O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo 295 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

ŽYDŲ KULTŪROS IR ŠVIETIMO DRAUGIJOS „TARBUT“ LENKIJOJE VILNIAUS SKYRIAUS FONDĄ NR. 295

2007-09/2007-10-     Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Kultūros komisija „Tarbut“ prie Lietuvos sionistų organizacijos centrinio komiteto (Komisja Kulturalna „Tarbut“ przy Centralnym Komitecie Organizacji Syjonistycznej na Litwie) (1920-12-03–1922 m.)

Hebrajų švietimo ir kultūros draugija „Tarbuth“ Vilniuje (Towarzystwo Edukacji i Kultury Hebrajskiej „Tarbuth“, Wilno) (1922–1923 m.)

Žydų kultūros ir švietimo draugijos „Tarbut“ Lenkijoje Vilniaus skyrius (Żydowskie Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe „Tarbut“ w Polsce, Oddział w Wilnie) (1923 m.–1940-01-09)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Vidurio Lietuvos Laikinosios Valdymo Komisijos Vidaus reikalų departamente 1920-12-03 buvo užregistruotas Lietuvos sionistų organizacijos centrinis komitetas (dokumentuose taip pat vadintas Lietuvos sionistų sąjunga, Sionistų organizacija) (reg. Nr. 24), prie kurio veikė Kultūros komisija „Tarbut“.[1]

Dokumentuose Kultūros komisija „Tarbut“ nuo 1922 m. vadinta Hebrajų švietimo ir kultūros draugija „Tarbuth“ Vilniuje.[2] Tiksli reorganizacijos arba pavadinimo pakeitimo data nenustatyta.

1923 m. (tiksli data nenustatyta) Hebrajų švietimo ir kultūros draugija „Tarbuth“ Vilniuje buvo pertvarkyta į Žydų kultūros ir švietimo draugijos „Tarbut“ Lenkijoje Vilniaus skyrių.[3]

Žydų kultūros ir švietimo draugijos „Tarbut“ Lenkijoje Vilniaus skyrių valdė visuotinis narių susirinkimas ir valdyba, veikė revizijos komisija. Skyriaus veiklą prižiūrėjo Lenkijos Respublikos Vyriausybės komisaro Vilniaus miestui ir Vyriausybės delegato Vilniaus žemei įstaigos, vėliau – Vilniaus miesto seniūnija ir Vilniaus vaivadijos valdyba.

Lietuvai atgavus Vilnių Žydų kultūros ir švietimo draugijos „Tarbut“ Lenkijoje Vilniaus skyrius buvo pertvarkytas į Lietuvos „Tarbuto“ draugijos Vilniaus skyrių ir 1940-01-10 įrašytas į Vidaus reikalų ministerijos Draugijų registrą Nr. 9287.[4]

 

Sudarytojo veiklos sritis

 

Kultūros komisijos „Tarbut“, vėliau - Hebrajų švietimo ir kultūros draugijos „Tarbuth“ Vilniuje ir Žydų kultūros ir švietimo draugijos „Tarbut“ Lenkijoje Vilniaus skyriaus tikslas buvo rūpintis žydų kultūra ir švietimu, populiarinti hebrajų kalbą ir skatinti jos mokymąsi.

Organizacija steigė ir išlaikė mokytojų ir vaikų darželių auklėtojų seminarijas, gimnaziją ir licėjų, pradžios mokyklas, vaikų darželius ir prieglaudas, organizavo hebrajų kalbos kursus, vasaros stovyklas vaikams, steigė skaityklas, klubus, rengė suvažiavimus, paskaitas, parodas, ekskursijas, vakarėlius, leido vadovėlius hebrajų kalba.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Žydų kultūros ir švietimo draugijos „Tarbut“ Lenkijoje Vilniaus skyriaus dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo apskaitos dokumentuose fondas įrašytas 1948-03-28.

1952 m. buvo sudarytas apyrašas Nr. 1, į kurį įrašytos 59 bylos. Nuo 1963 m. apyrašas Nr. 1 ir jame įrašytos bylos nerastos.

1964 m., tvarkant dokumentus, rasti 6 kg fondui priklausančių dokumentų pabirų. 1965 m. dokumentai buvo sutvarkyti, sudarytas naujas apyrašas Nr. 1, į kurį įrašyta 30 bylų.

1978 m. į apyrašą Nr. 1 papildomai įrašytos 28 bylos.

2000 m. buvo patikslintos į apyrašą Nr. 1 įrašytų bylų antraštės, papildomai įrašyta 1 byla, 5 bylos perkeltos į Lietuvos „Tarbuto“ draugijos ir draugijos Vilniaus skyriaus fondo Nr. 552 apyrašą Nr. 2.

Iš viso fonde Nr. 295 yra 1 apyrašas, 54 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1923–1940 m. Dokumentai lenkų, hebrajų, jidiš kalbomis.

Žydų kultūros ir švietimo draugijos „Tarbut“ Lenkijoje Vilniaus skyriaus 1939–1940 m. veiklos dokumentų yra Lietuvos „Tarbuto“ draugijos ir draugijos Vilniaus skyriaus fonde Nr. 552.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti Žydų kultūros ir švietimo draugijos „Tarbut“ Lenkijoje įstatai ir aplinkraščiai, draugijos Vilniaus skyriaus nutarimai, leidimai steigti mokymo ir auklėjimo įstaigas, vaikų darželių auklėtojų seminarijos, mokytojų kursų, gimnazijos ir licėjaus, pradžios mokyklų ir vaikų darželių įstatai, veiklos ataskaitos, susirašinėjimo mokymo ir auklėjimo įstaigų, skaityklų steigimo, aprūpinimo, vaikų maitinimo, hebrajų kalbos kursų ir vasaros stovyklų vaikams organizavimo, parodų, suvažiavimų, vakarėlių, ekskursijų rengimo, aukų gatvėse rinkimo, ūkio, finansų, personalo ir kitais klausimais dokumentai, mokymo įstaigų biudžetai, mokymo programos, mokytojų sąrašai, pradžios mokyklų veiklos stebėjimo bylos ir kt.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją. Ši tvarka griežtai neišlaikyta.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 54 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1923–1940 m. Dokumentai lenkų, hebrajų, jidiš kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji specialistė   Inga Bumažnikova[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. 172, ap. 1, b. 5376, l. 33-34.
[2] LCVA. F.51, ap. 15, b.40, l. 28, 322.
[3] LCVA. F. 172, ap. 1, b. 5376, l. 33.
[4] LCVA. F. 552, ap. 2, b. 273, l. 23, 51.
  
 
 
Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-14 13:50