O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo 306 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

BALTARUSIŲ NACIONALINIO KOMITETO VILNIUJE FONDĄ NR. 306

2006-04- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Baltarusių nacionalinis komitetas Vilniuje (Białoruski Nacjonalny Komitet w Wilnie) (1919-05-25 –1938-01-15)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Baltarusių nacionalinis komitetas Vilniuje įsteigtas 1919-05-25 Vilniaus baltarusių susirinkime. Komitetas 1921-05-06 įregistruotas Vidurio Lietuvos Laikinosios Valdymo Komisijos Vidaus reikalų departamento I draugijų ir sąjungų registre. Veikė Vilniuje, vėliau - ir Vilniaus krašte, kitose baltarusių gyvenamose Lenkijos rytinėse teritorijose.

Vilniaus miesto seniūno 1938-01-15 nutarimu komiteto veikla uždrausta.[1]

 

Sudarytojo veiklos sritis

 

Baltarusių nacionalinis komitetas atstovavo baltarusių bendruomenės tautiniams ir politiniams interesams, plėtojo švietėjišką ir kultūrinę veiklą, teikė juridinę ir materialinę pagalbą bendruomenės nariams.

 

IIDOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Apskaitos dokumentuose nurodyta Baltarusių nacionalinio komiteto dokumentų perdavimo archyvui data – 1939 m. Dokumentus perėmusio archyvo pavadinimas nenurodytas. Į Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo apskaitos dokumentus neaprašyti komiteto dokumentai įrašyti 1949 m.

1949-11-19 į apskaitos dokumentus įrašytas apyrašas Nr. 1, 49 apskaitos vienetai.

1950 m. apskaitos dokumentuose buvo įrašyti 2 apyrašai, 55 apskaitos vienetai. 1960-09-14 dauguma fondo dokumentų (komiteto įstatai, prezidiumo posėdžių, visuotinių susirinkimų protokolai ir kt. – iš viso 52 apskaitos vienetai) buvo perduota Baltarusijos TSR centriniam valstybiniam Spalio revoliucijos archyvui. Paliktos 2 bylos įrašytos į 1960-09-19 sudarytą naują apyrašą Nr. 1.

1965 m., sutvarkius rastus neaprašytus dokumentus, papildomai įrašyta 10 apskaitos vienetų, 1976 m. – 1 apskaitos vienetas.

Iš viso fonde Nr. 306 yra 1 apyrašas, 13 apskaitos vienetų. Dokumentai baltarusių, lenkų, lietuvių, prancūzų, rusų, jidiš kalbomis. Dokumentų chronologinės ribos 1919–1921 m., 1933–1934 m.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti Baltarusių nacionalinio komiteto kreipimaisi į lietuvių ir lenkų valdžią dėl paramos kovoje prieš bolševizmą, dėl baltarusių mobilizacijos į lenkų kariuomenę; Stačiatikių komisijos prie Baltarusių nacionalinio komiteto posėdžių protokolai; susirašinėjimo baltarusių pilietinių teisių gynimo, baltarusių spaudos leidybos klausimais dokumentai; Vilniaus vaivadijos baltarusių mokytojų sąrašas; komiteto finansų dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso fondo Nr. 306 apyraše Nr. 1 įrašyta 13 apskaitos vienetų. Dokumentai baltarusių, lenkų, lietuvių, prancūzų, rusų, jidiš kalbomis. Dokumentų chronologinės ribos 1919–1921 m., 1933–1934 m. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji archyvistė Edita Motiejūnienė[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas. F. 51, ap. 7, b. 1425, l. 49; F. 23, ap. 1, b. 63, l. 7.

 

 

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

BALTARUSIŲ NACIONALINIO KOMITETO VILNIUJE FONDO NR. 306 PAPILDYMĄ

2013-07-08 Nr. SA-38

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Informacija apie Baltarusių nacionalinio komiteto Vilniuje fondą Nr. 306 buvo pateikta Lietuvos centrinio valstybės archyvo 2006-04-27 parengtoje Pažymoje apie fondą Nr. SA-200/1.

Pasikeitimų nebuvo.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

2011 m. Lietuvos centrinio valstybės archyvo saugyklose buvo rasti neaprašyti Baltarusių nacionalinio komiteto Vilniuje dokumentai.

2013 m. liepos mėn. dokumentai sutvarkyti. Buvo sudarytos 2 bylos ir įrašytos į apyrašo Nr. 1 tęsinį. Dokumentų chronologinės ribos 1919–1921 m.

Iš viso fonde Nr. 306 yra 1 apyrašas, 15 apskaitos vienetų. Dokumentų chronologinės ribos 1919–1921 m. Dokumentai baltarusių, prancūzų, lenkų, lietuvių, rusų, jidiš, ukrainiečių kalbomis.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Į apyrašo tęsinį įrašyti pranešimas apie Baltarusių nacionalinio komiteto Vilniuje bei Vilniaus ir Gardino kraštų baltarusių centrinės tarybos (rados) veiklą, Baltarusių nacionalinio komiteto vienkartinio savanoriško mokesčio rinkimo taisyklių projektas, iš Lodzės (Lenkija) atvykusių baltarusių sąrašai, Ukrainos atstovybės Turkijoje (Stambule) tarnautojo A. Kučeriavenko laiškai Baltarusių nacionalinio komiteto pirmininkui I. Kraskovskiui.

Bylos susistemintos ir į apyrašo tęsinį įrašytos pagal chronologiją.

Į apyrašo tęsinį įrašyti 2 apskaitos vienetai, dokumentų chronologinės ribos 1919–1921 m. Dokumentai baltarusių, ukrainiečių kalbomis.

Iš viso fondo Nr. 306 apyraše Nr. 1 įrašyta 15 apskaitos vienetų. Dokumentai baltarusių, prancūzų, lenkų, lietuvių, rusų, jidiš, ukrainiečių kalbomis.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Liudmila Funikova

 
 
 
 

 

Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-14 13:54