O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo 318 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

VILNIAUS STEPONO BATORO UNIVERSITETO STUDENTŲ UKRAINŲ RATELIO FONDĄ NR. 318

2006-08-       Nr. SA -

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Vilniaus Stepono Batoro universiteto studentų ukrainų ratelis (Koło Studentów Ukraińców Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie) (1927-12-09–1940-04-26)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Vilniaus Stepono Batoro universiteto studentų ukrainų ratelio įstatus 1927-12-09 patvirtino universiteto akademinis senatas (Senat Akademicki), ratelis įrašytas į akademinių draugijų registrą eil. Nr. 8. Dokumentuose organizacija dar vadinama Ukrainų rateliu, Ukrainų studentų rateliu Vilniuje, SBU Vilniaus ukrainų studentų sąjunga.[1]

Ratelio veiklą prižiūrėjo universiteto akademinis senatas. Senato paskirtas kuratorius globojo ratelį, turėjo teisę dalyvauti susirinkimuose ir kituose renginiuose.

Universiteto akademinis senatas 1934-02-01, 1938-01-28, 1939-06-23 patvirtino pakeistus ratelio įstatus.

Ratelį valdė visuotinis narių susirinkimas, valdyba, revizijos komisija; jis veikė Vilniaus mieste.

Vilniaus miesto ir apskrities viršininkas 1940-04-26 organizaciją uždarė.[2]

 

Sudarytojo veiklos sritis

 

Ratelio nariais galėjo būti visi Stepono Batoro universiteto ukrainų tautybės studentai.

Organizacijos tikslas buvo vienyti Stepono Batoro universiteto ukrainų tautybės studentus, rūpintis jų kultūros ir intelekto lygio kėlimu.

Ratelis įsteigė savišalpos kasą, teikė paskolas, neturtingiems nariams skyrė pašalpas, turėjo biblioteką, rengė paskaitas, koncertus, tautines šventes, įžymių Ukrainos kultūros veikėjų minėjimus ir kt.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Vilniaus Stepono Batoro universiteto studentų ukrainų ratelio dokumentų perdavimo archyvui data nenustatyta, dokumentų perėmimo akto nėra. Apskaitos dokumentuose 1949 m. įrašyta 14 neaprašytų saugojimo vienetų, 1952 m. – apyrašas Nr.1 ir 15 apskaitos vienetų.

1967 m. sudarytas naujas apyrašas Nr. 1, į kurį įrašyta 13 apskaitos vienetų.

Iš viso fonde Nr. 318 yra 1 apyrašas, 13 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1927–1940 m. Dokumentai lenkų, ukrainų, lietuvių kalbomis.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti Vilniaus Stepono Batoro universiteto studentų ukrainų ratelio savišalpos kasos valdybos posėdžių protokolai, Vilniaus miesto ir apskrities viršininko pranešimas apie organizacijos likvidavimą, nario mokesčio registracijos knyga, bibliotekos knygų sąrašas, buhalterijos dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso fonde Nr. 318 yra 1 apyrašas, 13 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1927–1940 m. Dokumentai lenkų, ukrainų, lietuvių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji archyvistė   Elžbieta Šimelevičienė[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. 175, ap. IA, b. 557, l. 34, 277.
[2] LCVA. F. 401, ap. 2, b. 148, l. 1.
 
 
Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-14 14:04