O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo 312 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

VILNIAUS RUSŲ DRAUGIJOS FONDĄ NR. 312

2006-08-       Nr. SA -

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Lietuvos piliečių rusų demokratinės sąjungos Vilniaus skyrius (Oddział Wileński Demokratycznego Związku Obywateli Litewskich Narodowości Rosyjskiej) (1920-12-01–1921-07-17)

Vilniaus rusų draugija (Wileńskie Towarzystwo Rosyjskie) (1921-07-18–1940-08-08)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Lietuvos piliečių rusų demokratinės sąjungos Vilniaus skyrius 1920-12-01 įrašytas į Vidurio Lietuvos Laikinosios Valdymo Komisijos Vidaus reikalų departamento I draugijų ir sąjungų registrą eil. Nr. 23.[1]

Skyrius 1921 m. pertvarkytas į Vilniaus rusų draugiją, kuri 1921-07-18 įrašyta į Vidurio Lietuvos Laikinosios Valdymo Komisijos Vidaus reikalų departamento I draugijų ir sąjungų registrą eil. Nr. 18.

1931-11-18 Vilniaus rusų draugija įregistruota Vilniaus vaivadijos valdybos Draugijų ir sąjungų registre eil. Nr. 1517. Draugija pakeitė įstatus ir 1938-04-29 buvo įrašyta į Vilniaus vaivadijos valdybos Draugijų ir sąjungų registrą eil. Nr. 2213.[2]

Draugiją valdė visuotinis narių susirinkimas, valdyba ir revizijos komisija; ji veikė Vilniaus vaivadijoje.

1940-02-05 draugija įrašyta į Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Draugijų registrą eil. Nr. 9322.

Vidaus reikalų ministro 1940-08-08 nutarimu draugija uždaryta.[3]

 

Sudarytojo veiklos sritis

 

Vilniaus rusų draugijos tikraisiais nariais galėjo būti ne jaunesni negu 20 metų rusų tautybės asmenys, garbės nariais – asmenys, priimti į draugiją už ypatingus nuopelnus. Pagal 1931 m. įstatus draugijos nariais galėjo būti pilnamečiai rusų tautybės Lenkijos piliečiai, rėmėjais – visi, remiantys draugijos veiklą.

Vilniaus rusų draugijos tikslas buvo teikti moralinę ir materialinę pagalbą vietiniams rusų tautybės gyventojams bei pabėgėliams Vilniuje ir jo apylinkėse. Pagal 1931 m. įstatus – teikti Lenkijos Respublikoje gyvenantiems rusų tautybės asmenims moralinę, materialinę, teisinę pagalbą, rūpintis jų švietimu bei kultūra.

Draugija įsteigė ir išlaikė Vilniuje gimnaziją rusų dėstomąja kalba, biblioteką, skaityklą, valgyklą, skyrė pašalpas ir organizavo nemokamą maitinimą skurstantiesiems, rengė paskaitas, rusų kultūros šventes, spektaklius, koncertus ir kt.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Vilniaus rusų draugijos dokumentų perdavimo archyvui data nenustatyta, dokumentų perėmimo akto nėra. Apskaitos dokumentuose 1949 m. įrašyti 4 neaprašyti saugojimo vienetai, 1950 m. – 6 saugojimo vienetai.

1954 m. sudarytas apyrašas Nr. 1, į kurį įrašyti 5 apskaitos vienetai.

Sutvarkius rastus neaprašytus dokumentus, 1966 m. į apyrašą Nr. 1 papildomai įrašyti 5 apskaitos vienetai.

Iš viso fonde Nr. 312 yra 1 apyrašas, 10 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1911, 1922–1940 m. Dokumentai rusų, lenkų, lietuvių kalbomis.

Vilniaus rusų draugijos 1940 m. veiklos byla yra Lietuvos Respublikos visuomeninių organizacijų fonde Nr. 1157.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti Vilniaus rusų draugijos valdybos posėdžių protokolai, draugijos bibliotekos vaikų skyriaus knygų sąrašas, pastato Algirdo g. perdavimo draugijos nuosavybėn dokumentai, finansų dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso fondo Nr. 312 apyraše Nr. 1 įrašyta 10 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1911, 1922–1940 m. Dokumentai rusų, lenkų, lietuvių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji archyvistė   Elžbieta Šimelevičienė[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. 23, ap. 1, b. 1, l. 3 - 37.
[2] LCVA. F. 53, ap. 23, b. 2527, l. 52, 67.
[3] LCVA. F. 1367, ap. 1, b. 1905, l. 1. 32.
  
 
 
Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-14 13:59