O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo 304 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

ŠAULIŲ SĄJUNGOS VILNIAUS SKYRIAUS FONDĄ NR. 304

2005-09/2007-10-        Nr.

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Krašto saugumo sąjunga Vidurio Lietuvoje (Związek Bezpieczeństwa Kraju w Litwie Środkowej) (1921-04-16–1922-04-05)

Krašto saugumo sąjunga (Związek Bezpieczeństwa Kraju) (1922-04-06–1924-11-23)

Šaulių sąjungos savarankiška Vilniaus apygarda (Samodzielny Okręg Wileński Związku Strzeleckiego) (1924-11-24–1925-10-01)

Šaulių sąjungos Vilniaus apygarda (Okręg Wileński Związku Strzeleckiego) (1925-10-02–1931 m.)

Šaulių sąjungos Vilniaus skyrius (Podokręg Wileński Związku Strzeleckiego) (1931 m.–1939 m. rugsėjo mėn.)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Krašto saugumo sąjunga Vidurio Lietuvoje buvo užregistruota Vidurio Lietuvos Laikinosios Valdymo Komisijos Vidaus reikalų departamente 1921-04-16 (reg. Nr. 11). 1922-04-06 sąjunga perregistruota tame pačiame departamente (reg. Nr. 50) ir pavadinta „Krašto saugumo sąjunga“.[1] Prijungus Vidurio Lietuvą prie Lenkijos, Krašto saugumo sąjunga tęsė veiklą Vilniaus administracinės apygardos teritorijoje.[2] Jos būstinė buvo Vilniuje.

Vadovaujantis Krašto saugumo sąjungos valdybos 1924-11-24 nutarimu, sąjunga tapo Šaulių sąjungos, veikusios Lenkijos Respublikos teritorijoje, padaliniu ir pasivadino Šaulių sąjungos savarankiška Vilniaus apygarda.

Šaulių sąjungos savarankiška Vilniaus apygarda 1925-10-02 buvo pavadinta Šaulių sąjungos Vilniaus apygarda ir užregistruota Vyriausybės komisaro Vilniaus miestui įstaigoje.[3] Organizacija veikė Vilniaus administracinės apygardos (vėliau - Vilniaus vaivadijos) teritorijoje. Jos būstinė buvo Vilniuje.

1931 m. (tiksli data nenustatyta) Šaulių sąjungos Vilniaus apygarda buvo pertvarkyta į Vilniaus skyrių.[4]

Šaulių sąjungos Vilniaus skyrius buvo tiesiogiai pavaldus Šaulių sąjungos Gardino apygardai.[5] Vilniaus vaivadijos apskrityse veikė Vilniaus skyriui pavaldūs sąjungos padaliniai (apskričių, miestų ir valsčių skyriai). Sąjungos Vilniaus skyriaus bei jam pavaldžių sąjungos padalinių veiklą prižiūrėjo Vilniaus vaivadijos apskričių seniūnijos ir Vilniaus vaivadijos valdyba.

Šaulių sąjungos Vilniaus skyrius veikė iki 1939 m. rugsėjo mėn. Tiksli data, kada skyrius nustojo veikęs, nenustatyta.

 

Sudarytojo veiklos sritis

 

Krašto saugumo sąjungos Vidurio Lietuvoje, vėliau - Krašto saugumo sąjungos, Šaulių sąjungos savarankiškos Vilniaus apygardos, Šaulių sąjungos Vilniaus apygardos ir Šaulių sąjungos Vilniaus skyriaus pagrindiniai tikslai buvo ugdyti narių pilietiškumą, rūpintis jų kariniu parengimu, fiziniu lavinimu, kelti kultūros lygį.

Organizacija organizavo narių karinio paruošimo bei vairavimo kursus, sporto (šaulių, futbolo, lengvosios atletikos ir kt.) varžybas, steigė sporto klubus, šaudyklas, bibliotekas, rengė paskaitas, vaidinimus, koncertus, šokių vakarus, loterijas, radijo laidų transliacijas miestų gatvėse, demonstravo kino filmus.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Šaulių sąjungos Vilniaus skyriaus dokumentai 1940 m. perduoti Lietuvos TSR centriniam valstybiniam archyvui. Dokumentų įsigijimo šaltinis nenustatytas. Perdavimo-perėmimo akto fondo byloje nėra.

1954 m. sudarytas apyrašas Nr. 1, kuriame įrašytos 4 bylos.

1965–1967 m., tvarkant neaprašytus dokumentus, archyve rasti 6 saugojimo vienetai ir 2 kg pabirų, priklausančių fondui Nr. 304. Dokumentai buvo sutvarkyti ir į apyrašą Nr. 1 papildomai įrašyta 20 apskaitos vienetų.

Iš viso fonde Nr. 304 yra 1 apyrašas, 24 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1927–1939 m. Dokumentai lenkų, prancūzų kalbomis.

Fondas nepilnas, nėra 1921–1926 m. veiklos dokumentų.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti Šaulių sąjungos Vilniaus skyriaus tvarkomieji dokumentai, narių suvažiavimo protokolas, apskričių, miestų ir valsčių skyrių veiklos ataskaitos, susirašinėjimo skyrių steigimo, registracijos ir veiklos klausimais dokumentai, skyrių ir jų valdybų narių sąrašai, narių deklaracijos, anketos, asmens bylos; Šaulių sąjungos bičiulių draugijos įstatai, narių susirinkimo protokolas, pranešimai apie Lietuvos Respublikos politinį, ekonominį ir kultūrinį vystymąsi.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos chronologine tvarka. Narių asmens bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr.1 įrašyti 24 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1927–1939 m. Dokumentai lenkų, prancūzų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai - rankraštis, mašinraštis.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji specialistė   Inga Bumažnikova[1] Dziennik Urzędowy Tymczasowej Komisji Rządzącej Litwy Środkowej, 1921, Nr.25(35), l. 308; 1922, Nr. 12(62),    l. 206.
[2] Dziennik Urzędowy Delegata Rządu w Wilnie, 1922, Nr.3, l. 8.
[3] LCVA. F. 53, ap. 23, b. 1537, l. 273-275, 285.
[4] LCVA. F. 340, ap. 1, b. 15, l. 9; f. 53, ap. 23, b. 1537.
[5] LCVA. F. 340, ap. 1, b. 9, l. 22-23; f. 53, ap. 23, b. 1537.
 
 
 

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

ŠAULIŲ SĄJUNGOS VILNIAUS SKYRIAUS FONDO NR. 304 PAPILDYMĄ

2015- 01-28 Nr. SA-31

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Informacija apie Šaulių sąjungos Vilniaus skyriaus fondą Nr. 304 buvo pateikta Lietuvos centrinio valstybės archyvo 2007-10-12 parengtoje Pažymoje apie fondą Nr. SA-266.

Pasikeitimų nebuvo.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Tobulinant Vilniaus mokyklų apygardos ir mokyklų rajonų inspektorių įstaigų Vilniuje fondo Nr. 173 apyrašų Nr. 1 ir Nr. 2 bylų antraštes nustatyta, kad apyrašo Nr. 1 bylos Nr. 1621 ir 1745 priklauso Šaulių sąjungos Vilniaus skyriaus fondui Nr. 304 (žr. Fondo Nr. 173 pertvarkymo (apyrašų Nr. 1 ir Nr. 2 antraščių tobulinimo) aktą).

2015 m. sausio mėn. sudarytas fondo Nr. 304 apyrašo Nr. 1 tęsinys, į kurį minėtos 2 bylos įrašytos numeriais 25 ir 26.

Iš viso fonde Nr. 304 yra 1 apyrašas, 26 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1927–1939 m. Dokumentai lenkų, prancūzų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, spaudinys.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Į apyrašo tęsinį įrašyti 2 apskaitos vienetai nuo Nr. 25 iki Nr. 26.

Į apyrašo tęsinį įrašyti veiklos dokumentai, vairavimo kursų užsiėmimų žurnalas.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 26 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1927–1939 m. Dokumentai lenkų, prancūzų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, spaudinys.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Elena Vydrina

 

 

Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-14 13:52