentų chronologinės ribos 1930–1939 m. Dokumentai lenkų kalba.

Vilniaus nepriklausomų dailininkų draugijos 1932–1939 m. veiklos bylų yra Vilniaus nepriklausomų dailininkų draugijos fonde Nr. 335.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti:

Vilniaus nepriklausomų tapytojų draugijos ir Vilniaus nepriklausomų dailininkų draugijos įstatai, draugijos organizacinio komiteto, visuotinių narių susirinkimų, valdybos, specialiosios komisijos posėdžių protokolai, bičiulių ratelio narių posėdžio protokolas, susirašinėjimo parodų organizavimo, atleidimo nuo mokesčių organizuojant parodas, bedarbių dailininkų įdarbinimo ir kt. klausimais dokumentai, narių sąrašai, prašymai priimti į draugiją;

Vilniaus vaizduojamojo meno kultūros platinimo draugijos valdybos, steigėjų ir visuotinių narių susirinkimų protokolai, narių sąrašai, buhalterijos dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją. Pagal fondo sudarytojus bylos nesugrupuotos.

Iš viso fondo Nr. 288 apyraše Nr. 1 įrašyta 11 apskaitos vienetų. Dokumentai 1930–1939 m. Dokumentai lenkų kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji archyvistė   Elžbieta Šimelevičienė[1] LCVA. F. 288, ap. 1, b. 1, 4; F. 401, ap. 2, b. 211.
[2] LCVA. F. 401, ap. 2, b. 184.
 
 
 

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

VILNIAUS NEPRIKLAUSOMŲ DAILININKŲ IR VILNIAUS VAIZDUOJAMOJO MENO KULTŪROS PLATINIMO DRAUGIJŲ FONDO NR. 288 PERTVARKYMĄ

2014-06- 19 Nr. SA-37

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJUS

 

Informacija apie Vilniaus nepriklausomų dailininkų ir Vilniaus vaizduojamojo meno kultūros platinimo draugijas ir fondą Nr. 288 buvo pateikta Lietuvos centrinio valstybės archyvo 2006-05-30 parengtoje fondo pažymoje Nr. SA- 234/1.

Pasikeitimų nebuvo.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

1967-10-23 fondo Nr. 288 veiklos bylų apyraše Nr. 1 buvo įrašyta 11 bylų.

2014 m. patobulintos apyrašo Nr. 1 bylų antraštės, patikslintos dokumentų datos. Tobulinimo metu bylos kataloguotos, duomenys įtraukti į vardinę Asmenų duomenų bazę. Bylų sisteminimas apyraše nekeistas.

Į patobulintą apyrašą papildomai įrašyti 2 apskaitos vienetai: byla Nr. 12 ir Nr. 13 (senas apyrašas Nr. 1).

Iš viso fonde Nr. 288 yra 1 apyrašas, 13 apskaitos vienetų. Dokumentų chronologinės ribos 1930–1939 m. Dokumentai lenkų kalba.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše papildomai įrašyti kvietimai į parodas, sąskaitos už parodų pervežimą, prekes ir kiti buhalteriniai dokumentai.

Apyraše įrašyti Vilniaus nepriklausomų tapytojų draugijos ir Vilniaus nepriklausomų dailininkų draugijos įstatai, draugijos organizacinio komiteto, visuotinių narių susirinkimų, valdybos, specialiosios komisijos posėdžių protokolai, bičiulių ratelio narių posėdžio protokolas, susirašinėjimo parodų organizavimo, atleidimo nuo mokesčių organizuojant parodas, bedarbių dailininkų įdarbinimo ir kt. klausimais dokumentai, narių sąrašai, prašymai priimti į draugiją.

Vilniaus vaizduojamojo meno kultūros platinimo draugijos valdybos, steigėjų ir visuotinių narių susirinkimų protokolai, narių sąrašai, buhalterijos dokumentai.

Iš viso fondo Nr. 288 apyraše Nr. 1 įrašyta 13 apskaitos vienetų. Dokumentų chronologinės ribos 1930–1939 m. Dokumentai lenkų kalba. Dokumentų sudarymo būdai – spaudinys, rankraštis, mašinraštis.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji archyvistė   Alicija Cybulskienė

  
 
 
Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-14 13:16