O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo 336 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

VILNIAUS LENKŲ MUZIKANTŲ SĄJUNGOS FONDĄ NR. 336

2006-01-       Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Vilniaus lenkų muzikantų sąjunga (Zrzeszenie Muzyków Polskich w Wilnie) (1922-09-28–1940-04-30)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Vilniaus lenkų muzikantų sąjunga 1922-09-28 įregistruota Vilniaus žemės apygardos darbo inspektūroje (Okręgowy Inspektorat Pracy Ziemi Wileńskiej) (reg. Nr. 77).[1] Pakoreguoti sąjungos įstatai 1938-04-26 įtraukti į 62-os apylinkės darbo inspektoriaus Dirbančiųjų profesinių sąjungų registrą (reg. Nr. 77).[2]

Sąjungą valdė visuotinis narių susirinkimas, susirinkimo išrinkta valdyba, revizijos komisija ir sąjungos teismas; ji veikė Vilniaus mieste.[3]

Vilniaus miesto ir apskrities viršininkas 1940-04-30 sąjungą uždarė.[4]

 

Sudarytojo veiklos sritis

 

Vilniaus lenkų muzikantų sąjungos nariais galėjo būti visi pilnamečiai Lenkijos piliečiai, pagal darbo sutartis dirbantys muzikos srityje.

Sąjungos tikslas buvo ginti savo narių profesinius ir ekonominius interesus, ugdyti jų profesinį solidarumą.

Sąjunga steigė savišalpos kasas, rūpinosi bedarbių narių įdarbinimu, teikė nariams teisinę pagalbą, rengė, koncertus ir kitus renginius.[5]

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Tiksli Vilniaus lenkų muzikantų sąjungos dokumentų perdavimo Lietuvos TSR centriniam valstybiniam archyvui data nenustatyta, dokumentų perėmimo akto fondo byloje nėra. 1948–1949 m. į apskaitos dokumentus įrašyta 13 neaprašytų saugojimo vienetų, 1952 m. įrašytas apyrašas Nr. 1, 15 apskaitos vienetų.

1966 m. sudarytas naujas apyrašas Nr. 1, į kurį įrašyti 9 apskaitos vienetai. 3 saugojimo vienetai atrinkti naikinti.

Iš viso fonde Nr. 336 yra 1 apyrašas, 9 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1922–1940 m. Dokumentai lenkų kalba.

Fonde yra Lenkijos Respublikos muzikantų profesinės sąjungos Vilniaus skyriaus (Związek Zawodowy Muzyków w Rzeczpospolitej Polskiej. Oddział w Wilnie) 1936–1937 m. veiklos dokumentų.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti visuotinių sąjungos narių susirinkimų, valdybos posėdžių ir revizijos komisijos protokolai, metų veiklos ataskaitos, sąjungos narių sąrašai ir prašymai suteikti paskolas, finansų dokumentai.

Iš viso fondo Nr. 336 apyraše Nr. 1 įrašyti 9 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1922–1940 m. Dokumentai lenkų kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji archyvistė   Elžbieta Šimelevičienė[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA), F. 53, ap. 23, b. 3248, l. 1.
[2] LCVA. F. 401, ap. 2, b. 104, l. 31.
[3] LCVA. F. 401, ap. 2, b. 104, l. 28 - 29.
[4] LCVA. F. 401, ap. 2, b. 104, l. 34.
[5] LCVA. F. 401, ap. 2, b. 104, l. 28; F. 336, ap. 1, b. 3.
 
 
 
Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-17 08:44