O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo 334 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

MOTERŲ PILIETINIO DARBO SĄJUNGOS VILNIAUS VAIVADIJOS ORGANIZACIJOS FONDĄ NR. 334

2006-03-        Nr. SA-

Vilnius

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

Moterų visuomeninio darbo sąjunga Vilniuje (Związek Pracy Społecznej Kobiet w Wilnie) (1927 m. rugpjūčio mėn.–1929-03-16)

Moterų pilietinio darbo sąjungos Vilniaus vaivadijos organizacija (Zrzeszenie Wojewódzkiego Związku Pracy Obywatelskiej Kobiet w Wilnie) (1929-03-17–1940-05-20)

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

Moterų visuomeninio darbo sąjunga Vilniuje 1927 m. rugpjūčio mėn. įtraukta į Vilniaus vaivadijos valdybos Draugijų registrą. Tiksli įregistravimo data nenustatyta.

1928-12-18 sąjunga, pakoregavus įstatus, buvo perregistruota Vilniaus vaivadijos valdybos Draugijų ir sąjungų registre (reg. Nr. 963). Sąjungą valdė visuotinis narių susirinkimas, kontrolės taryba (Rada Nadzorcza), sąjungos valdyba, revizijos komisija, garbės teismas; ji veikė Vilniaus ir Naugarduko vaivadijų teritorijose.

Moterų visuomeninio darbo sąjungos Vilniuje suvažiavime 1929-03-17 nutarta pertvarkyti sąjungą į Moterų pilietinio darbo sąjungos Vilniaus vaivadijos organizaciją. Organizacija veikė vadovaudamasi Moterų pilietinio darbo sąjungos Varšuvoje įstatais, jos veiklą prižiūrėjo vyriausioji valdyba Varšuvoje. Organizaciją valdė visuotinis narių susirinkimas, valdyba ir pilnoji valdyba (Zarząd i Zarząd Pełny Zrzeszenia Wojewódzkiego), revizijos komisija, organizacinis teismas (Sąd Organizacyjny); ji veikė Vilniaus vaivadijos teritorijoje, turėjo teritorinius skyrius.

Vilniaus miesto ir apskrities viršininkas 1940-05-20 nutarimu organizaciją uždarė.[1]

Sudarytojo veiklos sritis

Moterų pilietinio darbo sąjungos Vilniaus vaivadijos organizacijos narėmis galėjo būti visos vyresnės negu 21 metų amžiaus nepriekaištingos reputacijos Lenkijos Respublikos pilietės.

Organizacijos tikslas buvo ruošti Lenkijos Respublikos pilietes visuomeninei, ūkinei ir politinei veiklai valstybės naudai, sudaryti sąlygas moterims kūrybiškai dalyvauti šalies gyvenime, kovoti už moterų ir vyrų lygias teises ir demokratiją.

Organizacija globojo moteris, vaikus bei jaunimą, teikė jiems moralinę, materialinę pagalbą, rūpinosi kultūros lygio kėlimu, mokslais, papildomu vaikų ir jaunimo maitinimu, steigė ir išlaikė vaikų namus ir darželius, valgyklas, mergaičių klubus, bendrabučius, skalbyklas bei prižiūrėjo jų veiklą, organizavo vaikų vasaros stovyklas, namų šeimininkių, rankdarbių ir kt. kursus.

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

Moterų pilietinio darbo sąjungos Vilniaus vaivadijos organizacijos dokumentų perdavimo Lietuvos TSR centriniam valstybiniam archyvui data nenustatyta, dokumentų perėmimo akto fondo byloje nėra. 1948 m. į apskaitos dokumentus įrašyta 414 neaprašytų saugojimo vienetų, 1951 m. – 2000 saugojimo vienetų, 1000 saugojimo vienetų atrinkta naikinti.

Sutvarkius dokumentus, 1951-12-04 sudarytas apyrašas Nr. 1, į kurį įrašyti 367 apskaitos vienetai.

Iš viso fonde Nr. 334 yra 1 apyrašas, 367 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1927–1940 m. Dokumentai lenkų kalba.

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

Apyraše įrašyti Moterų pilietinio darbo sąjungos įstatai ir skyrių nuostatai; vyriausiosios valdybos Varšuvoje tvarkomieji dokumentai ir valdybos posėdžių protokolai; Moterų visuomeninio darbo sąjungos ir Moterų pilietinio darbo sąjungos Vilniaus vaivadijos organizacijos aplinkraščiai, valdybos nutarimai; visuotinių narių susirinkimų, valdybos ir revizijos komisijos posėdžių protokolai; organizacijos ir jos globojamų įstaigų darbo planai, taisyklės, veiklos ir finansų ataskaitos; teritorinių skyrių veiklos dokumentai; susirašinėjimo skyrių ir ratelių organizavimo, motinos ir vaiko globos, vaikų darželių, mergaičių bendrabučių, valgyklų steigimo ir kt. klausimais dokumentai; narių sąrašai, buhalteriniai dokumentai.

Iš viso fondo Nr. 334 apyraše Nr. 1 įrašyti 367 apskaitos vienetai. Dokumentai 1927–1940 m. Dokumentai lenkų kalba. Dokumentų sukūrimo būdas – rankraštis, mašinraštis.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji archyvistė   Elžbieta Šimelevičienė

 


[1] LCVA. F. 334, ap. b. 10, 150; F. 53, ap. 23, b. 2285; F. 401, ap. 2, b. 145.
 
 
 
Informaciją atnaujino: ,
Informacija atnaujinta: 2014-09-24 11:34