O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo 313 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

LIETUVOS VOKIEČIŲ KULTŪRINĖS SĄJUNGOS FONDĄ NR. 313

2007-08- Nr. SA -

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJUS

 

Sudarytojo pavadinimų pasikeitimai

 

Vokiečių aukštesniosios realinės mokyklos 1920 metais įsteigta sąjunga (1920-07-03–1924-10-30)

Lietuvos vokiečių kultūrinė sąjunga (1924-10-31–1941 m.)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Vokiečių aukštesniosios realinės mokyklos 1920 metais įsteigtos sąjungos įstatai 1920-07-03 įregistruoti Kauno miesto ir apskrities viršininko įstaigoje, rejestro Nr.49. Sąjungą valdė visuotinis susirinkimas, centro valdyba.[1]

1924-10-31 sąjunga pakeitė įstatus, pavadinimą ir persiregistravo, rejestro Nr.479. Sąjunga pavadinta „Lietuvos vokiečių kultūrinė sąjunga“. Sąjungą valdė visuotinis atstovų suvažiavimas, centro valdyba.[2]

1937-04-19 sąjunga pakeitė įstatus ir persiregistravo bei į Vidaus reikalų ministerijos Draugijų registrą įrašyta Nr.2832.[3]

Tiksli data, kada Lietuvos vokiečių kultūrinė sąjunga uždaryta, nenustatyta. Sąjunga 1941 m. dar veikė. Sąjungos veiklos pabaigos data nurodyta pagal fondo dokumentų datas.

 

Sudarytojo veiklos sritis

 

Vokiečių aukštesniosios realinės mokyklos 1920 metais įsteigtos sąjungos nariais galėjo būti vokiečių ir kitų tautybių Lietuvos piliečiai. Sąjungos tikslas buvo įsteigti ir išlaikyti vokiečių aukštesniąją realinę mokyklą Kaune.

Lietuvos vokiečių kultūrinės sąjungos tikslas buvo išlaikyti vokiečių aukštesniąją realinę mokyklą Kaune, steigti ir išlaikyti vokiečių mokyklas bei kultūrines įstaigas Lietuvoje, palaikyti tautiškumą, religingumą ir vienyti visus Lietuvos vokiečius.

Sąjunga teikė pagalbą nariams, steigė ir išlaikė vokiškus vaikų darželius, pradžios, viduriniąsias ir aukštesniąsias, amatų mokyklas, liaudies universitetus, kursus suaugusiems, našlaičių namus, bibliotekas, knygynus, skaityklas, bendrabučius ir kitas vokiečių kultūrines įstaigas Lietuvoje, šelpė gabius moksleivius ir studentus, leido leidinius, organizavo paskaitas, vakarus, moterų, jaunimo, teatro, choro, amatininkų, ūkininkų, pirklių, tarnautojų, mokytojų ir kt. sekcijas.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo apskaitos dokumentuose Lietuvos vokiečių kultūrinės sąjungos fondo dokumentai įrašyti 1940 m. Dokumentų perdavimo akto nėra.

1953-08-28 sudarytas apyrašas Nr.1, į kurį įrašyti 2 apskaitos vienetai.

Sutvarkius rastus neaprašytus dokumentus, 1966-04-11 papildomai įrašyti 2 apskaitos vienetai.

Iš viso fonde Nr.313 yra 1 apyrašas, 4 apskaitos vienetai.  Dokumentų chronologinės ribos 1933-1941 m. Dokumentai lietuvių ir vokiečių kalbomis.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyta darbo stovyklų Lietuvoje apžvalga, stovyklų vedėjų pranešimai apie jų darbą, sąjungos ir Marijampolės skyriaus narių bei asmenų, važiuojančių į tarptautinę amatų parodą Berlyne, ir repatrijuojančių į Vokietiją piliečių sąrašai.

Bylos į apyrašą įrašytos be sistemos.

Iš viso apyraše Nr.1 įrašyti 4 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1933-1941 m. Dokumentai lietuvių ir vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai - rankraštis, mašinraštis.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji archyvistė Karolina Kazakevičiūtė[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau - LCVA). F. 402, ap. 4, b. 91, l. 2-4.

[2] LCVA. F. 402, ap. 4, b. 91, l. 16-20.

[3] LCVA. F. 378, ap. 10, b. 886, l. 123.

  
 
 
Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-14 14:01