O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo 337 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

ŽYDŲ KURČNEBYLIŲ DRAUGIJOS VILNIUJE FONDĄ NR. 337

2006-04-      Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Žydų kurčnebylių draugija Vilniuje (Żydowskie Stowarzyszenie Głuchoniemych w Wilnie) (1930-10-06 – 1940-03-07)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Vadovaujantis Vilniaus vaivados 1930-10-06 nutarimu Žydų kurčnebylių draugija Vilniuje įrašyta į Draugijų registrą (reg. Nr. 1240).[1]

Draugija veikė Vilniaus vaivadijos teritorijoje. Ją valdė visuotinis narių susirinkimas ir valdyba, veikė revizijos komisija. Draugijos veiklą prižiūrėjo Vilniaus miesto seniūnija ir Vilniaus vaivadijos valdyba.

Draugija buvo Lenkijos Respublikos žydų kurčnebylių sąjungos Krokuvoje narė, atsiskaitė jai už savo veiklą.

Vilniaus miesto ir apskrities viršininkas 1940-03-07 nutarimu Žydų kurčnebylių draugiją Vilniuje likvidavo.[2]

 

Sudarytojo veiklos sritis

 

Draugijos nariais buvo pilnamečiai, neteisti abiejų lyčių žydų tautybės kurčnebyliai.

Draugija padėjo kurčnebyliams įsidarbinti, teikė lengvatines paskolas ir skyrė pašalpas neturtingiems nariams, organizavo nemokamą medicinos pagalbos teikimą, profesinius ir lenkų kalbos kursus, sporto sekcijas, rūpinosi kurčnebylių vaikų mokymu, įsteigė biblioteką ir skaityklą, rengė paskaitas, vakarėlius.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Žydų kurčnebylių draugijos Vilniuje dokumentų perdavimo archyvui data nenustatyta. Dokumentų perėmimo akto nėra. 1949–1952 m. į apskaitos dokumentus buvo įrašytas 21 neaprašytas saugojimo vienetas.

1952 m. sudarytas apyrašas Nr. 1, į kurį įrašyta 21 byla.

1964 m. rasta 15 kg fondui priklausančių netvarkytų dokumentų. 1965 m. dokumentai sutvarkyti, sudarytas naujas apyrašas Nr. 1, į kurį įrašytos 48 bylos.

Iš viso fonde Nr. 337 yra 1 apyrašas, 48 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1930–1940 m. Dokumentai lenkų, jidiš, lietuvių, vokiečių, rusų kalbomis.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti draugijos visuotinių narių susirinkimų ir valdybos posėdžių, Lenkijos Respublikos žydų kurčnebylių sąjungos kongresų protokolai; draugijos veiklos ataskaitos, susirašinėjimo finansinės paramos ir medicinos pagalbos nariams teikimo, kurčnebylių įdarbinimo, profesinių kursų, sporto sekcijų organizavimo, leidinių prenumeravimo, dalyvavimo kurčnebylių kongresuose ir kitais klausimais dokumentai; prašymai priimti į draugiją, skirti pašalpą, narių sąrašai, finansų ir kiti dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos chronologine tvarka, metų ribose – pagal dokumentų svarbumą.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 48 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1930–1940 m. Dokumentai lenkų, jidiš, lietuvių, vokiečių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji archyvistė   Inga Bumažnikova[1] Wileński Dziennik Wojewódzki, 1930, Nr. 20, l. 324.
[2] Lietuvos centrinis valstybės archyvas. F. 401, ap. 2, b. 437, l. 2-9; F. 337, ap. 1. b. 4. l. 127.
 
 
 
Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-17 08:45